h

Raadsvoorstel opkoopbescherming

26 januari 2022

Raadsvoorstel opkoopbescherming

Foto: Gemeente Eindhoven / Toelichting lokale beleidskeuzes opkoopbescherming

Op 1 januari 2022 is de wet: “Opkoopbescherming” ingegaan. Deze wet maakt het voor gemeenten mogelijk om bij bestaande bouw de koper van een huis te verplichten om zelf in de woning te gaan wonen. Pas na 4 jaar mag de woning verhuurd worden. De SP heeft hier in Eindhoven al lange tijd op aangedrongen. Helaas was dit eerder wettelijk niet mogelijk. Nu deze wet ingegaan is, zijn wij natuurlijk voorstander om dat in Eindhoven ook te gaan toepassen. Op dinsdag 25 januari wordt er in de raadsvergadering een raadsvoorstel behandeld om dit in Eindhoven in te voeren.

In dit raadsvoorstel is opgenomen dat in buurten waar minimaal 10 woningen staan die een WOZ-waarde hebben van maximaal € 350.000 de zelfbewoningsplicht geldt. In het onderstaand plaatje is weergegeven voor welke buurten dat geldt. Dit is een groot gebied in Eindhoven en de buurten waar nu al veel woonoverlast is, wordt uitbreiding van de kamerverhuur en woningsplitsing veel moeilijker. Er zijn wel enkele uitzonderingen: verkochte huizen die al verhuurd worden en huizen die door een corporatie gekocht worden vallen niet onder de zelfbewoningsplicht. Op de vraag van de SP of de teruggekochte woningen via Slimmer Kopen ook onder de uitzonderingen vallen komt de wethouder nog terug.

Voor de nieuwbouw van koopwoningen geldt in Eindhoven al de zelfbewoningsplicht. Deze regels helpen om woningen in Eindhoven in het betaalbare segment te houden, zodat starters op de Eindhovense woningmarkt een kans maken om aan een woning te komen.

Reactie toevoegen

U bent hier