h
21 maart 2016

Sport verbroedert en verbindt, ook tijdens de Dutch Street Cup 2016

Foto: Bianca van Kaathoven

Op zaterdag 19 maart was ik als wethouder bij de Dutch Street Cup. Een initiatief van Het Leger des Heils, Neos en stichting Life Goals. Elk jaar organiseren zij een voetbaltoernooi voor daklozen. Het bij elkaar komen, voor elkaar strijden, opdoen van ritme en gezond bewegen staan hierbij centraal. Voetbal zorgt er hier voor dat mensen zich verbonden voelen aan een team, samen winnen, samen sporten en samen verliezen verbroedert. Tijdens de wedstrijden merk je dat er de wil is om te winnen, maar als de wedstrijden af zijn gelopen, is er voor iedereen waardering voor het spel, de inzet en het plezier dat er beleefd wordt aan samen sporten.

Lees verder
17 maart 2016

Raadsvoorstel aanbesteding exploitatie IJssportcentrum met grote meerderheid aangenomen

Foto: onbekend / www.ijssportcentrum.nl

In de afgelopen maanden is er regelmatig gesproken over de eventuele sluiting van het IJssportcentrum Eindhoven. SP Wethouder Bianca van Kaathoven is aan de slag gegaan met alle energie die vanuit de stad is gekomen om te bekijken of het mogelijk was de ijsbaan open te houden. Uit het onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, kwam dat de beste optie voor de ijsbaan zou zijn om de ijsbaan te laten exploiteren door een andere partij dan Gemeente Eindhoven. Dat moet zorgen voor meer ruimte om te ondernemen, zodat de ijsbaan optimaal kans heeft om voort te blijven bestaan. In de raadsvergadering van dinsdag 16 maart heeft de gemeenteraad van Eindhoven het raadsvoorstel hierover met een grote meerderheid aangenomen. De kans dat de ijsbaan open kan blijven, is hiermee sterk toegenomen.

Lees verder
14 maart 2016

SP stelt raadsvragen over spookinschrijvingen op Eindhovense adressen

Foto: NCRV

De SP heeft raadsvragen gesteld aan het Eindhovense college van Burgemeester en Wethouders om erachter te komen of er in Eindhoven zich spookinschrijvingen bestaan zoals die beschreven werden in de uitzending van tv programma De Monitor van NCRV op 13 maart. Volgens het programma De Monitor gaat het regelmatig mis wanneer mensen hun nieuwe adres opgeven bij de gemeente. Wanneer de vorige bewoners zich nog niet hebben uitgeschreven, staan er meer mensen op het adres ingeschreven dan er daadwerkelijk wonen. Omdat veel verschillende instanties de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente als bron gebruiken, kan het zomaar zijn dat fouten worden overgenomen door instanties als de Belastingdienst of andere systemen. De verkeerde gegevens kunnen er dan voor zorgen dat mensen geen recht meer hebben op toeslagen of andere ondersteunende voorzieningen. Volgens De Monitor zitten er fouten in het systeem van gemeentes waardoor, als dit bij de gemeente wordt opgelost, alsnog in andere systemen blijft opduiken.

Lees verder
13 maart 2016

SP wil achterstallig wegonderhoud niet doorschuiven naar komende generaties

Een heel groot gedeelte van Eindhoven is in het verre verleden in een relatief korte periode gebouwd. Veel van de wegen die toen zijn aangelegd, verkeren nu in een slechte staat en zijn toe aan groot onderhoud. De SP pleit er sinds jaren voor om inzichtelijk te maken wat op de lange termijn de kosten voor wegonderhoud zijn en om inzichtelijk te maken hoe veilig deze wegen zijn. Oplopende onderhoudsachterstanden veroorzaken in de toekomst alsmaar hoger wordende kosten. Nu de provincie met represailles gaat dreigen, wordt er actie ondernomen: aan de gemeenteraad werd een plan voorgelegd om de kwaliteit van de wegen structureel te verbeteren. De SP juicht dit plan toe, om te voorkomen dat we komende generaties niet hoeven te laten betalen voor hoog opgelopen onderhoudsachterstanden van openbare wegen.

Lees verder
12 maart 2016

Stemmen moet eenvoudiger voor laaggeletterden en analfabeten bij referendum Oekraïne

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

In de zomer van 2015 heeft de SP een motie ingediend om het voor laaggeletterden en analfabeten mogelijk te maken om zonder problemen te kunnen stemmen. Op 6 april mogen wij onze stem uitbrengen voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De SP heeft het college gevraagd hoe de status is rond het nieuwe stembiljet en wat er geregeld is als dit nieuwe stemmen er nog niet is. Totdat het nieuwe stembiljet er is, zal de gemeente extra maatregelen treffen om het voor laaggeletterden en analfabeten makkelijker te maken om te gaan stemmen

Lees verder
7 maart 2016

De Tongelreep wordt omgevormd tot betaalbaar familiebad

Foto: Tongelreep.nl / www.tongelreep.nl

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven ligt, wordt De Tongelreep in Eindhoven een familiebad. Er komt meer ruimte voor recreatief zwemmen tegen een betaalbare prijs. Dat is het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om ervoor te zorgen dat De Tongelreep kan voortbestaan zonder dat er een exploitatietekort voor het zwembad is. Om de exploitatie van De Tongelreep rendabel te houden, sluit het golfslagbad en het buitenbad. Deze zijn relatief duur, en om deze faciliteiten open te houden, zouden er grote onderhoudsinvesteringen nodig zijn waar geen geld voor beschikbaar is. De SP is blij met deze nieuwe opzet voor De Tongelreep. Met deze nieuwe opzet wil de gemeente ervoor zorgen dat de zwemfaciliteiten beschikbaar en toegankelijk blijven voor alle Eindhovenaren. Het is belangrijk dat alle doelgroepen kunnen sporten en zwemmen en op recreatieve manier kunnen kennismaken met de zwemsport.

Lees verder

Bijeenkomst SP Boxtel: De Zorg Is Van Ons

De SP Boxtel organiseert op woensdag 9 maart een bijeenkomst over de zorg onder het motto: De Zorg is van Ons. Sprekers op deze avond zijn SP Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP Wethouder in Boxtel Eric van den Broek.

Lees verder
6 maart 2016

Zaterdag 12 maart: SP gaat buurten in Tongelre

Ook buiten de verkiezingstijd wil de SP graag weten wat mensen belangrijk vinden. Daarom gaat de SP op zaterdagmiddag 12 maart in Tongelre buurten met Tongelrenaren. SP-ers gaan huis aan huis jaarkranten uitdelen en een flyer over de zorg. Ze bellen aan voor een praatje over de zorg of over wat er in Eindhoven bereikt is. In de Eindhovense jaarkrant staat informatie over waar de lokale SP mee bezig is. Raadsleden Murat Memis en Marcel Lathouwers en één van de wethouders zal ook meelopen. Zo kunnen mensen die normaal niet zo snel in het gemeentehuis komen, rechtstreeks vragen stellen en vertellen wat hen bezig houdt. 

Lees verder
5 maart 2016

Op bezoek bij de Sierra Leone Movie Makers (SLMM)

Op veel zaken in het leven kunnen we zelf invloed uitoefenen. Maar er zijn dingen waar een mens niets aan kan doen. Bijvoorbeeld waar en wanneer je geboren wordt. Dat overkomt je en daar moet je het mee doen. Vanmiddag was ik op bezoek bij jonge mensen uit Sierra Leone. Ze hebben een stichting opgericht met de naam Sierra Leone Movie Makers (SLMM).

Lees verder
29 februari 2016

Buurtonderzoek in Gestel naar bekendheid WIJeindhoven

Foto: Roy Caris

In november 2015 is een ploeg van de SP in Eindhoven in de wijk Gestel deur aan deur gaan informeren naar de bekendheid van WIJeindhoven. Gestel is één van de wijken waar WIJeindhoven het langste actief is. We waren benieuwd of mensen een verbetering ervaren nu WIJeindhoven er is. We hebben 61 mensen gesproken. De helft van hen had van WIJeindhoven gehoord. Zes mensen hadden zelf met WIJeindhoven te maken gehad en vijf van hen waren er zeer tevreden over. Acht mensen hadden erover horen vertellen via buren, kennissen of vrienden. Eén persoon kende WIJeindhoven via de buurtwinkel en een ander via een bekende die er werkt. Anderen hadden over WIJeindhoven gelezen in de krant, met name in Groot Eindhoven.

Lees verder

Pagina's