SP Eindhoven

Gratis Openbaar vervoer voor minima voor twee jaar gegarandeerd.

04-12-2016De SP fractie heeft er met de coalitie voor gezorgd dat de komende twee jaar mensen met een kleine beurs gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer in de stad.

› Lees verder

Eindhovense Sportvisie 2016-2020: Bewegen door verbinden

28-11-2016Op dinsdag 29 november 2016 werd de Sportvisie 2016-2020 aangenomen door de Eindhovense gemeenteraad. SP wethouder Jakob Wedemeijer heeft zich ingezet om de sportvisie te vormen en te bespreken met verschillende betrokken partijen in Eindhoven. In de sportvisie staat het thema ‘Bewegen door verbinden’ centraal. In de visie is meegenomen dat de maatschappij in de komende jaren steeds verder zal individualiseren, dat minder mensen gebonden willen zijn aan een sport en dat voor steeds meer mensen gezondheid een belangrijk thema is.

› Lees verder

Bed, bad en brood regeling blijft van kracht in Eindhoven

28-11-2016Het kabinet heeft de besloten dat er geen voorstel komt om de bed bad en brood regeling in stand te houden. Gemeente Eindhoven heeft besloten dat de regeling in Eindhoven wel doorgezet zal worden. De SP is blij dat de gemeente zich niet laat kennen en dat Eindhoven deze regeling zal doorzetten. Het is volgens de SP meer dan normaal om mensen niet aan hun lot over te laten. Blijkbaar denkt de landelijke overheid hier anders over.

› Lees verder

Buurten in de buurt: SP in gesprek met buurtbewoners Oude Spoorbaan

14-11-2016De SP gaat graag in gesprek met mensen in de buurt. Dit keer ging de gemeenteraadsfractie naar Oude Spoorbaan om te horen wat er leeft. Oude Spoorbaan is een buurt in de wijk Rozenknopje in het stadsdeel Gestel in Eindhoven. 

› Lees verder

SP trots op sociale en groene kant van gemeentelijke begroting Eindhoven

14-11-2016Op 8 november is in de gemeenteraad de begroting besproken. De SP is trots op deze begroting, waar veel aandacht is voor onder andere sport, zorg, wonen en cultuur. De ambities van het college van burgemeester en wethouders zijn reëel en goed. De SP zal het college positief blijven steunen waar het nodig is om de stad nóg socialer en groener te maken.

› Lees verder

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf

Foto: Foto: Gemeente Eindhoven / Gemeente Eindhoven

12-11-2016Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Eindhoven goed. Ze groeien op bij ouders/verzorgers die van ze houden en ze stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. Maar in ieder gezin is er wel eens iets aan de hand. Opvoeden is niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend.

› Lees verder

SP wil Foodpas in Eindhoven

19-10-2016De SP wil graag dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank voortaan met een Foodpas hun eigen boodschappen kunnen doen. Dit omdat de grote vraag naar voedselpakketten het moeilijk maakt om gezonde en gevarieerde voeding te leveren via de voedselbank.

› Lees verder

"Geen wachtlijsten voor nieuwe jeugdzorg-aanvragen in Eindhoven"

16-10-2016Afgelopen week werd bekend dat gemeente Almere jongeren die nu jeugdzorg nodig hebben laat wachten tot 2017 omdat het budget dat Almere in 2016 vanuit de rijksoverheid krijgt, onvoldoende is. In Eindhoven doen we dat gelukkig anders! In onze regio hebben alle gemeenten onderling afgesproken dat alle kinderen die dat nodig hebben zo snel mogelijk jeugdzorg krijgen. Als hiervoor te weinig geld is dan zoeken we een oplossing waar de jongeren en hun ouders geen last van hebben.

› Lees verder

Jannie Visscher brengt goed nieuws voor Hofstraat Tongelre

04-10-2016SP-wethouder Jannie Visscher brengt goed nieuws aan bewoners in de Hofstraat in Tongelre. Op maandag 3 oktober kwam het goede nieuws dat de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt voor geluidssanering van woningen in de Hofstraat.

› Lees verder

Binnenstadsvisie vastgesteld

02-10-2016In de afgelopen raadsvergadering is de Binnenstadvisie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt er in de komende begroting van 2017 negen miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de openbare ruimte in de Binnenstad. Ook wordt het Stationsgebied aangepakt zodat het mooi visitekaartje wordt voor onze stad.

› Lees verder

Pagina's