h
16 april 2019

Opinie Vestdijk

De Knip op de Vestdijk wordt weggehaald naar aanleiding van een besluit van het college. De SP is het hier niet mee eens en heeft afgelopen dinsdag nogmaals duidelijk gemaakt niet achter het besluit te staan.

Lees verder
30 maart 2019

Bravoflex

Eind augustus 2018 heeft de provincie in samenwerking met Hermes een toelichting gegeven op de nieuwe dienstregeling voor 2019 en de introductie van Bravoflex. Tijdens deze toelichting heeft Hermes aangegeven voornemens te zijn in de tweede fase van Bravoflex eind 2019, Bravoflex binnen de dienstregeling van 2020 uit te voeren en daarbij ook daadwerkelijk aanpassingen te doen in de reguliere buslijnen. Met andere woorden: het laten vervallen van slecht bezette reguliere busritten en de inzet van Bravoflex als alternatief. Omdat de raad de mogelijkheid heeft tot het einde van het eerste kwartaal 2019 inbreng te leveren voor de voorbereiding van de dienstregeling 2020, heeft 50Plus dinsdag 12 maart het onderwerp geagendeerd.

Lees verder

Uitnodiging Vredesdag Amsterdam

De vredesdag staat in het teken van de strijd voor wereldwijde sociale rechtvaardigheid. Momenteel groeit de ongelijkheid. Permanente oorlog en de klimaatcrisis produceren armoede, burgerslachtoffers en vluchtelingen op grote schaal. Toenemende onderdrukking van volkeren, mensenrechtenactivisten en journalisten staat tegenover een kleine groep die steeds meer macht en rijkdom in handen krijgt. Op 13 april komen we met activisten bijeen die zich hiertegen verzetten. Zie ook de bijgevoegde flyer.

Lees verder
20 maart 2019

Als de hulp weg is dwarrelt al het stof weer terug.

Het is ongelofelijk dat de gemeente Eindhoven liever haar geld uitgeeft aan juridische procedures dan aan zorg.

Lees verder
12 maart 2019

De Ruit Blijft Eruit

Foto: Caro Goudriaan

De verkiezingen voor de provinciale staten dreigen een landelijke verkiezing te worden. Wat we daarbij vergeten zijn de thema's die in onze provincie leven. 4 jaar geleden hebben we ervoor geknokt om het plan voor de Ruit om Eindhoven van tafel te krijgen.

Lees verder
12 maart 2019

Goud voor Henk en Teuni

Foto: Jannie Visscher

Al sinds de oprichting van onze partij is Henk van der Wal uit Eindhoven actief lid. Hij heeft aan vele deuren gestaan om mensen uit te nodigen mee te doen met de SP. Ook bekleedde hij allerlei officiële functies zoals afdelingsvoorzitter, regiobestuurder en lid van het dagelijkse bestuur.

Lees verder
10 maart 2019

Informatieavond over jeugdhulpverlening

Dinsdag 26 februari heeft de SP, samen met de PvdA, de jeugdhulpverlening op de politieke agenda gezet. Dit werd tijd: er zijn veel problemen die opgelost moeten worden en we hebben het er bijna niet over. Het ging deze keer specifiek over de jeugdhulpverlening met opname (intramuraal) waar de gemeente gedeelde verantwoordelijkheid voor heeft. De avond was niet gericht op bezuinigingen of naar aanleiding van een transitie, maar op het laten kennismaken met de jongeren waar het om gaat en de problemen waar zij tegenaanlopen.

Lees verder
7 maart 2019

Verbetering en verduurzaming huurwoningen De Geestenberg gewenst

Foto: Gemeente Eindhoven / Foto_raadsinformatie zijdens de Henri van Abbe-stichting (https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/2959237/1/document )

De Eindhovense wijk De Geestenberg is een typische ‘bloemkoolwijk’ van begin jaren ’70. De laagbouw in de wijk bestaat uit 269 huurwoningen, die eigendom zijn van Woonbedrijf, en uit 411 koopwoningen.

Lees verder

Landelijke aktie FNV over pensioenen.

Op 18 maart voert de FNV in heel Nederland aktie voor een goed pensioen. Daar willen wij als SP uiteraard aan mee doen. Op 13 maart zijn er door het hele land akties, in Eindhoven is de locatie het stadswandelpark, Alberdink Thijmlaan, van 11 tot 13.30uur. Het lijkt ons leuk om hier met een groep SP-ers aan te sluiten. Wie geïnteresseerd is kan zich melden via eindhoven@sp.nl

 

Dit is de informatie vanuit het FNV:

Lees verder

Klimaatmars

Ga mee op 10 maart naar de klimaatmars in Amsterdam! Voor 10 euro per persoon met de SP-bus. Dit geldt ook voor niet-leden van de SP! Meld je aan bij regiocoördinator Frans van Boekhold fvanboekhold@kpnmail.nl

Op zondag 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Lees verder

Pagina's