h

SP Eindhoven start petitie om bewoners van Hanevoet en Bennekel te steunen in het snelfietsplan

21 februari 2021

SP Eindhoven start petitie om bewoners van Hanevoet en Bennekel te steunen in het snelfietsplan

De gemeente Eindhoven wil een snelfietsroute dwars door woongebied in de Hanevoet, zonder dat de bewoners hier tegenin kunnen gaan. Sterker nog ze kunnen alleen uit een enkele route kiezen die onveilig is en overlast geeft en dat noemt de gemeente inspraak. Dit terwijl er veel meer en betere mogelijkheden zijn. Ook wil de gemeente geen verder onderzoek doen naar verkeersveiligheid. Dit kan natuurlijk niet. De buurtbewoners zijn NIET per definitie tegen het aanleggen van een SFR en zijn zeker zelf ook voorstander van het gebruik van de fiets. Alleen dit moet wel veilig kunnen en ook noodzakelijk zijn. Momenteel is de gemeente Eindhoven niet bereid om twee stappen terug te doen; het advies van de Anteagroup tegen het licht houden én andere experts op het gebied van onder andere verkeersveiligheid naar de situatie laten kijken. Ook zijn ze niet bereid om met de buurtbewoners in gesprek gaan waarbij alle opties opengehouden worden over de route van de SFR. 
 
 

Doel: 

Met deze petitie willen we bereiken dat de gemeente twee stappen terug gaat doen. Wij hopen dan ook zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen zodat we onze stem kunnen laten horen. Wij zijn voornemens om deze petitie aan de wethouder aan te bieden. Ook gaan we een avond in de gemeenteraad organiseren waarbij buurtbewoners hun zorgen en ongenoegen over het proces kunnen uiten. Deze avond gaat ongeveer in maart/april plaatsvinden. Het uiteindelijke resultaat zal moeten zijn dat de gemeente Eindhoven gaat luisteren naar de buurtbewoners en niet zomaar naar een adviesbureau die is ingeschakeld door grote stakeholders zoals de gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, ASML en de Run waarbij de belangen op voorhand duidelijk zijn. 
 
 
SP Eindhoven steunt de actie van de bewoners en bedrijven tegen de huidige plannen omtrent de aanleg van de snelfietsroute De Run – HTCE. In december 2020 en in januari 2021 heeft de SP vragen gesteld aan het college over het proces en bewonersparticipatie. 
 
 

Achtergrond informatie: 

Op 4 oktober 2018 heeft de Antea group in opdracht van de gemeente Veldhoven een onderzoek uitgevoerd en een advies uitgebracht over een voorkeursvariant voor een snelfietsroute (SFR) tussen De Run en HTCE. Op 13 november 2018 heeft het college Eindhoven het advies van de Anteagroup overgenomen én uitgesproken achter de voorkeursvariant van de Anteagroup te staan. 
 
 
Pas begin 2019 zijn de buurten Hanevoet, Ulenpas en Hunenborg geïnformeerd over het project. Aan de buurten werd medegedeeld dat er een bijeenkomst zou komen om de SFR te bespreken en dat zij enkel inspraak hebben in de aan te leggen subvariant A, de hoofdvariant was al gekozen. Wat niet correct is geweest is dat de buurtbewoners geen inspraak hebben gehad in de keuze van de hoofdvariant. Hierdoor zijn de buurtbewoners volgens de SP te laat betrokken bij het proces en kunnen zij enkel nog kiezen uit opties die zeer onveilig zijn voor de buurten én de gebruikers van de SFR. Daarnaast is de buurt Bennekel volledig uitgesloten van inspraak terwijl de SFR door het park langs de Dommel komt te liggen. De bewoners van de buurt Bennekel zijn niet meegenomen in de communicatie én inspraak en dat vindt de SP niet kunnen! 
 
 

Huidige stand van zaken:

Veldhoven heeft inmiddels flink wat bomen gekapt op de Run en door het college Eindhoven is aangegeven dat er enkel nog meegesproken kan worden over de subvariant, niet meer over de hoofdvariant. De keuze over de aan te leggen subvariant wordt in juni tijdens een beperkte klankbordgroep met de buurten Hanevoet, Ulenpas en Hunenborg bediscussieerd. De buurtbewoners hebben inmiddels aangegeven in gesprek te willen blijven met de gemeente Eindhoven echter wel als zij ook zeggenschap hebben over de hoofdvarianten. Dit houdt in we terug naar de tekentafel gaan. De SP staat hierachter. Er is geen rekening gehouden met een van de belangrijkste stakeholders; de buurten. De buurtbewoners zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van het advies van de Anteagroup en ook niet bij de keuze tussen de hoofdvarianten. Nogmaals, de buurtbewoners zijn NIET per definitie tegen het aanleggen van een SFR en zijn zeker zelf ook voorstander van het gebruik van de fiets. Alleen dit moet wel veilig kunnen en ook noodzakelijk zijn. Dit laatste argument ziet op de bescherming van de natuur. Ook fietspaden zijn gemaakt van asfalt die weloverwogen gelegd moeten worden. Eenmaal aangelegd, kunnen we niet meer terug. 
 
Kunt u zich ook vinden in het bovenstaande? Teken dan snel de petitie. 
 
 
Wilt u meer informatie of op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Dan kunt u contact opnemen met mw. Dagmar Mous, commissielid SP Eindhoven. 
 

U bent hier