h

Nieuws van de afdeling

13 juni 2024

Met groei van ASML staan inwoners buitenspel

Foto: SP

Op 11 juni stemde een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Eindhoven in met de uitbreiding van ASML. ASML heeft hiervoor in korte tijd 20.000 extra nieuwe mensen nodig. Een groot deel van de nieuwe medewerkers betreft hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland. Zij komen vaak met hun familie en dat betekent een groei van de stad met tienduizenden nieuwe inwoners. Al deze nieuwe mensen moeten ook ergens wonen en aan het verkeer kunnen deelnemen. Maar dat niet alleen, er moeten ook nieuwe voorzieningen komen op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en sport om maar wat te noemen.

Lees verder
9 juni 2024

Rustenburgstraat

Johan van Knegsel maakte deze foto's, 3 juni in de Rustenburgstraat, als aantoonbaar protest tegen de kap van belangrijk groen.

Lees verder
2 juni 2024

Pleidooi voor verruimen van de minimaregelingen in Eindhoven

Foto: SP

Op 28 mei heeft de gemeenteraad de zogenaamde kadernota vastgesteld. De kadernota bepaalt op hoofdlijnen waar de gemeente in 2025 zijn geld aan zal uitgeven.

Lees verder
25 mei 2024

Superzaterdag

Vandaag, superzaterdag, samen met de afdelingen Oss en Helmond! Handtekening op de poster, kloppen in de wijk en bij winkelcentrum Haagdijk Eindhoven

Lees verder
18 april 2024

Wat als je geen (t)huis hebt……??

Foto:

Onder deze noemer hebben de SP en het CDA samen een informatieve avond over de dak- en thuislozen problematiek georganiseerd. De avond, met raads- en commissieleden, medewerkers uit het werkveld van de maatschappelijke opvang, en ervaringsdeskundigen, was er één van inspiratie, mooie verhalen, veel informatie en soms een moment van stilte.

Lees verder
17 maart 2024

Een strenger deurbeleid……en vervolgens??

Foto: SP

Wij, als SP, zijn niet per definitie tegen een deurbeleid (het weigeren van bepaalde mensen bij de inloop voor dakloze mensen) als het gaat om dakloze arbeidsmigranten en dus ook niet tegen een strenger deurbeleid. Waar wij wel moeite mee hebben, of wat wij niet kunnen en willen accepteren is het feit dat er geen oplossingen komen voor de echte problemen. De keuze om mensen, ook al noem je ze:” niet rechthebbende “ op te jagen in de hoop dat ze dan terug gaan naar het land van herkomst zien wij dan ook niet als oplossing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier