h

Waar gaat het om in Eindhoven?

16 juni 2022

Waar gaat het om in Eindhoven?

Foto: SP

(Een korte beschouwing van de SP-fractie op het bestuursakkoord 2022-2026)

Of beter gezegd waar zou het over moeten gaan in Eindhoven. Wat willen we concreet bereiken en vooral hoe. Daar zou het in een nieuw coalitieakkoord tussen formerende partijen over moeten gaan. Dat was wat de SP-fractie op z’n minst had verwacht.

What’s is in a name?

Na twee en een halve maand lag daar een bestuursakkoord tussen de partijen GroenLinks, CDA, PvdA & D66. Het mocht geen coalitieakkoord heten en dat bleek ook al snel. De formerende partijen hebben het nobele doel om niet alleen te regeren, maar samen te gaan werken met de gemeenteraad en andere partijen in Eindhoven. Dat klinkt positief en vol goede moed begonnen onze fractieleden aan het doornemen van de plannen.

De plannen

Het eerste wat ons opviel was dat het akkoord in zeer algemene woorden geschreven was. Concrete doelen die de coalitie wil bereiken worden niet onderbouwd met concrete stappen hoe ze dit wil bereiken, behalve dan dat het samen met andere partners in de stad bereikt moet worden.

Neem het eerste hoofdstuk over milieu. De doelen die daar naar voren komen zijn mooi, maar wel erg algemeen geformuleerd, zoals: we gaan werk maken van geïsoleerde huizen. Maar wie, hoe of wat er gaat gebeuren blijft steken bij algemene termen als we gaan dit of dat doen zonder concrete onderbouwing. Wel moet het samen gedaan worden met partners en bedrijven, en vertrouwt de coalitie op innovaties met name uit het bedrijfsleven (hoe lang horen we dat al? En voor wat voor doorslaggevende oplossingen heeft dat geleid?).

Door al die algemene voornemens, weet je als inwoner echt niet meer waar je aan toe bent. Problemen die nu spelen, zoals de problemen in het krijgen van zorg (met name de lange wachttijden), worden niet aangepakt, maar onderzocht (!). Tijdens het debat bleek dat oplossingen nog jaren kunnen gaan duren. Wat heb je aan “een mooie toekomst” als je nu al lang zit te wachten op noodzakelijke zorg voor, bijvoorbeeld je kind??   

Tussendoor staan er af en toe hele concrete doelen in. Zo gaat de coalitie 50 straten in Eindhoven groener maken (van de duizenden bestaande straten).

Één van de concrete punten die we echt wel verwacht hadden terug te zien, was de Knip aan de Vestdijk, die is noodzakelijk om te voldoen aan normen voor de volksgezondheid.  Die staat er ondanks de uitdrukkelijke verkiezingsbelofte van GroenLinks, niet eens in! Blijkbaar wil iedereen in de coalitie alle kanten op kunnen…

Duiding in de gemeenteraad

Het voert hier te ver om ieder hoofdstuk te beschrijven, maar de wijze van doelen stellen en het gebrek aan concrete plannen geldt voor het gehele bestuursakkoord. Een aantal zaken vonden wij als fractie, wel heel slecht uitgewerkt of afwezig. Daar hebben we tijdens de bespreking van het akkoord samen met een aantal oppositiepartijen in de gemeenteraad op 14 juni 2022, amendementen over ingediend. We hadden overigens wel meer punten van zorg, maar door de belachelijk korte tijd tussen presentatie van het akkoord en de bespreking ervan van één werkdag hebben we ons beperkt tot deze vier; ook wij zijn maar gewone mensen.

Ruim baan voor de rolstoel

Op de pagina over Zorgzame Stad staat vol trots iemand in een rolstoel die een wagen in of uit gerold wordt. In de praktijk echter, is er niet altijd plaats voor een rolstoelgebruiker om vrij door de stad te gaan. Veel stoepen hebben wel op- en afritten voor rolstoelstoelgebruikers, maar de stoepen zelf zijn niet breed genoeg om daarover te rollen door de geparkeerde auto’s aan de zijkant. Parkeerplaatsen voor auto’s hebben de voorrang. Denk aan de straat bij ons Partijhuis, zoals dit filmpje duidelijk laat zien.

Wij weten ook wel dat niet alle bestaande straten in Eindhoven meteen rolstoelvriendelijk gemaakt kunnen worden, maar de nieuw aan te leggen straten en straten die aan herinrichting toe zijn wel. Helaas is ons amendement niet aangenomen; alleen de coalitiepartijen van Groenlinks, PvdA, CDA en D66 waren tegen.

40% sociale huur in het woonprogramma

Voor iedereen is het duidelijk dat er te weinig sociale huurwoningen zijn en in de afgelopen jaren zijn er ook veel te weinig gebouwd om de hoogste nood te kunnen ledigen. In dit hoofdstuk staan dan wel concrete doelen, maar die vallen bitter tegen. Alleen het absolute wettelijk minimum aan sociale huurwoningen van 30% van de nieuw te bouwen woningen, wordt als doel gesteld. Het is een voorbeeld van het gebrekkige ambitiegevoel van deze coalitie.

De SP-fractie heeft dan ook een amendement ingediend om dit te verhogen naar 40%[1]. Ook dit voorstel werd getorpedeerd door dit nieuwe “sociale” coalitie… Bestaande problemen worden met mondjesmaat aangepakt. Dat beloofd op het gebied van wonen niet veel goeds.

Behoud goedkope sociale huurwoningen

Dat geldt ook voor ons volgende amendement: behoud van goedkope sociale huurwoningen (tot 442 euro per maand). Het idee is dat er voor iedere sociale huurwoning met goedkope huur die verloren gaat door verkoop of sloop, er een nieuwe goedkope sociale huurwoning terugkomt. Zeg maar een moratorium op het verlies van goedkope sociale huurwoningen in Eindhoven. Helaas blijkt dit college voor feitelijke huurstijging voor de allerarmsten en is ook dit amendement verworpen.

Raadsvoorstellen zonder complete dekking

In het bestuursakkoord staat dat er geen voorstellen vanuit de raad mogen komen “zonder een compleet dekkingsvoorstel”, dwz zonder aan te geven hoe het in detail betaald kan worden. Dat is wel een vreemde eis tot samenwerking: de coalitie heeft zelf niet eens een “compleet dekkingsvoorstel” voor haar eigen plannen in het akkoord. Dit terwijl ze zelf inschatten dat hun plannen 11 miljoen euro per jaar extra gaan kosten! Waar ze dat dan voor vier jaar vandaan gaan halen blijft volledig duister.

Dit kan natuurlijk niet. De raad heeft niet het ambtenarenapparaat achter zich staan om bij ieder voorstel een “compleet dekkingsvoorstel”, dus in detail financieel plan, te kunnen schrijven. Dit maakt de raad in feite monddood en dat kan natuurlijk niet. Ons amendement om dit af te schaffen en het democratische gehalte van de raad om zelfstandig voorstellen te doen te behouden, haalde het helaas ook niet. Uiteraard trekken we ons hier niets van aan en gaan door met het zelfstandig agenderen van onderwerpen en doen van voorstellen.

“Samen Morgen Mooier Maken” En nu dan?

Door beperkte doelen te stellen met gebrekkige of ontbrekende plannen, kregen wij de indruk dat deze coalitie geen echte verantwoordelijkheid wil nemen. Waar kan deze coalitie nu eigenlijk écht op afgerekend worden? Na vier jaar kan deze coalitie ieder stapje claimen als overwinning; er waren immers toch geen concrete doelen om te bereiken en als die er niet zijn dan ligt het niet aan de coalitiepartijen, maar aan samenwerkingspartners, want alles wordt samen gedaan. 

Wil je de voordracht van onze fractievoorzitter lezen klik dan hier.

Wil je het gehele debat of delen van het debat nakijken, klik dan hier.

Contact sp.fractie@eindhoven.nl


[1] Het liefst willen we 50%, maar dit was bij voorbaat al onhaalbaar.

Reactie toevoegen

U bent hier