h
4 november 2019

CETA MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS

Foto: Jannie Visscher

Het handelsakkoord CETA met Canada kan zeer nadelige gevolgen hebben voor ons dagelijkse leven. Daarom wil de SP CETA stoppen!

Lees verder
2 november 2019

Lachgas in Eindhoven, een nieuw hoofdpijndossier?

Foto: Novadiv Kenton

Wat weten we eigenlijk over lachgas? Is het veilig? Is het legaal? Waarom wordt lachgas zo vaak ‘gebruikt’ tegenwoordig? Op 8 oktober 2019 is er in het Stadskantoor een informatieve bijeenkomst geweest over lachgas. Ik ben daar vooral heen gegaan omdat ik antwoorden zocht op bovenstaande vragen. En ik moet zeggen, op al mijn vragen heb ik antwoord gekregen. Maar er ontstonden ook weer nieuwe vragen…

Lees verder

JANNIE VISSCHER EN PATRICK VAN LUNTEREN STELLEN ZICH VOOR IN EINDHOVEN.

vrijdagavond 15 november komen Jannie Visscher en Patrick van Lunteren naar Eindhoven. Zij zijn beiden kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de SP. Op deze avond is er voor leden de gelegenheid om hen te bevragen over hun motivatie, ambitie en hoe zij denken over de uitdagingen waar wij als partij momenteel voor staan. 

Lees verder

BIJEENKOMST OVER CETA!

KOM OOK!

SP Eindhoven organiseert een politiek café over CETA met als spreker voormalig Europarlementslid Anne-Marie Mineur, deskundige op het gebied van handelsverdragen.
• Bijeenkomst over het handelsverdrag met Canada “CETA”
• Usine, Lichttoren 6, Eindhoven
• Donderdag 24 oktober, 20.00 uur ( inloop 19.30 uur)

Lees verder
11 oktober 2019

Scholing Actievoeren op z’n SP’s

Foto: SP

10 oktober 2019, Sinds 3 jaar bestaat er een nieuwe SP-scholingsmodule ‘Actiekids’, dat de ruime ervaring van de SP met het samenbrengen en steunen van mensen in wijken en buurten bundelt. Onder de leiding van Marij Feddema werd deze voor de eerste keer ook in Eindhoven gegeven en door deelnemers enthousiast ontvangen.

Lees verder
7 oktober 2019

Nog langer uitstel huishoudelijke hulp

Foto: SP

Na de uitspraak door de rechter in augustus dat de huishoudelijke hulp in Eindhoven niet voldoet aan de wet, sprak de gemeenteraad vorige week over hoe het nu verder moet. Veel partijen hadden kritiek op de gang van zaken en zelfs de VVD zei over de enorme vertraging bij de afhandeling van bezwaren “dat dit nooit meer mag gebeuren”. Maar helaas lieten de meeste fracties het bij woorden en bleven daden achterwege. Want toen de SP een motie indiende waarin de manier waarop burgemeester en wethouders de huishoudelijke ondersteuning hebben aangepakt wordt afgekeurd, werd deze alleen gesteund door het Ouderen Appel Eindhoven, DENK, M. A. Schreurs en D66. Alle andere partijen stemden tegen.

Lees verder

Bijeenkomst “Wij zijn geen proefkonijn!”

Kom ook!

 
Bijna 60.000 studenten hebben hun handtekening gezet
voor compensatie voor de schuldengeneratie.
Dat is super veel. Maar willen we dat die compensatie er komt én 
willen we een einde aan het schuldenstelsel, dan moeten we meer doen.
Daar ben jij voor nodig!
 
De komende tijd komen er in het hele land studenten
bij elkaar. Éen van die bijeenkomsten is hier in Eindhoven
op vrijdag 11 oktober.
 
Lees verder
29 september 2019

Cultuur is voor iedereen

Op 24 september discussieerde de gemeenteraad over cultuur. Op de agenda stonden de “Cultuurscan 2019” en de “Concept Cultuurbrief 2021-2024”. De SP vroeg om concrete acties om cultuur toegankelijk te maken voor alle Eindhovenaren en zette grote vraagtekens bij een nieuw “Designmuseum” als dat onze gemeente jarenlang geld gaat kosten.  

Lees verder
28 september 2019

Politiek actief?

Foto: Dagmar Mous

Tijdens de vierde bijeenkomst van de cursus Politiek Actief van de gemeente Eindhoven was ik namens de SP aanwezig tijdens de speeddate met raads- en commissieleden. De cursus Politiek Actief is voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Deze cursus geeft inzicht in hoe Nederland wordt bestuurd en wat de plaats van de gemeente daarin is. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de taken en rollen van de gemeenteraad, de instrumenten van een raadslid en de basiskennis gemeentefinanciën. Ook krijg je een training debatteren en ontmoet je politici uit Eindhoven tijdens de speeddate. Het was erg leuk om geïnteresseerden te ontmoeten en te praten over wat het betekent (in mijn geval) om een commissielid te zijn.

Lees verder
27 september 2019

Inspraakavond Huishoudelijke hulp

Foto: SP

Al eerder verscheen hier op de site een stuk over de uitspraken die de rechter deed inzake de huishoudelijke hulp in Eindhoven. De gemeente is door de rechter flink op de vingers getikt en moet de bezwaarmakers tegemoet komen. Een groep van 4500 mensen heeft huishoudelijke hulp en maakte geen bezwaar. Het lijkt de SP zeer waarschijnlijk dat er ook bij deze groep mensen fouten zijn gemaakt en dat hier mensen bij zijn die te weinig hulp krijgen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of ook deze mensen extra hulp kunnen krijgen. Juridisch zijn ze immers te laat; dan had er bezwaar gemaakt moeten worden. Ter voorbereiding op deze beslissing was er dinsdag 24 september een inspraakavond over dit onderwerp in de Gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's