h
3 december 2019

TEKEN PETITIE TEGEN CETA

CETA is een handelsakkoord met Canada dat hele negatieve gevolgen voor Nederland kan hebben, ook in Eindhoven. Zo kan CETA invloed hebben op de kwaliteit van ons voedsel, op werknemersrechten, het klimaatverdrag van Parijs, de prijs van woningen, de hoogte van huren en dierenwelzijn. De Tweede Kamer moet binnenkort (waarschijnlijk januari) besluiten over het al dan niet ondertekenen van CETA. 

Lees verder
26 november 2019

Raadsvragen: Lange wachttijd Naturalisatieverzoek gemeente Eindhoven

13 november jl. heeft de SP raadsvragen gesteld in verband met de lange wachttijd Naturalisatieverzoek in de gemeente Eindhoven. Vreemdelingen die Nederlander willen worden dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven. De betreffende gemeente neemt het verzoek in behandeling en stuurt het verzoek door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND kent voor een verzoek tot naturalisatie een wettelijke beslistermijn van 1 jaar. De beslistermijn kan met 6 maanden worden verlengd. Na deze verlenging kan de beslistermijn nog een keer met 6 maanden worden verlengd. In totaal kan de beslistermijn met 1 jaar worden verlengd. De gemiddelde wachttijd om een afspraak te krijgen bij de gemeente Eindhoven om een verzoek tot Naturalisatie in te dienen bedraagt vandaag vijf maanden (uitzonderingen daargelaten wanneer mensen de afspraak afzeggen en de plek vervuld kan worden). Dit houdt in dat een inwoner van Eindhoven in het slechtste geval ruim twee en een half jaar moet wachten voordat hij/zij Nederlander kan worden. In anderen gemeenten is er geen dergelijke wachttijd:

Lees verder
22 november 2019

Zorg voor dak- en thuisloze mensen in Eindhoven

De ongelijkheid wordt ook in Eindhoven steeds groter. Een kleine groep mensen wordt steeds rijker en rijker en een groeiende groep kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen… Dit leidt er onder meer toe dat meer mensen dakloos worden.

Lees verder
10 november 2019

Bezoek 2e kamer

Foto: SP

Eindhoven was goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer zaterdag op de bijeenkomst voor nieuwe SP leden en hun vrienden. Samen bouwen we aan een rechtvaardiger Nederland!

Lees verder
9 november 2019

SP motie: Winternoodopvang vanaf het vriespunt

Vorig jaar hebben we met een aantal raads- en commissieleden de straatroute van Ervaring die Staat gelopen. Je loopt dan met een ervaringsdeskundige door Eindhoven, we kwamen op plekken waar ik elke dag langs fiets. De ervaringsdeskundige liet zien welke plekken slaapplekken zijn, onder een boom bij de TU, een plekje in het plafond van een parkeergarage. Opeens zag ik een Eindhoven naast het Eindhoven dat we in ons dagelijks leven zien. Ik hoorde over een jonge jongen, doodgevroren op een koude nacht. Die kwam wel even binnen. Ieder jaar gaan er mensen dood op straat, omdat het te koud is.

Lees verder
4 november 2019

CETA MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS

Foto: Jannie Visscher

Het handelsakkoord CETA met Canada kan zeer nadelige gevolgen hebben voor ons dagelijkse leven. Daarom wil de SP CETA stoppen!

Lees verder
2 november 2019

Lachgas in Eindhoven, een nieuw hoofdpijndossier?

Foto: Novadiv Kenton

Wat weten we eigenlijk over lachgas? Is het veilig? Is het legaal? Waarom wordt lachgas zo vaak ‘gebruikt’ tegenwoordig? Op 8 oktober 2019 is er in het Stadskantoor een informatieve bijeenkomst geweest over lachgas. Ik ben daar vooral heen gegaan omdat ik antwoorden zocht op bovenstaande vragen. En ik moet zeggen, op al mijn vragen heb ik antwoord gekregen. Maar er ontstonden ook weer nieuwe vragen…

Lees verder

JANNIE VISSCHER EN PATRICK VAN LUNTEREN STELLEN ZICH VOOR IN EINDHOVEN.

vrijdagavond 15 november komen Jannie Visscher en Patrick van Lunteren naar Eindhoven. Zij zijn beiden kandidaat voor het partijvoorzitterschap van de SP. Op deze avond is er voor leden de gelegenheid om hen te bevragen over hun motivatie, ambitie en hoe zij denken over de uitdagingen waar wij als partij momenteel voor staan. 

Lees verder

BIJEENKOMST OVER CETA!

KOM OOK!

SP Eindhoven organiseert een politiek café over CETA met als spreker voormalig Europarlementslid Anne-Marie Mineur, deskundige op het gebied van handelsverdragen.
• Bijeenkomst over het handelsverdrag met Canada “CETA”
• Usine, Lichttoren 6, Eindhoven
• Donderdag 24 oktober, 20.00 uur ( inloop 19.30 uur)

Lees verder
11 oktober 2019

Scholing Actievoeren op z’n SP’s

Foto: SP

10 oktober 2019, Sinds 3 jaar bestaat er een nieuwe SP-scholingsmodule ‘Actiekids’, dat de ruime ervaring van de SP met het samenbrengen en steunen van mensen in wijken en buurten bundelt. Onder de leiding van Marij Feddema werd deze voor de eerste keer ook in Eindhoven gegeven en door deelnemers enthousiast ontvangen.

Lees verder

Pagina's