h

Nieuws van de afdeling

7 juni 2021

Unanieme steun voor de SP-motie: Klimaatrechtvaardigheid

Foto: SP

In de afgelopen raadsvergadering werd een voorstel van de SP unaniem aangenomen. De raad besloot om in haar reactie op de zogenaamde “Regionale Energie Strategie” (RES) het begrip “klimaatrechtvaardigheid” als belangrijk uitgangspunt toe te voegen. Dat komt erop neer dat iedereen (financieel) in staat moet zijn om schone energie te kopen. Nu is dat niet het geval. De energierekening wordt ieder jaar hoger en steeds meer mensen hebben moeite om deze te kunnen betalen. Tegelijkertijd gaan buitenlandse investeerders er vandoor met miljoenensubsidies en winst van Nederlandse zonneparken. In ons land is het momenteel, na vele jaren neoliberaal regeringsbeleid, helaas zo dat de rekening voor klimaatmaatregelen vooral bij de gewone huishoudens en het MKB terechtkomt. Grote vervuilende industrieën zoals bijvoorbeeld Shell worden ontzien.

Lees verder
13 mei 2021

SP leden in verzorgingsinstellingen bedanken de verpleging

Foto: Alex Paauw | SP Eindhoven / Bert geeft doosje Merci

Woensdag 12 mei heeft SP Eindhoven bij de Landrijt samen met Bert en bij Brunswijck samen met John de verpleging een doosje Merci gegeven voor hun goede zorg ivm de dag van de verpleging.

Lees verder
6 mei 2021

Het milieu en de asfaltcentrale op De Hurk (update)

Foto: SP

De fractie van de SP wilde weten hoe het staat met de uitstoot van schadelijke stoffen vanuit de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) op bedrijventerrein De Hurk. Het college van burgemeester en wethouders meldde dat bij de laatste meting in 2018 de concentratie van de stof benzeen uit de schoorsteen hoger was dan momenteel volgens de wet is toegestaan. Hoe de situatie nu is kon het college niet zeggen want per abuis is er de laatste tijd niet meer gemeten.

Lees verder
4 mei 2021

Dodenherdenking 2021

Foto: SP

Ook dit jaar heeft de SP-Eindhoven en omstreken weer een krans gelegd bij de dodenherdenking op 4 Mei. Op deze dag herdenken we alle doden die gevallen zijn door oorlogsgeweld. Om 20:00 houden ook wij 2 minuten stilte.

Foto: SP
Lees verder
12 april 2021

Huurverlaging in 2021?

Foto: SP

Huurt u bij een woningcorporatie en bent u maandelijks een groot deel van uw inkomen kwijt aan huur? Dan komt u in 2021 wellicht in aanmerking voor een éénmalige regeling voor huurverlaging! Woningcorporaties houden bij het toewijzen van woningen rekening met het lage inkomen van huurders. Zo betalen huurders van een sociale huurwoning een huurprijs passend bij hun inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging.

Lees verder
18 maart 2021

Brief van onze afdelings voorzitter aan alle SP leden in onze regio

Foto: SP

Beste lid van de SP afdeling  Eindhoven,

Lees verder

Pagina's

U bent hier