h
Foto: SP

 

19 december 2015

Eindhoven experimenteert met versoepelde regels voor bijstand

Foto: loesje / www.loesje.nl

De gemeenteraad van Eindhoven besloot begin december om te kiezen voor een vriendelijkere benadering van bijstandsgerechtigden. Na jaren van strenger beleid rondom het afgeven van bijstand en vastleggen in de Participatiewet van de plicht om een tegenprestatie te leveren voor het ontvangen van een bijstand, besloten enkele gemeenten in Nederland, waaronder de gemeenteraad van Eindhoven om deze trend om te buigen naar een vriendelijkere.

Lees verder
7 december 2015

Burgerparticipatie met het nieuwe programma waarschijnlijk beter geborgd

Foto: Sociocratisch Centrum / jradvies.com

De Eindhovense gemeenteraad heeft het Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie vastgesteld. Dit is een vervolg op de Koers Burgerparticipatie, waarin staat beschreven hoe de gemeente in de stad met inwoners samenwerkt aan initiatieven. Hierin staat hoe samenspraak- en inspraakprocessen georganiseerd wordt, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging. De SP heeft het idee dat het programma heel goed kan werken en gaat dit goed in de gaten houden. De nieuwe insteek geeft meer zeggenschap van bewoners van de stad óver de stad en over de eigen leefomgeving. Daarnaast creëer je als gemeente draagvlak voor de te nemen besluiten. Een ‘win-win situatie’, zogezegd.

Lees verder
4 november 2015

Samenvatting begroting 2016 volgens SP

Foto: SP

Op dinsdag 3 november werd in de Eindhovense gemeenteraad de begroting voor de jaren 2016 en verder besproken. De begroting is sluitend, en dat is heel belangrijk voor de SP. Daarbij is het gelijkertijd jammer dat we nog geen zicht op de werkelijke cijfers over 2016 hebben. Het is lastig om nu keuzes te maken als we nog niet precies weten wat het kost en opbrengt. Vandaar dat we mee gaan met het idee om begin volgend jaar een tussenbegroting op te laten stellen, nadat er meer inzicht is in de kosten van de zorg, IHP, en sport. De twee snelheden zoals we die in het coalitie akkoord hebben benoemd, komen ook terug in deze begroting. Denk aan de focus die er is op Eindhoven als grote speler op het gebied van techniek, design en kennis aan de ene kant, maar ook de focus van Eindhoven op het tegengaan van armoede aan de andere kant. Daar zijn we als SP trots op.

Lees verder
4 november 2015

Motie SP: 'Maak haast met ombudsman' omarmd door wethouder

De SP heeft in het coalitieakkoord afgesproken, dat er een ombudsman voor zorg en welzijn zou komen. De SP pleit al langer voor een ombudsman in het sociaal domein. Deze ombudsman is hard nodig. Dat bleek ook weer uit het onderzoeksrapport 'Menselijke maat in de zorg?' dat de SP op 13 oktober presenteerde. Dit rapport stond in het teken van de gevolgen van de decentralisatie in de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen bang zijn om hun klachten over zorg te uiten. De ombudsman kan klachten van mensen onafhankelijk behandelen en beoordelen, en de gemeente advies geven over het beleid in de zorg en welzijn.

Lees verder
2 november 2015

Staatssecretaris Mansveld neemt nog even slecht besluit voor omwonenden Eindhoven Airport

Het moet zo ongeveer haar laatste politieke besluit geweest zijn, voor het Fyra-monster een eind maakte aan haar politieke carrière. Voor die tijd nam (nu ex)staatssecretaris Mansveld nog even een besluit over Eindhoven Airport. 'Eindhoven Airport moet blijven groeien', aldus Mansveld. Het is een slecht besluit, dat vooral de belangen van de luchtvaart en niet de belangen van de omwonenden dient.

Lees verder
26 oktober 2015

'Rampenbestrijding op industrieterreinen middels Parkmanagement'

Foto: SP

Eindhoven kent veel bedrijfslocaties. Een aantal daarvan geeft ruimte aan zware bedrijvigheid, zoals De Kade, De Hurk-Croy en GDC Noord. Zowel De Kade als De Hurk-Croy worden omringd door woonwijken. Een milieuramp, een brand, een catastrofe met menselijke slachtoffers of met grote financiële gevolgen ligt altijd op de loer.

Lees verder
14 oktober 2015

Motie tegen TTIP aangenomen door Eindhovense gemeenteraad

SP Eindhoven heeft heeft een motie ingediend in de Eindhovense gemeenteraad om Eindhoven TTIP-Vrij te houden. Afgelopen zaterdag er waren veel anti-TTIP demonstraties in de verschillende Europese steden. Bij ons in het land in Amsterdam waren duizenden mensen op straat actie aan het voeren tegen de handelsverdrag TTIP. Vertegenwoordigers op alle beleidsniveaus, MKB, maatschappelijke organisaties en de burgers zijn van deelname aan het debat over TTIP uitgesloten. 

Lees verder
12 oktober 2015

SP Eindhoven presenteert rapport: Menselijke maat in de zorg?

Foto: Sas Schilten

SP Eindhoven presenteerde op 13 oktober 2015 het rapport 'Menselijke Maat in de Zorg?' met ervaringen uit de zorg uit regio Eindhoven. In het rapport staan voorbeelden van hoe slecht het soms gesteld is met de zorg. De belangrijkste conclusie: Het is niet menselijk meer! Binnen de zorg in het algemeen lijkt weinig oog meer voor de menselijke maat. Continuïteit van zorg, maar ook kwaliteit van leven lijken uit het oog verloren. We hopen van harte dat dit rapport bijdraagt aan een ommekeer in de zorg in Eindhoven en omgeving. 

Lees verder
12 oktober 2015

Voorzichtig goed nieuws over IJssportcentrum

Foto: onbekend / www.ijssportcentrum.nl

Voorzichtig goed nieuws over het IJssportcentrum. Op vrijdag 16 oktober gaat gaat de ijsbaan open voor een nieuw seizoen. Met een actietarief voor een toegangskaartje kunnen mensen tot en met 3 januari 2016 voor 6 euro (in plaats van de normale 8 euro) naar binnen om te schaatsen. SP Wethouder Bianca van Kaathoven hoopt dat hierdoor meer mensen (kunnen) gaan schaatsen, waardoor het IJssportcentrum op een positieve manier het seizoen kan beginnen en schaatsen meer onder de aandacht komt. Dit presenteerde de wethouder afgelopen week in de commissievergadering, waar zij een samenvatting gaf van de inspanningen van afgelopen tijd.

Lees verder
22 september 2015

Eindhoven is bereid extra opvang voor vluchtelingen te regelen

De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdag met meerderheid ingestemd met de actuele motie Extra Opvang in Eindhoven. De huidige vluchtelingenproblematiek raakt ons allemaal. De vluchtelingenproblematiek schreeuwt om een krachtige Europese aanpak voor een menselijke oplossing. Eindhoven is een sociale en open stad waar niemand wordt uitgesloten. Als 5e stad van Nederland wil Eindhoven haar verantwoordelijkheid nemen, en wil laten zien dat we solidair zijn met de mensen die een extra hulp nodig hebben.

Lees verder

Pagina's