h

Gelijke kansen en gelijke rechten ook voor Gehandicapten

18 april 2018

Gelijke kansen en gelijke rechten ook voor Gehandicapten

De eerste officiële start van de nieuwe raadsperiode 2018, voor de SP Eindhoven, was meteen een mooie binnenkomer.

Werk is waardevol. Niet alleen zorgt werk voor brood op de plank, maar werk geeft ons ook ritme, zinvolle tijdsbesteding, mogelijkheden tot ontwikkeling en sociale contacten. Als je een beperking hebt dan zijn veel dingen minder vanzelfsprekend. Ook voor deze groep is werk dus belangrijk en juist deze groep wil het kabinet niet helpen, maar hen voortaan onder het minimumloon laten betalen en hun werknemersrechten en pensioen afpakken.

De fractie wenste meteen het Eindhovens College duidelijk te maken dat ook zij een NEE moeten laten horen richting de staatssecretaris van SZW om deze nieuwe regeling, loonkostensubsidie niet te veranderen in loondispensatie.

Onze SP motie aan de raad om het College opdracht te geven hiertegen te protesteren in Den Haag werd met 23 voor en 21 stemmen tegen aangenomen, chapeau !

Eindhoven, 18 april 2018

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier