h

Nieuws van de afdeling

8 januari 2019

SP blijft strijden voor betere huishoudelijke hulp

Motie van treurnis voor college van Burgemeester en Wethouders

Lees verder
6 januari 2019

In het hol van de leeuw

De ijzeren man wil uitbreiden en daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit moet door de raad goedgekeurd worden en ook de SP heeft daar iets over te zeggen, dus om ons daarop voor te bereiden ben ik naar de bewonersavond geweest die daar onlangs plaatsvond.
Lees verder
19 december 2018

Woningsplitsing en kamerverhuur

Eindhoven is een stad met historisch gezien veel laagbouw en ééngezinshuizen. Door onder andere de High Tech bedrijven en de universiteit is er meer en meer behoefte aan één en tweepersoonswoningen gekomen. Slimme mensen zijn in dit gat in de markt gesprongen en hebben huizen opgekocht en deze omgebouwd (al dan niet met een vergunning) naar appartementen. Sommige onder hen doen dit ter kwader trouw en worden huisjesmelkers genoemd.
Lees verder
10 december 2018

Dankzij SP: ook in 2019 gratis met de bus voor mensen met een minimuminkomen

De afgelopen jaren konden mensen met een minimuminkomen in Eindhoven gratis met de bus. De SP vindt dat heel belangrijk omdat vervoer een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving. We waren afgelopen zomer dan ook blij om in  het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD te lezen dat het college ging “zoeken naar middelen om het gratis openbaar vervoer voor minima in stand te houden”.

Lees verder
9 december 2018

Enquête WIJ Eindhoven

Foto: Sylvie van Dijk

Nee, wij zijn geen mooi-weer-socialisten! Afgelopen zaterdag stonden we met een aantal leden van de werkgroep Zorg bij Winkelcentrum Woensel. In de stromende regen, maar gelukkig is het daar overdekt.

Lees verder
8 december 2018

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

Foto: Foto 1: van links naar rechts: Hero Sersefi, SP-kamerlid Cem Lacin, Erwin van der Ham, Henk van der Wal, Jannie Visscher en Dirk

Op 5 december reisden we met vier SP-ers van onze afdeling naar de Tweede Kamer. Daar volgden we vanaf de publieke tribune het luchtvaartdebat. Op dezelfde dag werd ook bekend dat in ons land de CO2-uitstoot het afgelopen jaar niet is afgenomen, maar is gegroeid! Hiermee wordt duidelijk dat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland niet gehaald worden en dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn voor een leefbare toekomst. Heel merkwaardig is hierbij dat de luchtvaart niet is gehouden aan de klimaatdoelen van Parijs en dat er ook geen belasting wordt geheven binnen de luchtvaart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier