h

Gemeenteraad

18 april 2018

Gelijke kansen en gelijke rechten ook voor Gehandicapten

De eerste officiële start van de nieuwe raadsperiode 2018, voor de SP Eindhoven, was meteen een mooie binnenkomer.

Lees verder
28 december 2016

NRE terrein wordt volledig gesaneerd

Tijdens de Raadsvergadering van 20 december is besloten dat het NRE Terrein volledig gesaneerd zal worden. De SP heeft een amendement van het CDA gesteund, waarin werd voorgesteld om het terrein ‘Integraal plus te saneren’. Het gehele terrein wordt een meter diep afgraven, plus de met benzeen en cyanide vervuilde 'spots' worden volledig verwijderd. 

Lees verder
14 november 2016

SP trots op sociale en groene kant van gemeentelijke begroting Eindhoven

Op 8 november is in de gemeenteraad de begroting besproken. De SP is trots op deze begroting, waar veel aandacht is voor onder andere sport, zorg, wonen en cultuur. De ambities van het college van burgemeester en wethouders zijn reëel en goed. De SP zal het college positief blijven steunen waar het nodig is om de stad nóg socialer en groener te maken.

Lees verder
19 oktober 2016

SP wil Foodpas in Eindhoven

Foto: Het Voedingscentrum / www.voedingscentrum.nl

De SP wil graag dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank voortaan met een Foodpas hun eigen boodschappen kunnen doen. Dit omdat de grote vraag naar voedselpakketten het moeilijk maakt om gezonde en gevarieerde voeding te leveren via de voedselbank.

Lees verder
4 oktober 2016

Jannie Visscher brengt goed nieuws voor Hofstraat Tongelre

Foto: SP

SP-wethouder Jannie Visscher brengt goed nieuws aan bewoners in de Hofstraat in Tongelre. Op maandag 3 oktober kwam het goede nieuws dat de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt voor geluidssanering van woningen in de Hofstraat.

Lees verder
6 juni 2016

Leve de lokale democratie in Acht!

In Kerkdorp Acht, onderdeel van de gemeente Eindhoven, ligt een dierenweide. Deze dierenweide zou misschien plaats moeten maken voor het realiseren van een door de dorpelingen gewenste supermarkt. Dorpsraad Acht heeft de lokale bevolking gevraagd of er behoefte is aan een supermarkt en indien wenselijk een  locatie. Een mogelijke locatie is de dierenweide in hartje Acht. Een aantal omwonenden zijn het burgerinitiatief ‘Behoud Dierenweide Acht’ gestart om de toekomst van de weide op de raadsagenda te zetten. Bijna de helft van alle Achtenaren hebben hun handtekening gezet onder de petitie. Afgelopen dinsdag is de kwestie besproken in een commissievergadering. De SP is erg positief over dit burgerinitiatief. Voor de hoeveelheid mensen die zich bekommeren om hun leefomgeving, moet de gemeenteraad niet blind zijn.

Lees verder
2 mei 2016

Jan van Erp stopt officieel als gemeenteraadslid voor de SP

Foto: Murat Memis

Op 3 mei 2016 stapt SP raadslid Jan van Erp officieel uit de Eindhovense gemeenteraad. Na de beroerte die hij kreeg op 14 juli 2015 is Jan een revalidatietraject ingegaan. hiervan is hij sindsdien met succes herstellende. Jan pakt alweer politieke taken op. Hij is nog niet voldoende hersteld om terug te keren in de gemeenteraad. Daarom zal hij vervangen worden door Herman Poels, die hem vanaf kort na Jan zijn beroerte al tijdelijk verving. Jan blijft achter de schermen actief voor de SP.

Lees verder
19 april 2016

SP vraagt college opheldering over capaciteitsproblemen bij bezwaarprocedure WMO

Eindhovenaren die een bezwaar hebben ingediend bij de WMO krijgen na zes weken een automatische reactie van de gemeente waarin nog eens zes weken wordt gevraagd om het bezwaar te behandelen.

Lees verder
14 april 2016

Bianca van Kaathoven treedt af als wethouder

Foto: Sas Schilten

Sinds 10 jaar is Bianca van Kaathoven vol enthousiasme, gedreven door idealen aan het werk voor de stad. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter van de SP. Na de verkiezingen in 2014 heeft ze op verzoek van de partij het ambt van wethouder aanvaard. Directe aanleiding voor Bianca's vertrek nu is het recente debat rond De Tongelreep. De afgelopen twee jaar heeft zij zich volledig ingezet  en er alles aan gedaan om datgene te doen wat er in het coalitieakkoord is afgesproken. Ze wilde de problemen rondom sport van de afgelopen jaren oplossen. Echter, door de voorgeschiedenis rondom het traject ijsbaan in 2014, het niet voldoende meenemen van de verenigingen in het zwembad en de onduidelijkheid rondom de varianten, vind zij dat het onmogelijk geworden is om nog echte stappen te kunnen zetten. Zij voelde het brede draagvlak niet meer op een aantal onderdelen van het sportdossier en vertrouwen is belangrijk voor zulke zware dossiers.

Lees verder
9 april 2016

SP wil schuldhulpverlening maximaal ruimte geven binnen huidige regelgeving

We zien steeds vaker bij de SP hulpdienst in Eindhoven dat veel schuldproblemen worden veroorzaakt door systeemdenken. De letterlijke interpretatie van wetten en regels zorgt ervoor dat overheidsinstellingen langs elkaar heen werken. Daarbij wordt in de praktijk bijvoorbeeld vaak voorbijgegaan aan de beslagvrije voet. Dit is een klein deel van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen zodat je wat geld overhoudt om van te leven. De SP riep de wethouder op om geen nieuwe regels te maken voor het oplossen van schulden, maar om hulpverleners de ruimte te geven om de randen van wat mogelijk is op te zoeken. De SP heeft er vertrouwen in dat met zo’n aanpak meer mensen geholpen zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier