h
6 juni 2016

Politiek Café weSP: Participatie wet en menselijkheid; gaat dat samen?

Foto: Caro Goudriaan

30 mei 2016, Carte Blanche: De SP heeft wethouder Arjen Vliegenthart (SP Amsterdam) en wethouder Staf Depla (PvdA Eindhoven) uitgenodigd voor een debat over de Participatiewet. We horen veel geluiden van mensen met een uitkering dat er vanalles mis gaat sinds de invoering van deze wet en de aanpalende fraudewet. In het druk bezochte Politiek Café weSP in het intieme theater Carte Blanche werd de debattoon gezet door de vertoning van een deel uit de NCRV/NPO documentaire De Monitor van 1 maart 2015. Deze documentaire ging over de oma van een Bekende Nederlander Lange Frans die in de bijstand zat en als doodgewone oma een boete van € 34.000 moest betalen wegens het oppassen op haar kleinkinderen. Het daarop volgende debat over toepassing van de fraudewet werd op uitstekende wijze en met humor geleid door Anemoon Langenhoff. Anemoon is onder andere presentatrice van het populaire programma SPAM.

Lees verder
31 mei 2016

Jakob Wedemeijer geïnstalleerd als wethouder

Foto: SP

Op dinsdag 31 mei 2016 is Jakob Wedemeijer door de gemeenteraad geïnstalleerd als Wethouder. Hij vervangt Bianca Van Kaathoven. 

Lees verder
31 mei 2016

Bianca van Kaathoven krijgt staande ovatie bij afscheid raad

Foto: SP

Burgemeester Van Gijzel sprak namens de stad zijn dank uit voor haar inzet in de afgelopen twee jaar.

Lees verder
25 mei 2016

Privacy, een open deur

In het rapport 'Privacy, een open deur', zien we dat er nog veel privacy problemen zijn bij de gemeente en WijEindhoven.

Lees verder
19 mei 2016

SP draagt Jakob Wedemeijer voor als wethouder

Foto: SP

De SP heeft Jakob Wedemeijer als kandidaat voorgedragen aan de gemeenteraad. Op 31 mei zal hier in de raadsvergadering een besluit over genomen worden.  

Lees verder
11 mei 2016

Bodemvervuiling NRE terrein wordt gemonitord

Foto: Marcel Lathouwers

Op dinsdag 10 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan en werd de motie van de SP - over het in de gaten blijven houden van de vervuilde bodem - door de wethouder omarmd. De schop kan wat de gemeenteraad betreft in de grond. 

Lees verder
2 mei 2016

Jan van Erp stopt officieel als gemeenteraadslid voor de SP

Foto: Murat Memis

Op 3 mei 2016 stapt SP raadslid Jan van Erp officieel uit de Eindhovense gemeenteraad. Na de beroerte die hij kreeg op 14 juli 2015 is Jan een revalidatietraject ingegaan. hiervan is hij sindsdien met succes herstellende. Jan pakt alweer politieke taken op. Hij is nog niet voldoende hersteld om terug te keren in de gemeenteraad. Daarom zal hij vervangen worden door Herman Poels, die hem vanaf kort na Jan zijn beroerte al tijdelijk verving. Jan blijft achter de schermen actief voor de SP.

Lees verder
19 april 2016

SP vraagt college opheldering over capaciteitsproblemen bij bezwaarprocedure WMO

Eindhovenaren die een bezwaar hebben ingediend bij de WMO krijgen na zes weken een automatische reactie van de gemeente waarin nog eens zes weken wordt gevraagd om het bezwaar te behandelen.

Lees verder
14 april 2016

Bianca van Kaathoven treedt af als wethouder

Foto: Sas Schilten

Sinds 10 jaar is Bianca van Kaathoven vol enthousiasme, gedreven door idealen aan het werk voor de stad. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter van de SP. Na de verkiezingen in 2014 heeft ze op verzoek van de partij het ambt van wethouder aanvaard. Directe aanleiding voor Bianca's vertrek nu is het recente debat rond De Tongelreep. De afgelopen twee jaar heeft zij zich volledig ingezet  en er alles aan gedaan om datgene te doen wat er in het coalitieakkoord is afgesproken. Ze wilde de problemen rondom sport van de afgelopen jaren oplossen. Echter, door de voorgeschiedenis rondom het traject ijsbaan in 2014, het niet voldoende meenemen van de verenigingen in het zwembad en de onduidelijkheid rondom de varianten, vind zij dat het onmogelijk geworden is om nog echte stappen te kunnen zetten. Zij voelde het brede draagvlak niet meer op een aantal onderdelen van het sportdossier en vertrouwen is belangrijk voor zulke zware dossiers.

Lees verder
9 april 2016

SP wil schuldhulpverlening maximaal ruimte geven binnen huidige regelgeving

We zien steeds vaker bij de SP hulpdienst in Eindhoven dat veel schuldproblemen worden veroorzaakt door systeemdenken. De letterlijke interpretatie van wetten en regels zorgt ervoor dat overheidsinstellingen langs elkaar heen werken. Daarbij wordt in de praktijk bijvoorbeeld vaak voorbijgegaan aan de beslagvrije voet. Dit is een klein deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen zodat je wat geld overhoudt om van te leven. De SP riep de wethouder op om geen nieuwe regels te maken voor het oplossen van schulden, maar om hulpverleners de ruimte te geven om de randen van wat mogelijk is op te zoeken. De SP heeft er vertrouwen in dat met zo’n aanpak meer mensen geholpen zijn.

Lees verder

Pagina's