h
18 april 2024

Wat als je geen (t)huis hebt……??

Foto:

Onder deze noemer hebben de SP en het CDA samen een informatieve avond over de dak- en thuislozen problematiek georganiseerd. De avond, met raads- en commissieleden, medewerkers uit het werkveld van de maatschappelijke opvang, en ervaringsdeskundigen, was er één van inspiratie, mooie verhalen, veel informatie en soms een moment van stilte.

Lees verder
17 maart 2024

Een strenger deurbeleid……en vervolgens??

Foto: SP

Wij, als SP, zijn niet per definitie tegen een deurbeleid (het weigeren van bepaalde mensen bij de inloop voor dakloze mensen) als het gaat om dakloze arbeidsmigranten en dus ook niet tegen een strenger deurbeleid. Waar wij wel moeite mee hebben, of wat wij niet kunnen en willen accepteren is het feit dat er geen oplossingen komen voor de echte problemen. De keuze om mensen, ook al noem je ze:” niet rechthebbende “ op te jagen in de hoop dat ze dan terug gaan naar het land van herkomst zien wij dan ook niet als oplossing.

Lees verder
26 februari 2024

Heimstaden

Eindhovens kantoor van verhuurder Heimstaden krijgt bezoek van huurders uit Den Bosch

Achterstallig onderhoud, kou, tocht, vocht en hoge servicekosten maar bar weinig service: de bewoners van de Bomenlandflat in Den Bosch zijn er klaar mee. Woningcorporatie Heimstaden doet hoogstens mondjesmaat wat wel beloofd wordt, maar waar de huurders gewoon volop recht op hebben: een leefbare, prettige woning. De bewoners gingen naar het kantoor van Heimstaden in Eindhoven om een zwartboek aan te bieden. Ze werden daarbij gesteund door de SP Den Bosch en de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Ook leden van SP Eindhoven waren aanwezig om hun solidariteit te tonen.Lees verder
26 februari 2024

Nieuw bestuur afd Eindhoven

Een nieuw bestuur voor afdeling Eindhoven

Lees verder
29 januari 2024

Zuinig op landgoed Eikenburg

Foto: SP Eindhoven

Tussen de Aalsterweg en de Roostenlaan ligt het mooie landgoed Eikenburg. Wooncorporatie Trudo heeft plannen om daar een aantal nieuwe woningen te realiseren. Een goed plan waar de SP achter staat. Maar waar de SP het helemaal niet mee eens is, is het verkeersplan dat Trudo samen met de gemeente heeft bedacht. Dat houdt namelijk in dat er een nieuwe weg dwars door de natuur moet worden aangelegd. En dat er verspreid over het terrein nieuwe parkeerplaatsen komen. Dat betekent een flinke verslechtering van de situatie die nergens voor nodig is. Er is al een parkeerplaats die voldoende ruimte biedt. Als het nieuwe verkeersplan door zou gaan dan verdwijnt daarmee het mooie historische karakter van Eikenburg. Ook wordt er onnodig natuur, waaronder een mooie oude taxusboom, vernield.

Lees verder
15 december 2023

Evaluatie campagne TK23

Vanavond 14 december hebben we in de afdeling Eindhoven een evaluatie avond gehad over

Lees verder
8 december 2023

Minstens 30% sociale huur in Schellenskwartier

Foto: SP

De SP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 28 november een amendement in stemming gebracht om er voor te zorgen dat bij de ontwikkeling van het Schellenskwartier (het gebied tussen Vestdijk, Geldropseweg, Stratumsedijk en Bleekweg)  minimaal 30% van de nieuw gebouwde huizen sociale huurhuizen moeten zijn.

Lees verder
23 november 2023

Verkiezingscampagne Eindhoven Woensel

Foto: SP

En ook nog:
wat vertelden de sponsjes in Winkelcentrum Woensel ons?

Lees verder
23 november 2023

Verkiezingscampagne Nuenen

Foto: SP

Nog nagekomen: de uitslag van de "sponsjesenquete"in Nuenen!

Lees verder
21 november 2023

Totaal overzicht enquete's

Foto: SP

Een zestal uitslagen van de enquete's, gehouden voor "de man in de straat". Heel simpel: doe een sponsje in de bak van jouw voorkeur. Werkt aanstekelijk goed!

Lees verder

Pagina's