h

Eindhovense politiek

28 december 2016

NRE terrein wordt volledig gesaneerd

Tijdens de Raadsvergadering van 20 december is besloten dat het NRE Terrein volledig gesaneerd zal worden. De SP heeft een amendement van het CDA gesteund, waarin werd voorgesteld om het terrein ‘Integraal plus te saneren’. Het gehele terrein wordt een meter diep afgraven, plus de met benzeen en cyanide vervuilde 'spots' worden volledig verwijderd. 

Lees verder
4 oktober 2016

Jannie Visscher brengt goed nieuws voor Hofstraat Tongelre

Foto: SP

SP-wethouder Jannie Visscher brengt goed nieuws aan bewoners in de Hofstraat in Tongelre. Op maandag 3 oktober kwam het goede nieuws dat de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt voor geluidssanering van woningen in de Hofstraat.

Lees verder
2 oktober 2016

Binnenstadsvisie vastgesteld

In de afgelopen raadsvergadering is de Binnenstadvisie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt er in de komende begroting van 2017 negen miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de openbare ruimte in de Binnenstad. Ook wordt het Stationsgebied aangepakt zodat het mooi visitekaartje wordt voor onze stad.

Lees verder
6 juni 2016

Leve de lokale democratie in Acht!

In Kerkdorp Acht, onderdeel van de gemeente Eindhoven, ligt een dierenweide. Deze dierenweide zou misschien plaats moeten maken voor het realiseren van een door de dorpelingen gewenste supermarkt. Dorpsraad Acht heeft de lokale bevolking gevraagd of er behoefte is aan een supermarkt en indien wenselijk een  locatie. Een mogelijke locatie is de dierenweide in hartje Acht. Een aantal omwonenden zijn het burgerinitiatief ‘Behoud Dierenweide Acht’ gestart om de toekomst van de weide op de raadsagenda te zetten. Bijna de helft van alle Achtenaren hebben hun handtekening gezet onder de petitie. Afgelopen dinsdag is de kwestie besproken in een commissievergadering. De SP is erg positief over dit burgerinitiatief. Voor de hoeveelheid mensen die zich bekommeren om hun leefomgeving, moet de gemeenteraad niet blind zijn.

Lees verder
31 mei 2016

Bianca van Kaathoven krijgt staande ovatie bij afscheid raad

Foto: SP

Burgemeester Van Gijzel sprak namens de stad zijn dank uit voor haar inzet in de afgelopen twee jaar.

Lees verder
25 mei 2016

Privacy, een open deur

In het rapport 'Privacy, een open deur', zien we dat er nog veel privacy problemen zijn bij de gemeente en WijEindhoven.

Lees verder
2 mei 2016

Jan van Erp stopt officieel als gemeenteraadslid voor de SP

Foto: Murat Memis

Op 3 mei 2016 stapt SP raadslid Jan van Erp officieel uit de Eindhovense gemeenteraad. Na de beroerte die hij kreeg op 14 juli 2015 is Jan een revalidatietraject ingegaan. hiervan is hij sindsdien met succes herstellende. Jan pakt alweer politieke taken op. Hij is nog niet voldoende hersteld om terug te keren in de gemeenteraad. Daarom zal hij vervangen worden door Herman Poels, die hem vanaf kort na Jan zijn beroerte al tijdelijk verving. Jan blijft achter de schermen actief voor de SP.

Lees verder
17 maart 2016

Raadsvoorstel aanbesteding exploitatie IJssportcentrum met grote meerderheid aangenomen

Foto: onbekend / www.ijssportcentrum.nl

In de afgelopen maanden is er regelmatig gesproken over de eventuele sluiting van het IJssportcentrum Eindhoven. SP Wethouder Bianca van Kaathoven is aan de slag gegaan met alle energie die vanuit de stad is gekomen om te bekijken of het mogelijk was de ijsbaan open te houden. Uit het onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, kwam dat de beste optie voor de ijsbaan zou zijn om de ijsbaan te laten exploiteren door een andere partij dan Gemeente Eindhoven. Dat moet zorgen voor meer ruimte om te ondernemen, zodat de ijsbaan optimaal kans heeft om voort te blijven bestaan. In de raadsvergadering van dinsdag 16 maart heeft de gemeenteraad van Eindhoven het raadsvoorstel hierover met een grote meerderheid aangenomen. De kans dat de ijsbaan open kan blijven, is hiermee sterk toegenomen.

Lees verder
14 maart 2016

SP stelt raadsvragen over spookinschrijvingen op Eindhovense adressen

Foto: NCRV

De SP heeft raadsvragen gesteld aan het Eindhovense college van Burgemeester en Wethouders om erachter te komen of er in Eindhoven zich spookinschrijvingen bestaan zoals die beschreven werden in de uitzending van tv programma De Monitor van NCRV op 13 maart. Volgens het programma De Monitor gaat het regelmatig mis wanneer mensen hun nieuwe adres opgeven bij de gemeente. Wanneer de vorige bewoners zich nog niet hebben uitgeschreven, staan er meer mensen op het adres ingeschreven dan er daadwerkelijk wonen. Omdat veel verschillende instanties de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente als bron gebruiken, kan het zomaar zijn dat fouten worden overgenomen door instanties als de Belastingdienst of andere systemen. De verkeerde gegevens kunnen er dan voor zorgen dat mensen geen recht meer hebben op toeslagen of andere ondersteunende voorzieningen. Volgens De Monitor zitten er fouten in het systeem van gemeentes waardoor, als dit bij de gemeente wordt opgelost, alsnog in andere systemen blijft opduiken.

Lees verder
12 maart 2016

Stemmen moet eenvoudiger voor laaggeletterden en analfabeten bij referendum Oekraïne

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

In de zomer van 2015 heeft de SP een motie ingediend om het voor laaggeletterden en analfabeten mogelijk te maken om zonder problemen te kunnen stemmen. Op 6 april mogen wij onze stem uitbrengen voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De SP heeft het college gevraagd hoe de status is rond het nieuwe stembiljet en wat er geregeld is als dit nieuwe stemmen er nog niet is. Totdat het nieuwe stembiljet er is, zal de gemeente extra maatregelen treffen om het voor laaggeletterden en analfabeten makkelijker te maken om te gaan stemmen

Lees verder

Pagina's

U bent hier