h

Nieuws van de afdeling

21 mei 2019

Verkiezingscampagne!

Foto: Jannie Visscher
Lees verder
19 mei 2019

Kies voor een nuchtere samenwerking in Europa

Het geluid van de SP over Europa klinkt anders dan dat van andere partijen. De strijd lijkt te gaan tussen “Eurofielen” die alleen maar meer macht aan Brussel willen geven en nationalisten die de Europese samenwerking de rug willen toekeren. Wij denken dat deze tegengestelde visies allebei onverstandig zijn en een gevaar vormen voor de vrede, veiligheid en vooruitgang waar de EU ooit voor bedoeld was. De SP kiest voor een alternatief: een nuchtere samenwerking. Een EU waarin de belangen van mensen, dieren en het milieu weer voorop staan.

Lees verder
16 mei 2019

Politieke aktie door meldingen bij Meldpunt zorg

Half februari zijn we gestart met het meldpunt zorg, om problemen in de zorg in kaart te brengen én om er iets aan te doen. Ondertussen hebben we het behoorlijk druk, met name telefonisch en via mail weten mensen ons te vinden. Er is op dit moment een 40-tal meldingen binnengekomen.

Lees verder
12 mei 2019

Toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher
Al vele jaren voert de SP actie tegen de overlast van het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport. Maar het motto van het vliegveld bleef alsmaar “groei, groei, groei!”. Daarom zijn wij blij verrast met het advies dat Pieter van Geel aan de verantwoordelijke minister uitbracht. In dat advies staat groei niet langer voorop maar het voorkomen van overlast.
Lees verder

Pagina's

U bent hier