h
13 februari 2022

Energie armoede

Foto: SP

Het Eindhovens College heeft een mooi Raadsvoorstel gedaan; men wil de minima extra compenseren in verband met de gestegen energieprijzen. Gemeente Eindhoven wil alle minima 180 euro extra geven, bovenop de 200 euro die het Rijk al extra beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast krijgen alle minima die er nog geen gehad hebben, een voucher twv 70 euro om energiebesparende middelen aan te schaffen zoals bijvoorbeeld spaarlampen.

Lees verder
11 februari 2022

Anneke en Henk bij EenVandaag over de AOW

Foto: SP

Anneke en Henk maken zich zorgen dat ze in de armoedeval komen als ze de AOW-leeftijd bereiken. In deze reportage is goed te zien welke keuzes zij straks moeten maken maken. Het voornemen van het kabinet om de stijging van de AOW los te koppelen van de stijging van het minimum loon helpt dit gezin niet.

Lees verder
11 februari 2022

SP Eindhoven trekt de buurt in: Doornakkers

Foto: SP Eindhoven

Op zaterdag 5 februari is SP Eindhoven de buurt in getrokken om te horen wat er in Doornakkers speelt. Hier heeft de SP de verhalen van de bewoners aangehoord en na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we terug om samen met de bewoners op te trekken voor meer inspraak in hun buurt.

Lees verder
11 februari 2022

Mieke de Hoog overleden

Foto: SP

Tot ons is het verdrietige nieuws gekomen dat op 26 januari 2022  Mieke de Hoog is overleden. Ze was tot diens dood in 2002 getrouwd met Martin Batenburg (wiens naam verbonden is geweest aan ouderenpartijen), en heeft van 16 maart 2006 tot 18 maart 2008 voor de SP in de Eindhovense gemeenteraad gezeten.
Ze heeft deel uitgemaakt van de Rekenkamercommissie, van de commissie Maatschappelijke zorg, Financien, Personeel en organisatie, van de commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie en van de commissie Stadsdeelgericht werken.

Lees verder
9 februari 2022

Start meldpunt Misstanden Participatiewet

Foto: SP

De SP Eindhoven opent per 9 februari het Meldpunt Misstanden Participatiewet. Wij zien al jaren problemen met onder andere de kostendelersnorm, de inlichtingenplicht en de “fraude”-jacht bij uitkeringsinstanties die tot mensonterende misstanden kunnen leiden.

Lees verder
3 februari 2022

STRIJD MEE VOOR DE AOW

Foto: SP

Dit kabinet wil de stijging van het minimumloon loskoppelen van de AOW. Dat is asociaal!

Lees verder
26 januari 2022

SP Eindhoven in Drents Dorp

Foto: SP Eindhoven

Zaterdagochtend zijn vrijwilligers van SP Eindhoven de buurt 'Drents Dorp' ingetrokken om erachter te komen wat de behoefte is voor een buurthuis of wijkcentrum.

Lees verder
26 januari 2022

Raadsvoorstel opkoopbescherming

Foto: Gemeente Eindhoven / Toelichting lokale beleidskeuzes opkoopbescherming

Op 1 januari 2022 is de wet: “Opkoopbescherming” ingegaan. Deze wet maakt het voor gemeenten mogelijk om bij bestaande bouw de koper van een huis te verplichten om zelf in de woning te gaan wonen. Pas na 4 jaar mag de woning verhuurd worden. De SP heeft hier in Eindhoven al lange tijd op aangedrongen. Helaas was dit eerder wettelijk niet mogelijk. Nu deze wet ingegaan is, zijn wij natuurlijk voorstander om dat in Eindhoven ook te gaan toepassen. Op dinsdag 25 januari wordt er in de raadsvergadering een raadsvoorstel behandeld om dit in Eindhoven in te voeren.

Lees verder
25 januari 2022

Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is bekend.

Foto: SP

De afdeling wil graag de kandidaten bedanken voor hun bereidheid om op de lijst te komen. Hierdoor hebben we een mooie, diverse en evenwichtige lijst kunnen samenstellen.

Lees verder
20 januari 2022

SP voor digitale veiligheid

Foto: SP Eindhoven / Sytze

Afgelopen dinsdag heeft de SP de digitale veiligheid van de Eindhovenaren weer kunnen verbeteren. Uit onderzoek bleek dat de digitale systemen van onze gemeente zo lek als een mandje zijn. Van de medewerkers die bij onze gemeente werken reageerde 20% op phishing mails en ook bleek dat camerabeelden niet veilig genoeg worden opgeslagen. Dit is natuurlijk onacceptabel. Het college heeft gelukkig toegezegd er alles aan te doen om hierin te verbeteren. Hier zijn wij tevreden over.  

Lees verder

Pagina's