h
11 oktober 2019

Scholing Actievoeren op z’n SP’s

Foto: SP

10 oktober 2019, Sinds 3 jaar bestaat er een nieuwe SP-scholingsmodule ‘Actiekids’, dat de ruime ervaring van de SP met het samenbrengen en steunen van mensen in wijken en buurten bundelt. Onder de leiding van Marij Feddema werd deze voor de eerste keer ook in Eindhoven gegeven en door deelnemers enthousiast ontvangen.

Lees verder
7 oktober 2019

Nog langer uitstel huishoudelijke hulp

Foto: SP

Na de uitspraak door de rechter in augustus dat de huishoudelijke hulp in Eindhoven niet voldoet aan de wet, sprak de gemeenteraad vorige week over hoe het nu verder moet. Veel partijen hadden kritiek op de gang van zaken en zelfs de VVD zei over de enorme vertraging bij de afhandeling van bezwaren “dat dit nooit meer mag gebeuren”. Maar helaas lieten de meeste fracties het bij woorden en bleven daden achterwege. Want toen de SP een motie indiende waarin de manier waarop burgemeester en wethouders de huishoudelijke ondersteuning hebben aangepakt wordt afgekeurd, werd deze alleen gesteund door het Ouderen Appel Eindhoven, DENK, M. A. Schreurs en D66. Alle andere partijen stemden tegen.

Lees verder

Bijeenkomst “Wij zijn geen proefkonijn!”

Kom ook!

 
Bijna 60.000 studenten hebben hun handtekening gezet
voor compensatie voor de schuldengeneratie.
Dat is super veel. Maar willen we dat die compensatie er komt én 
willen we een einde aan het schuldenstelsel, dan moeten we meer doen.
Daar ben jij voor nodig!
 
De komende tijd komen er in het hele land studenten
bij elkaar. Éen van die bijeenkomsten is hier in Eindhoven
op vrijdag 11 oktober.
 
Lees verder
29 september 2019

Cultuur is voor iedereen

Op 24 september discussieerde de gemeenteraad over cultuur. Op de agenda stonden de “Cultuurscan 2019” en de “Concept Cultuurbrief 2021-2024”. De SP vroeg om concrete acties om cultuur toegankelijk te maken voor alle Eindhovenaren en zette grote vraagtekens bij een nieuw “Designmuseum” als dat onze gemeente jarenlang geld gaat kosten.  

Lees verder
28 september 2019

Politiek actief?

Foto: Dagmar Mous

Tijdens de vierde bijeenkomst van de cursus Politiek Actief van de gemeente Eindhoven was ik namens de SP aanwezig tijdens de speeddate met raads- en commissieleden. De cursus Politiek Actief is voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Deze cursus geeft inzicht in hoe Nederland wordt bestuurd en wat de plaats van de gemeente daarin is. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de taken en rollen van de gemeenteraad, de instrumenten van een raadslid en de basiskennis gemeentefinanciën. Ook krijg je een training debatteren en ontmoet je politici uit Eindhoven tijdens de speeddate. Het was erg leuk om geïnteresseerden te ontmoeten en te praten over wat het betekent (in mijn geval) om een commissielid te zijn.

Lees verder
27 september 2019

Inspraakavond Huishoudelijke hulp

Foto: SP

Al eerder verscheen hier op de site een stuk over de uitspraken die de rechter deed inzake de huishoudelijke hulp in Eindhoven. De gemeente is door de rechter flink op de vingers getikt en moet de bezwaarmakers tegemoet komen. Een groep van 4500 mensen heeft huishoudelijke hulp en maakte geen bezwaar. Het lijkt de SP zeer waarschijnlijk dat er ook bij deze groep mensen fouten zijn gemaakt en dat hier mensen bij zijn die te weinig hulp krijgen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of ook deze mensen extra hulp kunnen krijgen. Juridisch zijn ze immers te laat; dan had er bezwaar gemaakt moeten worden. Ter voorbereiding op deze beslissing was er dinsdag 24 september een inspraakavond over dit onderwerp in de Gemeenteraad.

Lees verder
26 september 2019

SP: VESTDIJK ONVEILIG VOOR VERKEERSDEELNEMERS

Foto: Dagmar Mous

Schouw Vestdijk – Ten Hagestraat 12 september 2019

Lees verder
26 september 2019

Onderzoek verkeersveiligheid/verkeersmogelijkheden Kruisstraat Oktober 2019

Foto: Dagmar Mous

De verkeersveiligheid in de Kruisstraat is een terugkerend onderwerp van gesprek. In het buurtcontract 2017 is afgesproken om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid in het winkelgebied van de Kruisstraat.

Lees verder
21 september 2019

DE SP HULPDIENSt GAAT VERHUIZEN!

INFORMATIE & ADVIES, VOOR IEDEREEN

Lees verder

World Clean Up Day

Zaterdag 21 september is het “ World Clean Up Day”: een “ groene golf” van opruimacties die begint in Nieuw-Zeeland en 36 uur later eindigt in Hawai. Wereldwijd gaan mensen in 150 landen op straat om afval op te ruimen. In Eindhoven gebeurt dat onder andere in Groendomein het Wasven, Celebeslaan 30 in Tongelre. Aanvang zaterdagmorgen 21 september 9.30 uur. 

Lees verder

Pagina's