h
22 maart 2020

SP verzet zich tegen Inkomenstoets Jeugdzorg

Foto: JMHNK

De gemeente Eindhoven is plotseling begonnen met het toetsen van het inkomen van de ouders bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg. Hierover werd bij het Meldpunt Zorg van de SP een melding gedaan. Een gezin met een kind met een behoorlijke beperking had al langere tijd een pgb voor de zorg voor het kind. Momenteel voert het “servicebureau” van de gemeente een herindicatie uit. En vroeg opeens om een waslijst aan persoonlijke en financiële gegevens. 

Lees verder

Vanwege COVID19 Afgelast: Een nieuwe kerngroep-bijeenkomst!

Op 23 januari 2020 heeft de algemene ledenvergadering van onze afdeling een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwgekozen bestuur hecht eraan om weer kerngroep-bijeenkomsten te organiseren, die actieve en belangstellende SP-leden weer bij elkaar brengen.
We nodigen daarom ieder SP-lid uit aan de eerste kerngroep bijeenkomst van dit jaar deel te nemen.
Tijd: Afgelast vanwege Covid19/Corona virus
Locatie: Partijhuis aan de Poeijerstraat 39
We zullen het hebben over de vraag: “De afdeling SP Eindhoven in 2020 en 2021: Wat zijn de speerpunten?”.

Lees verder

Afgelast: 21 maart in Amsterdam: Sta op tegen Racisme

21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Over de hele wereld gaan mensen deze dag de straat op om hun stem te verheffen tegen racisme en discriminatie. 

In Nederland wordt een landelijke demonstratie georganiseerd.
Locatie: Amsterdam, tussen de Dam en de Dokwerker.
Begin: Zaterdag, 21 maart, 14.00

De SP roept op om aan deze demonstratie deel te nemen. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen tegen elke vorm van racisme en discriminatie.

Lees verder
19 februari 2020

SP succes rond verbouwing van Zwembad de Tongelreep

Foto: SP

De plannen rondom de verbouwing van het zwembad De Tongelreep zijn mede door de inzet van de SP aangepast, zodat het zwemaanbod voor zwemverenigingen en andere gebruikers, zoals zwemlessen, behouden blijven zoals het nu is.

Lees verder
8 februari 2020

Gezocht: ervaringen met de gemeente polis

De SP heeft onlangs gehoord dat onze gemeente de gemeentepolis misschien niet optimaal geregeld heeft.

Lees verder
5 februari 2020

Steun voor het stakende onderwijspersoneel

Foto: SP

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 staakte het onderwijspersoneel. In heel Nederland kwam de SP in actie om deze staking te steunen. Zo ook in Eindhoven.

Lees verder
3 februari 2020

Nieuw afdelingsbestuur gekozen!

Foto: SP
Op 23 januari 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering  van de Afdeling SP Eindhoven een nieuw bestuur gekozen. De voordracht, die bestond uit vijf mensen, werd met een grote meerderheid aangenomen.
Lees verder
21 januari 2020

Bezoekersonderzoek instructiezwembad De Tongelreep

Foto: SP

Een groep SP-leden heeft in week 49 en 50 van het jaar 2019 voor de ingang van het zwembad De Tongelreep een enquête uitgevoerd.
Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de ervaren gevolgen voor de huidige bezoekers van het instructiebad/ reactiveringsbad (verder te noemen instructiebad). Zoals de naam al aangeeft, wordt dit bad gebruikt voor zwemlessen en therapeutische doeleinden.
Tevens is onderzocht wat de mening van bezoekers is over de aangepaste plannen voor het nieuwe recreatiezwembad. Hierdoor krimpt de oppervlakte van het nieuwe recreatiebad met een derde ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 

Lees verder

2 Maart: Scholing “Van buurten tot actie”

Veel afdelingen zijn goed in buurten. Een goed actie onderwerp vinden tijdens het buurten is al moeilijker. Maar het is pas echt moeilijk om een sterke basis te bouwen voor je lokale campagne als je eenmaal een geschikt onderwerp hebt. Hoe word je actie een actie door de mensen en geen actie voor de mensen. Daar gaat deze tweede scholing over.
Iedereen die vaak mee gaat met buurten en graag een goed actietraject wil meehelpen opzetten is van harte welkom.
Maandag 2 Maart om 19.30 uur in ons Partijhuis.

Lees verder

Ledenvergadering 23 Januari

Op deze vergadering wordt onder andere het nieuwe afdelingsbestuur gekozen. Wordt er een jaaroverzicht gepresenteerd en blikken we vast vooruit.

tijd: inloop om 19.30 uur start 20.00 uur

Lees verder

Pagina's