h

Buurtenquête Geestenberg voltooid – schriftelijk overleg met Woonbedrijf

11 mei 2020

Buurtenquête Geestenberg voltooid – schriftelijk overleg met Woonbedrijf

Foto: SP

Bernard Gerard fungeert vanuit de SP als procesbegeleider bij de Werkgroep Verduurzaming Huurwoningen Geestenberg. Die wil een verdere verbetering en verduurzaming van de huurwoningen van Woonbedrijf in De Geestenberg, zonder verhoging van de totale woonlasten.

De Werkgroep heeft een enquête georganiseerd over de staat van de woningen. De Werkgroep is tevreden over de respons op deze enquête. 135 van de 269 huishoudens hebben hem ingevuld. 
De enquête heeft veel materiaal opgeleverd. Vaak betreft dat klachten. Dat materiaal is inmiddels uitgewerkt en daarna gecomprimeerd tot thema’s entree; achterpui; kruipruimte, vloerisolatie en fundering; zonnepanelen; koudebruggen; en badkamer en ventilatie. 
Dit kostte even tijd. 
 

Foto: SP

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een gesprek met Woonbedrijf zou volgen over de uitkomst van de enquête. Maar door eerst een reorganisatie binnen Woonbedrijf, daarna door toevallige afwezigheden aan beide kanten, en toen door de Coronacrisis, lukte het alsmaar niet om een afspraak te maken. 
Het is op dit moment niet duidelijk wanneer een dergelijk gesprek wel kan plaatsvinden. 
De Werkgroep is daarom met Woonbedrijf overeen gekomen dat de eerste contactronde schriftelijk wordt afgewerkt. 
Er is een flyer in de buurt uitgedeeld, waarin een kort overzicht van de uitkomst van de enquête. In de tekst staat dat de volledige tekst van de brief aan Woonbedrijf op www.bjmgerard.nl/?p=11487 downloadbaar is. 
Vragen en opmerkingen kunnen als reactie op deze sitepagina worden aangeleverd. 

U bent hier