h
4 april 2016

Oekraïne-referendum: Waarom úw stem belangrijk is...

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

Komende woensdag, 6 april, vindt het referendum plaats over de "wet tot de goedkeuring van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne". U kunt met uw stem de uitkomst van het referendum beïnvloeden. Wat gebeurt er met uw stem als u wel, niet of blanco stemt?

Lees verder
4 april 2016

Wat te doen tegen angst voor aanslagen?

In het nieuws hoorde ik dat vliegveld Zaventem weer voorzichtigjes open gaat. De schrik zit er goed in bij onze zuiderburen na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Brussel ligt maar zo'n 130 kilometer hiervandaan. Er zijn veel Eindhovenaren die, veelal voor hun werk, regelmatig in Brussel moeten zijn. Ook Turkije is dit jaar al meer dan eens getroffen door aanslagen. Turkije ligt veel verder weg dan Brussel of Parijs maar doordat veel mensen uit onze stad daar familie hebben wonen lijkt dat ook dichterbij dan het qua kilometers is. Voor de getroffen mensen is het leed niet te overzien.

Lees verder

Boekpresentatie 'Dagelijkse Kost(en)' over ervaringen bij Voedselbank

Op locatie bij de Witte Dame zal Sas Schilten een Boekpresentatie geven over haar in eigen beheer uitgegeven boekje 'Dagelijkse Kost(en)'. Dit heeft de SP samen met fotograaf Sas Schilten georganiseerd. Tijdens deze boekpresentatie zal Sas, begeleid door foto's die ze gemaakt heeft, vertellen over haar ervaringen bij de Voedselbank en de verhalen die daarbij horen. Ze wil laten zien dat de Voedselbank Eindhoven niet zomaar meer een liefdadigheidsinstelling is, maar steeds meer een professioneel bedrijf lijkt, dat gerund wordt door vrijwilligers.

Lees verder

Politiek Café: Participatie in Nederland

Op maandag 30 mei houdt SP Eindhoven een Politiek Café met als onderwerp Participatie in Nederland. De avond is, zoals bij elk Politiek Café gratis toegankelijk voor zowel SP leden als niet SP leden. Vanaf 20.00 uur zullen Arjan Vliegenthart, SP Wethouder in Amsterdam en Staf Depla, PvdA wethouder in Eindhoven vertellen over dit onderwerp. De presentatie is in handen van Anemoon Langenhoff (SPAM).

Lees verder
4 april 2016

SP zorgt voor een gezond leefklimaat op en rond De Hurk

Foto: SP

De SP heeft samen met de PvdA een motie ingediend om de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten van bedrijventerrein De Hurk op de omwonenden. Het College omarmde deze motie. Daarnaast wordt de zware industrie uit de randen van De Hurk op den duur verbannen. Met een GGD-rapport over de gezondheidseffecten op omwonenden van industrieterrein De Hurk, hebben we een bron die de raad kan gebruiken in toekomstige besluitvorming.

Lees verder
21 maart 2016

Sport verbroedert en verbindt, ook tijdens de Dutch Street Cup 2016

Foto: Bianca van Kaathoven

Op zaterdag 19 maart was ik als wethouder bij de Dutch Street Cup. Een initiatief van Het Leger des Heils, Neos en stichting Life Goals. Elk jaar organiseren zij een voetbaltoernooi voor daklozen. Het bij elkaar komen, voor elkaar strijden, opdoen van ritme en gezond bewegen staan hierbij centraal. Voetbal zorgt er hier voor dat mensen zich verbonden voelen aan een team, samen winnen, samen sporten en samen verliezen verbroedert. Tijdens de wedstrijden merk je dat er de wil is om te winnen, maar als de wedstrijden af zijn gelopen, is er voor iedereen waardering voor het spel, de inzet en het plezier dat er beleefd wordt aan samen sporten.

Lees verder
17 maart 2016

Raadsvoorstel aanbesteding exploitatie IJssportcentrum met grote meerderheid aangenomen

Foto: onbekend / www.ijssportcentrum.nl

In de afgelopen maanden is er regelmatig gesproken over de eventuele sluiting van het IJssportcentrum Eindhoven. SP Wethouder Bianca van Kaathoven is aan de slag gegaan met alle energie die vanuit de stad is gekomen om te bekijken of het mogelijk was de ijsbaan open te houden. Uit het onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, kwam dat de beste optie voor de ijsbaan zou zijn om de ijsbaan te laten exploiteren door een andere partij dan Gemeente Eindhoven. Dat moet zorgen voor meer ruimte om te ondernemen, zodat de ijsbaan optimaal kans heeft om voort te blijven bestaan. In de raadsvergadering van dinsdag 16 maart heeft de gemeenteraad van Eindhoven het raadsvoorstel hierover met een grote meerderheid aangenomen. De kans dat de ijsbaan open kan blijven, is hiermee sterk toegenomen.

Lees verder
14 maart 2016

SP stelt raadsvragen over spookinschrijvingen op Eindhovense adressen

Foto: NCRV

De SP heeft raadsvragen gesteld aan het Eindhovense college van Burgemeester en Wethouders om erachter te komen of er in Eindhoven zich spookinschrijvingen bestaan zoals die beschreven werden in de uitzending van tv programma De Monitor van NCRV op 13 maart. Volgens het programma De Monitor gaat het regelmatig mis wanneer mensen hun nieuwe adres opgeven bij de gemeente. Wanneer de vorige bewoners zich nog niet hebben uitgeschreven, staan er meer mensen op het adres ingeschreven dan er daadwerkelijk wonen. Omdat veel verschillende instanties de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente als bron gebruiken, kan het zomaar zijn dat fouten worden overgenomen door instanties als de Belastingdienst of andere systemen. De verkeerde gegevens kunnen er dan voor zorgen dat mensen geen recht meer hebben op toeslagen of andere ondersteunende voorzieningen. Volgens De Monitor zitten er fouten in het systeem van gemeentes waardoor, als dit bij de gemeente wordt opgelost, alsnog in andere systemen blijft opduiken.

Lees verder
13 maart 2016

SP wil achterstallig wegonderhoud niet doorschuiven naar komende generaties

Een heel groot gedeelte van Eindhoven is in het verre verleden in een relatief korte periode gebouwd. Veel van de wegen die toen zijn aangelegd, verkeren nu in een slechte staat en zijn toe aan groot onderhoud. De SP pleit er sinds jaren voor om inzichtelijk te maken wat op de lange termijn de kosten voor wegonderhoud zijn en om inzichtelijk te maken hoe veilig deze wegen zijn. Oplopende onderhoudsachterstanden veroorzaken in de toekomst alsmaar hoger wordende kosten. Nu de provincie met represailles gaat dreigen, wordt er actie ondernomen: aan de gemeenteraad werd een plan voorgelegd om de kwaliteit van de wegen structureel te verbeteren. De SP juicht dit plan toe, om te voorkomen dat we komende generaties niet hoeven te laten betalen voor hoog opgelopen onderhoudsachterstanden van openbare wegen.

Lees verder
12 maart 2016

Stemmen moet eenvoudiger voor laaggeletterden en analfabeten bij referendum Oekraïne

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

In de zomer van 2015 heeft de SP een motie ingediend om het voor laaggeletterden en analfabeten mogelijk te maken om zonder problemen te kunnen stemmen. Op 6 april mogen wij onze stem uitbrengen voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De SP heeft het college gevraagd hoe de status is rond het nieuwe stembiljet en wat er geregeld is als dit nieuwe stemmen er nog niet is. Totdat het nieuwe stembiljet er is, zal de gemeente extra maatregelen treffen om het voor laaggeletterden en analfabeten makkelijker te maken om te gaan stemmen

Lees verder

Pagina's