h

Nieuws uit 2013

23 december 2013

Omwonenden Eindhoven Airport maken zich zorgen over hun 'stille nacht'

Omwonenden van Eindhoven Airport maken zich zorgen over hun 'stille nacht'. Zaterdagavond 21 december 2013 protesteerden een flinke groep omwonenden op de Spottershill op de kop van de landingsbaan. Zo'n dertig mensen zongen uit protest het kerstliedje 'stille nacht' op het moment dat een vliegtuig overvloog.

Lees verder
18 december 2013

Raad steunt SP motie nachtopvang

In de laatste gemeenteraadsvergadering van 2013 kwam de SP met een actuele motie over de nachtopvang. De motie roept op om een systeem in te voeren, zoals in Heerlen, om de eigen bijdrage voor de nachtopvang te innen via de uitkering. Ook wil de SP dat er tot die tijd flexibel wordt omgegaan met de nieuwe eigen bijdrage.

Lees verder
15 december 2013

Een steuntje in de rug voor de Voedselbank

De SP Eindhoven gaat de cliënten van de Voedselbank een steuntje in de rug geven voor 2014. Want komend jaar dreigt voor veel mensen weer een zwaar jaar te worden. Zeker voor de Eindhovenaren die gebruik maken van de Voedselbank.

Lees verder
14 december 2013

Wel schoolzone maar geen snelheidsremmende maatregelen Johannes Buijslaan

Inmiddels is de bestrating voor de schoolzone in de Johannes Buijslaan aangepast. Binnenkort worden nog de verkeersborden geplaatst en daarna is de schoolzone een feit.

Lees verder
12 december 2013

Eindhoven ondertekent Code Milieu Verantwoord Wegbeheer

Uit het antwoord van een rondvraag van de Eindhovense SP blijkt dat wethouder Helms (VVD) inmiddels bekend is met de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer en dat hij graag bereid is deze te ondertekenen.

Lees verder
11 december 2013

SP wil nieuwe zienswijze over 'De Ruit'

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van 10 december stond de zienswijze over de Ruit op de agenda. Deze zienswijze geeft de mening weer van de gemeenteraad over het voorstel van de zogeheten Noordoostcorridor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier