h
8 januari 2020

Geen oorlog met Iran

Foto: Murat Memis

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran enorm opgelopen. Met de aanval op de Iraanse generaal Soleimani kiest de Amerikaanse president voor een verdere escalatie die verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Eerder startten ROOD en de SP een petitie tegen een aanval op Iran via stopdebommen.nl die werd overhandigd aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Nu is het tijd voor nieuwe acties, te beginnen op 11 januari in Amsterdam.

Lees verder
6 januari 2020

Bijna 200 reacties op SP enquête zwembad Tongelreep

Foto: Antonio Vaccaro

Een aantal actieve SP leden heeft van 6 december t/m 12 december een enquête afgenomen bij een aantal bezoekers van het zwembad De Tongelreep.

Lees verder

SP brengt werkbezoek aan Staatsbosbeheer

De SP-fractie in Provinciale Staten en Staatsbosbeheer hebben vaak met elkaar te maken.
De provincie heeft een taak bij het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur en bij het uitvoeren van het Natura2000-beleid – waarmee ook meteen de stikstofproblematiek genoemd is. In het Groen Ontwikkelfonds zit geld voor dit doel.

Lees verder

nieuwjaarsborrel SP Eindhoven.

Beste leden,

Op zaterdag 11 januari is de nieuwjaarsborrel van SP Eindhoven. Samen heffen we het glas op een nieuw jaar en een nieuw decennium . 
Van 15:00 tot 17:00 is het Partijhuis geopend voor leden die het nieuwe jaar willen komen vieren. Voor hapjes en lekkers wordt gezorgd!

Namens het (tijdelijke) afdelingsbestuur.

Murat Memmis en Marij Feddema

Lees verder
21 december 2019

SP brengt werkbezoek aan Staatsbosbeheer

De SP-fractie in Provinciale Staten en Staatsbosbeheer hebben vaak met elkaar te maken.

Lees verder
21 december 2019

Geen megaparking in Waalre-Noord; verkeersplan als geheel is positief

Het verkeer op het Veldhovense bedrijventerrein De Run barst uit zijn voegen. De grootste verkeersaantrekker is de chipmachinefabrikant ASML. Er is een overeenkomst gesloten tussen de provincie, Eindhoven en Veldhoven, ASML en het ministerie. Daarin gaat veel geld om. In deze overeenkomst staan goede maatregelen, zoals een buslijn, fietsvoorzieningen, wegverbetering en een systeem van parkeren op afstand (waarna een pendelbus of een elektrische fiets of iets in die geest). Een mogelijke locatie voor een parkeerplaats op afstand werd in het bosgebied van Waalre-Noord gezocht. De Eindhovense SP heeft meegewerkt aan een actie van Milieudefensie en een lobby van Natuurmonumenten om dit natuurgebied te beschermen. Dat is hoogstwaarschijnlijk gelukt.

Lees verder
10 december 2019

Enquête zwembad Tongelreep is opgestart

Op vrijdag 6 december 2019 zijn we met de actie begonnen over de aanstaande verbouwing van het zwembad De Tongelreep. Door middel van een enquête willen we achterhalen wat gebruikers van het zwembad vinden van de tegenwoordige plannen, die de Gemeente Eindhoven heeft voorgelegd. Deze actie duurt een week lang voort tot donderdag, 12 december, en vind plaats voor de hoofingang van het zwembad.

Lees verder
3 december 2019

TEKEN PETITIE TEGEN CETA

CETA is een handelsakkoord met Canada dat hele negatieve gevolgen voor Nederland kan hebben, ook in Eindhoven. Zo kan CETA invloed hebben op de kwaliteit van ons voedsel, op werknemersrechten, het klimaatverdrag van Parijs, de prijs van woningen, de hoogte van huren en dierenwelzijn. De Tweede Kamer moet binnenkort (waarschijnlijk januari) besluiten over het al dan niet ondertekenen van CETA. 

Lees verder
26 november 2019

Raadsvragen: Lange wachttijd Naturalisatieverzoek gemeente Eindhoven

13 november jl. heeft de SP raadsvragen gesteld in verband met de lange wachttijd Naturalisatieverzoek in de gemeente Eindhoven. Vreemdelingen die Nederlander willen worden dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven. De betreffende gemeente neemt het verzoek in behandeling en stuurt het verzoek door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND kent voor een verzoek tot naturalisatie een wettelijke beslistermijn van 1 jaar. De beslistermijn kan met 6 maanden worden verlengd. Na deze verlenging kan de beslistermijn nog een keer met 6 maanden worden verlengd. In totaal kan de beslistermijn met 1 jaar worden verlengd. De gemiddelde wachttijd om een afspraak te krijgen bij de gemeente Eindhoven om een verzoek tot Naturalisatie in te dienen bedraagt vandaag vijf maanden (uitzonderingen daargelaten wanneer mensen de afspraak afzeggen en de plek vervuld kan worden). Dit houdt in dat een inwoner van Eindhoven in het slechtste geval ruim twee en een half jaar moet wachten voordat hij/zij Nederlander kan worden. In anderen gemeenten is er geen dergelijke wachttijd:

Lees verder

Pagina's