h
15 februari 2016

Eindhoven in 2035 energieneutraal met zonnepanelen op bedrijventerreinen?

De gemeente Eindhoven heeft haar ambitie uitgesproken om in het jaar 2035 energieneutraal te zijn, exclusief mobiliteit. Dit is een heel mooi streven en nog een hele opgave. Om deze ambitie vorm te geven kunnen er vele stappen gezet worden. Eén van de stappen is onderzoek doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op lege kavels van bedrijventerreinen te realiseren. Lege kavels zijn er in de regio in overvloed. 475 hectare welteverstaan. Er heerst een goede mix van omstandigheden om er werk van te maken. Ook dit jaar zal de gemeenteraad zich buigen over de vraag wat we met onze bedrijventerreinen aan moeten.

Lees verder
15 februari 2016

Woningcorporaties hebben genoeg vet op de botten

Landelijke onderzoeksrapporten wijzen uit dat woningcorporaties de afgelopen jaren flink hebben bezuinigd op onderhoudskosten, op nieuwbouwplannen en op renovaties, waaronder energiemaatregelen. Daarnaast wijzen ze uit dat vele woningcorporaties voldoende investeringscapaciteit hebben, vanwege hoge solvabiliteitspercentages. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. SP stelde er in Eindhoven raadsvragen over.

Lees verder
9 februari 2016

SP discussieavond met thema “De opkomst van IS” in volle zaal

Foto: Rob de Kruif

Op vrijdagavond 29 januari organiseerde de SP een discussieavond met het thema “De opkomst van IS” met inleiding door twee gastsprekers: Ir. Ing. Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht) Harrie van Bommel (SP Tweede Kamerlid). De volgepropte zaal in restaurant Usine in de Lichttoren in Eindhoven gaf aan dat het onderwerp erg leeft onder SP leden en andere belangstellenden. Maar…mogelijk heeft de na afloop te houden nieuwjaarsborrel ook wel een beetje bijgedragen aan deze hoge opkomst. We zijn tenslotte altijd wel te porren voor een bescheiden (bijna gratis)hapje en drankje nietwaar?

Lees verder
31 januari 2016

Woonoverlast verder aangepakt door regionale dossiervorming huisjesmelkers

Foto: Martijn

Woonoverlast komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er ergernissen rondom het tekort aan parkeerplaatsen en geluidsoverlast, maar er is ook overlast door illegale woningsplitsing. Huisbazen die wetten en regels niet zo nauw nemen zorgen veelal voor een te hoge druk op de leefbaarheid van buurten. Woningsplitsing en kamerbewoning is nodig om meer mensen te kunnen huisvesten, maar dan wel op een gecontroleerde manier met respect voor de buurt. Het College van B&W wil met het voorstel Herijking Aanpak Woonoverlast de verantwoordelijkheid meer bij deze huiseigenaren leggen. Ware huisjesmelkers worden het zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun slechte gedrag voort te zetten. Dankzij de SP zegde de wethouder in de commissievergadering toe om de dossieropbouw van (potentiële) huisjesmelkers ook regionaal aan te pakken. Het uitbannen van huisjesmelkerij houdt vanaf heden niet meer op bij de gemeentegrenzen.

Lees verder
31 januari 2016

Cultuurbeleid Eindhoven vanaf nu geregeld via Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven een feit. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is de Cultuurbrief aangenomen. De Stichting Cultuur Eindhoven kan zich nu gaan toeleggen op het eerlijk verdelen van subsidies onder de culturele instellingen. Tevens zal het hun taak zijn extra subsidies voor Cultuur binnen te halen van landelijke en provinciale overheden, want Eindhoven komt er wat dat betreft nu bekaaid van af. Omdat Eindhoven de eerste is die met een cultuurstichting gaat werken en het dus een experiment is, heeft fractievoorzitter voor de SP in Eindhoven Murat Memiş al aangegeven tijdens de vergadering het verloop van het proces kritisch te blijven volgen.

Lees verder
28 januari 2016

"Wie kiest, wordt gekozen": kiezen voor Winkelcentrum Woensel

In december hebben we de detailhandelsnota vastgesteld in de raad; 'Wie kiest, wordt gekozen'. Een visie waarin duidelijk wordt aangegeven dat we vinden dat mensen op zo kort mogelijke afstand hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Daarnaast heeft het Winkelcentrum Woensel een belangrijke functie voor Eindhoven Noord. Dat is breder dan alleen de wijk. Op 20 januari sprak ik met ondernemers, eigenaren en partners van Winkelcentrum Woensel.

Lees verder
28 januari 2016

Belastingontduiking van grote bedrijven

Terwijl wij ons in Nederland nog steeds een ongeluk bezuinigen, gaan de grote bedrijven nog steeds door met het werken via belastingconstructies. Nu een gewoon Nederlands bedrijf 25% winstbelasting betaalt, komen de multinationals weg met gemiddeld een procent of 7. Dat scheelt de staat vele miljarden per jaar aan inkomsten. Maar geen nood, dan verhogen we gewoon de loon/inkomstenbelasting; de belasting die u en ik betalen over ons loon. Op de site van de SP schrijft Tijmen Lucie daarover: ‘Het gevolg hiervan is een verschuiving van de lasten van kapitaal naar arbeid.

Lees verder
18 januari 2016

SP op bezoek bij omwonenden AZC De Orangerie

Foto: SP

Op woensdagavond zijn twee SP-raadsleden bij de omwonenden van het asielzoekerscentrum De Orangerie op bezoek geweest. Dit naar aanleiding van de brief die ze naar de raad hebben gestuurd en het artikel wat in het Eindhovens Dagblad prijkte op 30 december 2015. We wilden graag meer achtergrondinformatie horen en de gevoelens peilen tijdens een gesprek. De SP’ers werden met open armen ontvangen.

Lees verder
18 januari 2016

Over pleegzorg: liefst zo normaal mogelijk!

Als wethouder wil ik weten hoe mijn werk uitpakt in de praktijk. Daarom bezoek ik onder andere SPIL-centra, scholen en consultatiebureau's. Ook organiseer ik rondetafelgesprekken met mensen die werken voor en met de Eindhovense jeugd. Behalve beroepskrachten zoals WIJ-medewerkers en jeugdhulpverleners zitten ook jongeren of ouders aan tafel. Tijdens zo'n gesprek hoor ik wat er wel en wat er niet goed gaat. Hier leer ik veel van. En niet alleen ik, ook de mensen die bij de gemeente werken. Met die kennis proberen we ons werk telkens te verbeteren.

Lees verder
10 januari 2016

Teloorgang van grote winkelketens zoals V&D vooral te danken aan durfinvesteerders

Foto: Textilia

‘Diepe kraters in de binnenstad’, kopte het Financieel Dagblad op 24 december 2015. Bedoeld werd de (dreigende) teloorgang van V&D, Manfield, Dolcis, Invito, PRO 040, Scapino en de DA drogisterijen. Inderdaad liggen deze winkels op een steenworp afstand van elkaar in de binnenstad van Eindhoven. Dat er een aantal tanden uit de mond van onze binnenstad geslagen worden is vervelend, maar erger is dat bijna het hele gebit van het winkelgebied zo rot is als een mispel. De reden van de gesneuvelde winkels ligt namelijk niet in crises, internetwinkels en gemiste beleving, maar in een systeem van slecht ondernemerschap.

Lees verder

Pagina's