h
18 mei 2020

Op pad voor bewoners ‘t Ven

Foto: SP

Van bewoners in de wijk ’t Ven in Strijp hoorden we klachten over de wijze waarop daar het groot onderhoud aan de woningen door woonstichting Thuis. Om beter in beeld te krijgen wat er precies aan de hand is hebben we een enquête gehouden in de buurt. Heel veel buurtbewoners hebben de enquête ingevuld. Vanwege de coronacrisis hadden we tasjes bijgeleverd waarin de ingevulde enquêtes aan de deur gehangen konden worden toen wij ze weer gingen ophalen. Zo werd het ophalen meteen ook een gezonde wandeling voor Hannie, Paul, Bas en Jannie. Momenteel verwerken we de informatie die de bewoners hebben geleverd en gaan daarmee zsm, samen met de bewoners, naar Thuis. Wordt vervolgd. 

Lees verder
13 mei 2020

Aktie zorgbuurthuizen

Foto: SP

Vanuit de landelijke SP is er het initiatief zorgbuurthuis. Dit houdt in dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Mensen krijgen daar vaste hulp.

Lees verder
11 mei 2020

Buurtenquête Geestenberg voltooid – schriftelijk overleg met Woonbedrijf

Foto: SP

Bernard Gerard fungeert vanuit de SP als procesbegeleider bij de Werkgroep Verduurzaming Huurwoningen Geestenberg. Die wil een verdere verbetering en verduurzaming van de huurwoningen van Woonbedrijf in De Geestenberg, zonder verhoging van de totale woonlasten.

Lees verder
4 mei 2020

Dodenherdenking 2020

Foto: Paul Pelupessy

Het SP-bestuur heeft vandaag, net als veel andere organisaties, een bloemstuk gelegd op begraafplaats “De Oude Toren” als eerbetoon aan alle mensen die voor onze vrijheid hun leven hebben gegeven. Dit gebeurde in een heel klein gezelschap; een ceremonie met veel mensen was er deze keer niet.

Lees verder
28 april 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Gisteren vierde Nederland geen Konigsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
26 april 2020

1 mei posters

1 mei, dag van de arbeid, traditioneel de dag van de arbeidersbeweging. Dit jaar vinden wij als SP dit een extra bijzondere dag. Door de coronacrisis ervaren we allemaal hoe belangrijk de arbeiders zijn, bijvoorbeeld de vakkenvullers, de verpleegkundigen, de vuilnismannen. Het worden nu essentiële beroepen genoemd, deze mensen kunnen niet thuis werken en zijn hard nodig om onze maatschappij draaiende te houden. Een groep mensen die over het algemeen zwaar werk doet, vaak tegen een lage beloning, waardering en zekerheid. Sectoren waar de overheid jaar in jaar uit op heeft bezuinigd en waar veel met flex-contracten gewerkt wordt. De zorg is uitgekleed, onafhankelijke onderzoeken zijn een zeldzaamheid geworden en zelf zijn we als Nederland niet in staat beschermende middelen te produceren.

Lees verder
9 april 2020

Buurtenquête huurwoningen Geestenberg voltooid, afwikkeling nog niet

Foto: SP

In de jaren 2013-2014 hebben de huurwoningen van Woonbedrijf in de Eindhovense wijk Geestenberg groot onderhoud gehad. Dat heeft tot verbetering geleid, maar niet tot perfectie.

Lees verder
22 maart 2020

SP verzet zich tegen Inkomenstoets Jeugdzorg

Foto: JMHNK

De gemeente Eindhoven is plotseling begonnen met het toetsen van het inkomen van de ouders bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg. Hierover werd bij het Meldpunt Zorg van de SP een melding gedaan. Een gezin met een kind met een behoorlijke beperking had al langere tijd een pgb voor de zorg voor het kind. Momenteel voert het “servicebureau” van de gemeente een herindicatie uit. En vroeg opeens om een waslijst aan persoonlijke en financiële gegevens. 

Lees verder

Vanwege COVID19 Afgelast: Een nieuwe kerngroep-bijeenkomst!

Op 23 januari 2020 heeft de algemene ledenvergadering van onze afdeling een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwgekozen bestuur hecht eraan om weer kerngroep-bijeenkomsten te organiseren, die actieve en belangstellende SP-leden weer bij elkaar brengen.
We nodigen daarom ieder SP-lid uit aan de eerste kerngroep bijeenkomst van dit jaar deel te nemen.
Tijd: Afgelast vanwege Covid19/Corona virus
Locatie: Partijhuis aan de Poeijerstraat 39
We zullen het hebben over de vraag: “De afdeling SP Eindhoven in 2020 en 2021: Wat zijn de speerpunten?”.

Lees verder

Afgelast: 21 maart in Amsterdam: Sta op tegen Racisme

21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Over de hele wereld gaan mensen deze dag de straat op om hun stem te verheffen tegen racisme en discriminatie. 

In Nederland wordt een landelijke demonstratie georganiseerd.
Locatie: Amsterdam, tussen de Dam en de Dokwerker.
Begin: Zaterdag, 21 maart, 14.00

De SP roept op om aan deze demonstratie deel te nemen. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen tegen elke vorm van racisme en discriminatie.

Lees verder

Pagina's