h
21 mei 2019

Verkiezingscampagne!

Foto: Jannie Visscher
Lees verder
19 mei 2019

Kies voor een nuchtere samenwerking in Europa

Het geluid van de SP over Europa klinkt anders dan dat van andere partijen. De strijd lijkt te gaan tussen “Eurofielen” die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren. Wij denken dat deze tegengestelde visies allebei onverstandig zijn en een gevaar vormen voor de vrede, veiligheid en vooruitgang waar de EU ooit voor bedoeld was. De SP kiest voor een alternatief: een nuchtere samenwerking. Een EU waarin de belangen van mensen, dieren en het milieu weer voorop staan.

Lees verder
16 mei 2019

Politieke aktie door meldingen bij Meldpunt zorg

Half februari zijn we gestart met het meldpunt zorg, om problemen in de zorg in kaart te brengen én om er iets aan te doen. Ondertussen hebben we het behoorlijk druk, met name telefonisch en via mail weten mensen ons te vinden. Er is op dit moment een 40-tal meldingen binnengekomen.

Lees verder
12 mei 2019

Toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher
Al vele jaren voert de SP actie tegen de overlast van het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport. Maar het motto van het vliegveld bleef alsmaar “groei, groei, groei!”. Daarom zijn wij blij verrast met het advies dat Pieter van Geel aan de verantwoordelijke minister uitbracht. In dat advies staat groei niet langer voorop maar het voorkomen van overlast.
Lees verder

UITNODIGING: AVOND OVER WOEDE, HOOP EN DE VERKIEZINGEN

De EU is ontspoord. Multinationals worden in de watten gelegd en werknemers tegen elkaar opgezet. De Europese elite wil zich bemoeien met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons werk. Dat maakt veel mensen terecht woedend. Daar willen wij wat aan doen. Wij kiezen voor een radicaal andere koers. Daarover praten we graag met zoveel mogelijk mensen. Daarom organiseren we binnenkort een avond bij jou in de buurt.

Lees verder

Aftrap verkiezingscampagne op de Europa-avond

Donderdagavond is er in het Partijhuis een thema-avond over Europa en de Europese verkiezingen. Kandidaat nr. 2 op de SP-lijst Jannie Visscher vertelt over het verkiezingsprogramma en de dilemma’s die bij het opstellen van dit programma speelden. Na de pauze is de aftrap van de campagne in Eindhoven. De komende weken willen we met veel mensen de straat op met als doel zoveel mogelijk SP-stemmen op 23 mei. Voorzitter van de avond is onze fractievoorzitter Murat Memis. Om 19.30 uur is de koffie klaar en om 20.00 uur start het programma.

Lees verder
16 april 2019

Opinie Vestdijk

De Knip op de Vestdijk wordt weggehaald naar aanleiding van een besluit van het college. De SP is het hier niet mee eens en heeft afgelopen dinsdag nogmaals duidelijk gemaakt niet achter het besluit te staan.

Lees verder
30 maart 2019

Bravoflex

Eind augustus 2018 heeft de provincie in samenwerking met Hermes een toelichting gegeven op de nieuwe dienstregeling voor 2019 en de introductie van Bravoflex. Tijdens deze toelichting heeft Hermes aangegeven voornemens te zijn in de tweede fase van Bravoflex eind 2019, Bravoflex binnen de dienstregeling van 2020 uit te voeren en daarbij ook daadwerkelijk aanpassingen te doen in de reguliere buslijnen. Met andere woorden: het laten vervallen van slecht bezette reguliere busritten en de inzet van Bravoflex als alternatief. Omdat de raad de mogelijkheid heeft tot het einde van het eerste kwartaal 2019 inbreng te leveren voor de voorbereiding van de dienstregeling 2020, heeft 50Plus dinsdag 12 maart het onderwerp geagendeerd.

Lees verder

Pagina's