h

Nieuws van de afdeling

5 oktober 2017

Het groencafé: over de uitdaging voor onze stad

Foto: Sytze van der Veen

Onze stad staat voor een grote uitdaging. Het leven in het centrum van Eindhoven staat gelijk aan het roken van 7 sigaretten per dag. Een kind dat opgroeit in het centrum van Eindhoven en hier blijft wonen tot na zijn tienerjaren, zal gemiddeld 3 jaar eerder sterven ten gevolge van de luchtkwaliteit.

Lees verder
12 september 2017

Buurten in Gestel

Foto: Caro Goudriaan

Op 9 september 2017 is een groep SP-ers gaan buurten in Gestel om te horen wat er leeft in de wijk. In de omgeving van Schubertlaan hebben we gewoon aangebeld. We hebben gevraagd wat de gemeente nu eindelijk eens moet weten over de buurt. En we hebben gevraagd wat men in ons verkiezingsprogramma terug wil zien. Het werden boeiende gesprekken.

Lees verder
5 september 2017

Murat Memis lijsttrekker SP Eindhoven

Foto: SP

2 september 2017, tijdens de algemene ledenvergadering van de SP Eindhoven is Murat Memis met overgrote meerderheid van stemmen gekozen als lijsttrekker. Hij gaat de kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  Murat gaat nu als lid van de kandidatencommissie aan de slag om een complete lijst te maken. Er hebben zich al een aantal goede kandidaten gemeld. Natuurlijk kunnen SP leden zich nog altijd aanmelden als kandidaat voor het raadslidmaatschap.

Lees verder
15 juli 2017

D66, PvdA en VVD zetten rem op bestrijding geluidsoverlast.

Op 11 juli 2017 stond een geluidsmaatregel van het college van burgemeester en wethouders ter discussie in de Raad. SP wethouder Jakob Wedemeijer had een voorstel om het geluidsoverlast te beperken van feesten op het eigen terrein van de horeca ondernemer. Het aantal feestjes moest terug van 5 naar 1 per onderneming per jaar.
Het bleek dat dergelijk feesten met enige regelmaat tot veel klachten leidden van omwonenden. Dat had zeker ook te maken met het feit dat er geen maximumnorm was vastgesteld waardoor het geluid vaak zeer hard kan zijn.
VVD, D66 en PvdA vonden het te snel gaan en wilden niet op dit moment de beperking nog niet in voeren. Er is nu afgesproken dat de regeling voorlopig nog niet wordt ingevoerd tot een maand na behandeling in de commissie van de gemeenteraad.
De SP vindt het jammer dat we hier niet kunnen doorpakken om de omwonenden te beschermen. Wij zullen doorgaan om de geluidsoverlast te aan te blijven pakken. 

Lees verder
12 juli 2017

Bijdrage SP voor Jaarrekening 2016

Foto: SP

Op dinsdag 11 juli gaf fractievoorzitter Murat Memis een terugblik op de afgelopen jaren zoals de SP dit ervaart. Hieronder de terugblik.

Lees verder
8 juli 2017

Murat Memis Lijsttrekker SP-Eindhoven

Foto: SP

Het afdelingsbestuur van de SP afdeling Eindhoven heeft unaniem besloten Murat Memis als lijsttrekker voor te dragen, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De SP leden zullen hierover stemmen tijdens de algemene ledenvergadering op 2 september.

Lees verder

Pagina's

U bent hier