h
7 maart 2016

De Tongelreep wordt omgevormd tot betaalbaar familiebad

Foto: Tongelreep.nl / www.tongelreep.nl

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven ligt, wordt De Tongelreep in Eindhoven een familiebad. Er komt meer ruimte voor recreatief zwemmen tegen een betaalbare prijs. Dat is het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om ervoor te zorgen dat De Tongelreep kan voortbestaan zonder dat er een exploitatietekort voor het zwembad is. Om de exploitatie van De Tongelreep rendabel te houden, sluit het golfslagbad en het buitenbad. Deze zijn relatief duur, en om deze faciliteiten open te houden, zouden er grote onderhoudsinvesteringen nodig zijn waar geen geld voor beschikbaar is. De SP is blij met deze nieuwe opzet voor De Tongelreep. Met deze nieuwe opzet wil de gemeente ervoor zorgen dat de zwemfaciliteiten beschikbaar en toegankelijk blijven voor alle Eindhovenaren. Het is belangrijk dat alle doelgroepen kunnen sporten en zwemmen en op recreatieve manier kunnen kennismaken met de zwemsport.

Lees verder

Bijeenkomst SP Boxtel: De Zorg Is Van Ons

De SP Boxtel organiseert op woensdag 9 maart een bijeenkomst over de zorg onder het motto: De Zorg is van Ons. Sprekers op deze avond zijn SP Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP Wethouder in Boxtel Eric van den Broek.

Lees verder
6 maart 2016

Zaterdag 12 maart: SP gaat buurten in Tongelre

Ook buiten de verkiezingstijd wil de SP graag weten wat mensen belangrijk vinden. Daarom gaat de SP op zaterdagmiddag 12 maart in Tongelre buurten met Tongelrenaren. SP-ers gaan huis aan huis jaarkranten uitdelen en een flyer over de zorg. Ze bellen aan voor een praatje over de zorg of over wat er in Eindhoven bereikt is. In de Eindhovense jaarkrant staat informatie over waar de lokale SP mee bezig is. Raadsleden Murat Memis en Marcel Lathouwers en één van de wethouders zal ook meelopen. Zo kunnen mensen die normaal niet zo snel in het gemeentehuis komen, rechtstreeks vragen stellen en vertellen wat hen bezig houdt. 

Lees verder
5 maart 2016

Op bezoek bij de Sierra Leone Movie Makers (SLMM)

Op veel zaken in het leven kunnen we zelf invloed uitoefenen. Maar er zijn dingen waar een mens niets aan kan doen. Bijvoorbeeld waar en wanneer je geboren wordt. Dat overkomt je en daar moet je het mee doen. Vanmiddag was ik op bezoek bij jonge mensen uit Sierra Leone. Ze hebben een stichting opgericht met de naam Sierra Leone Movie Makers (SLMM).

Lees verder
29 februari 2016

Buurtonderzoek in Gestel naar bekendheid WIJeindhoven

Foto: Roy Caris

In november 2015 is een ploeg van de SP in Eindhoven in de wijk Gestel deur aan deur gaan informeren naar de bekendheid van WIJeindhoven. Gestel is één van de wijken waar WIJeindhoven het langste actief is. We waren benieuwd of mensen een verbetering ervaren nu WIJeindhoven er is. We hebben 61 mensen gesproken. De helft van hen had van WIJeindhoven gehoord. Zes mensen hadden zelf met WIJeindhoven te maken gehad en vijf van hen waren er zeer tevreden over. Acht mensen hadden erover horen vertellen via buren, kennissen of vrienden. Eén persoon kende WIJeindhoven via de buurtwinkel en een ander via een bekende die er werkt. Anderen hadden over WIJeindhoven gelezen in de krant, met name in Groot Eindhoven.

Lees verder
15 februari 2016

Eindhoven in 2035 energieneutraal met zonnepanelen op bedrijventerreinen?

De gemeente Eindhoven heeft haar ambitie uitgesproken om in het jaar 2035 energieneutraal te zijn, exclusief mobiliteit. Dit is een heel mooi streven en nog een hele opgave. Om deze ambitie vorm te geven kunnen er vele stappen gezet worden. Eén van de stappen is onderzoek doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op lege kavels van bedrijventerreinen te realiseren. Lege kavels zijn er in de regio in overvloed. 475 hectare welteverstaan. Er heerst een goede mix van omstandigheden om er werk van te maken. Ook dit jaar zal de gemeenteraad zich buigen over de vraag wat we met onze bedrijventerreinen aan moeten.

Lees verder
15 februari 2016

Woningcorporaties hebben genoeg vet op de botten

Landelijke onderzoeksrapporten wijzen uit dat woningcorporaties de afgelopen jaren flink hebben bezuinigd op onderhoudskosten, op nieuwbouwplannen en op renovaties, waaronder energiemaatregelen. Daarnaast wijzen ze uit dat vele woningcorporaties voldoende investeringscapaciteit hebben, vanwege hoge solvabiliteitspercentages. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. SP stelde er in Eindhoven raadsvragen over.

Lees verder
9 februari 2016

SP discussieavond met thema “De opkomst van IS” in volle zaal

Foto: Rob de Kruif

Op vrijdagavond 29 januari organiseerde de SP een discussieavond met het thema “De opkomst van IS” met inleiding door twee gastsprekers: Ir. Ing. Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht) Harrie van Bommel (SP Tweede Kamerlid). De volgepropte zaal in restaurant Usine in de Lichttoren in Eindhoven gaf aan dat het onderwerp erg leeft onder SP leden en andere belangstellenden. Maar…mogelijk heeft de na afloop te houden nieuwjaarsborrel ook wel een beetje bijgedragen aan deze hoge opkomst. We zijn tenslotte altijd wel te porren voor een bescheiden (bijna gratis)hapje en drankje nietwaar?

Lees verder
31 januari 2016

Woonoverlast verder aangepakt door regionale dossiervorming huisjesmelkers

Foto: Martijn

Woonoverlast komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er ergernissen rondom het tekort aan parkeerplaatsen en geluidsoverlast, maar er is ook overlast door illegale woningsplitsing. Huisbazen die wetten en regels niet zo nauw nemen zorgen veelal voor een te hoge druk op de leefbaarheid van buurten. Woningsplitsing en kamerbewoning is nodig om meer mensen te kunnen huisvesten, maar dan wel op een gecontroleerde manier met respect voor de buurt. Het College van B&W wil met het voorstel Herijking Aanpak Woonoverlast de verantwoordelijkheid meer bij deze huiseigenaren leggen. Ware huisjesmelkers worden het zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun slechte gedrag voort te zetten. Dankzij de SP zegde de wethouder in de commissievergadering toe om de dossieropbouw van (potentiële) huisjesmelkers ook regionaal aan te pakken. Het uitbannen van huisjesmelkerij houdt vanaf heden niet meer op bij de gemeentegrenzen.

Lees verder
31 januari 2016

Cultuurbeleid Eindhoven vanaf nu geregeld via Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven een feit. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is de Cultuurbrief aangenomen. De Stichting Cultuur Eindhoven kan zich nu gaan toeleggen op het eerlijk verdelen van subsidies onder de culturele instellingen. Tevens zal het hun taak zijn extra subsidies voor Cultuur binnen te halen van landelijke en provinciale overheden, want Eindhoven komt er wat dat betreft nu bekaaid van af. Omdat Eindhoven de eerste is die met een cultuurstichting gaat werken en het dus een experiment is, heeft fractievoorzitter voor de SP in Eindhoven Murat Memiş al aangegeven tijdens de vergadering het verloop van het proces kritisch te blijven volgen.

Lees verder

Pagina's