h

Nieuws uit 2005

8 december 2005

Vervolgonderzoek naar ex-wethouder Pastoor

De nasleep van de affaire-Pastoor leidt tot voor Eindhoven unieke taferelen. Bij ons weten is nog niet eerder vertoond, dat de fractievoorzitters een inventarisatie opmaken van de vele hele en halve geruchten, die over Pastoor in de stad de ronde doen, en dan vervolgens een vooronderzoek starten om uit te zoeken wat er van die geruchten waar is. Voor dat feitenonderzoek wordt een professionele instantie voor forensisch onderzoek ingeschakeld. Half februari zou die klaar moeten zijn. Het eindresultaat kan in theorie uiteenlopen van niks tot aangifte bij het Openbaar Ministerie en/of een raadsenquète. Vooralsnog rust op dit deel van het verhaal geheimhouding. Omdat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling, steunt de SP in dit geval de geheimhouding.
De SP is het eens met deze poging van de Raad om het vertrouwen in de Eindhovense politiek voor een stuk terug te winnen, en dat mag ook geld kosten.

Lees verder
8 december 2005

Vervolgvragen van B.Gerard (SP) over het winkelcentrum Woensel

Bij de kruising Genovevalaan – Winkelcentrum Woensel is op 27 oktober een mevrouw op de fiets doodgereden door een vrachtauto. De mevrouw sloeg, rijdend op de Genovevalaan, rechtsaf het parkeerterrein op en werd toen door de vrachtauto geschept.

Lees verder
8 december 2005

Algemene ledenvergadering SP Eindhoven 28- 11- 2005

Om 19.30 uur is de ruimte aan de Poeijerssrtaat bijna te krap voor de grote belangstelling.
Voorzitter Marijke Kamphorst start met verslag te doen over de activiteiten van de werkgroepen.
Zij meldt dat de SP-fractie een goede reputatie heeft opgebouwd waarbij regelmatig de politieke agenda bepaald wordt door de partij. Steeds meer moties en amendementen halen het. Ook een succes geboekt m.b.t. het minimabeleid: 1 miljoen euro extra.

Lees verder
24 november 2005

De SP start discussie op over toekomst wijkraden en beste systemen van buurtbeheer.

De SP gemeenteraadsfractie wil de beide wijkraden in Acht en Vaartbroek/ Heesterakker, onder dankzegging voor hun functioneren, afschaffen en vervangen door stadsbreed toepasbare vormen van buurtdemocratie.

Lees verder
23 november 2005

SP succesvol bij begrotingsbehandeling

De SP is bij de afgelopen begrotingsbehandeling behoorlijk succesvol geweest. Dat vonden de SP-raadsleden zelf, maar dat vonden ook anderen. Van de zeven begrotingsmoties of amendementen, die de SP ingediend had, zijn er vijf aanvaard. Daarnaast is ook de actuele motie over buslijn 5 aanvaard (die apart bericht).

Lees verder
23 november 2005

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk

De hele gemeenteraad wilde een uitbreiding van het minima- of armoedebeleid, maar men wist dat er niet doorheen te krijgen. Dat kwam omdat alle andere partijen zich bij de afgelopen begrotingsbehandeling fixeerden op de NRE-gelden als dekking. In de NRE-gelden is een incidentele impuls voorzien van 2,0 miljoen in 2006. Omdat het College terecht vond, dat men geen structureel uitgavenpatroon kon aangaan op basis van incidenteel geld, wilde wethouder Kuppens deze impuls vooral een preventie – karakter geven. Dat verplicht immers niet voor de toekomst. Iedereen wilde echter inhoudelijk geld voor minstens een aantal jaren, maar men was met het College overeen gekomen dat de NRE-gelden daarvoor niet de langdurige dekking konden zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier