h
13 juni 2024

Met groei van ASML staan inwoners buitenspel

Foto: SP

Op 11 juni stemde een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Eindhoven in met de uitbreiding van ASML. ASML heeft hiervoor in korte tijd 20.000 extra nieuwe mensen nodig. Een groot deel van de nieuwe medewerkers betreft hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland. Zij komen vaak met hun familie en dat betekent een groei van de stad met tienduizenden nieuwe inwoners. Al deze nieuwe mensen moeten ook ergens wonen en aan het verkeer kunnen deelnemen. Maar dat niet alleen, er moeten ook nieuwe voorzieningen komen op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en sport om maar wat te noemen.

Lees verder
9 juni 2024

Rustenburgstraat

Johan van Knegsel maakte deze foto's, 3 juni in de Rustenburgstraat, als aantoonbaar protest tegen de kap van belangrijk groen.

Lees verder
2 juni 2024

Pleidooi voor verruimen van de minimaregelingen in Eindhoven

Foto: SP

Op 28 mei heeft de gemeenteraad de zogenaamde kadernota vastgesteld. De kadernota bepaalt op hoofdlijnen waar de gemeente in 2025 zijn geld aan zal uitgeven.

Lees verder
25 mei 2024

Superzaterdag

Vandaag, superzaterdag, samen met de afdelingen Oss en Helmond! Handtekening op de poster, kloppen in de wijk en bij winkelcentrum Haagdijk Eindhoven

Lees verder
18 april 2024

Wat als je geen (t)huis hebt……??

Foto:

Onder deze noemer hebben de SP en het CDA samen een informatieve avond over de dak- en thuislozen problematiek georganiseerd. De avond, met raads- en commissieleden, medewerkers uit het werkveld van de maatschappelijke opvang, en ervaringsdeskundigen, was er één van inspiratie, mooie verhalen, veel informatie en soms een moment van stilte.

Lees verder
17 maart 2024

Een strenger deurbeleid……en vervolgens??

Foto: SP

Wij, als SP, zijn niet per definitie tegen een deurbeleid (het weigeren van bepaalde mensen bij de inloop voor dakloze mensen) als het gaat om dakloze arbeidsmigranten en dus ook niet tegen een strenger deurbeleid. Waar wij wel moeite mee hebben, of wat wij niet kunnen en willen accepteren is het feit dat er geen oplossingen komen voor de echte problemen. De keuze om mensen, ook al noem je ze:” niet rechthebbende “ op te jagen in de hoop dat ze dan terug gaan naar het land van herkomst zien wij dan ook niet als oplossing.

Lees verder
26 februari 2024

Heimstaden

Eindhovens kantoor van verhuurder Heimstaden krijgt bezoek van huurders uit Den Bosch

Achterstallig onderhoud, kou, tocht, vocht en hoge servicekosten maar bar weinig service: de bewoners van de Bomenlandflat in Den Bosch zijn er klaar mee. Woningcorporatie Heimstaden doet hoogstens mondjesmaat wat wel beloofd wordt, maar waar de huurders gewoon volop recht op hebben: een leefbare, prettige woning. De bewoners gingen naar het kantoor van Heimstaden in Eindhoven om een zwartboek aan te bieden. Ze werden daarbij gesteund door de SP Den Bosch en de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Ook leden van SP Eindhoven waren aanwezig om hun solidariteit te tonen.Lees verder
26 februari 2024

Nieuw bestuur afd Eindhoven

Een nieuw bestuur voor afdeling Eindhoven

Lees verder
29 januari 2024

Zuinig op landgoed Eikenburg

Foto: SP Eindhoven

Tussen de Aalsterweg en de Roostenlaan ligt het mooie landgoed Eikenburg. Wooncorporatie Trudo heeft plannen om daar een aantal nieuwe woningen te realiseren. Een goed plan waar de SP achter staat. Maar waar de SP het helemaal niet mee eens is, is het verkeersplan dat Trudo samen met de gemeente heeft bedacht. Dat houdt namelijk in dat er een nieuwe weg dwars door de natuur moet worden aangelegd. En dat er verspreid over het terrein nieuwe parkeerplaatsen komen. Dat betekent een flinke verslechtering van de situatie die nergens voor nodig is. Er is al een parkeerplaats die voldoende ruimte biedt. Als het nieuwe verkeersplan door zou gaan dan verdwijnt daarmee het mooie historische karakter van Eikenburg. Ook wordt er onnodig natuur, waaronder een mooie oude taxusboom, vernield.

Lees verder
15 december 2023

Evaluatie campagne TK23

Vanavond 14 december hebben we in de afdeling Eindhoven een evaluatie avond gehad over

Lees verder

Pagina's