h

Aktie zorgbuurthuizen

13 mei 2020

Aktie zorgbuurthuizen

Foto: SP

Vanuit de landelijke SP is er het initiatief zorgbuurthuis. Dit houdt in dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen wanneer ze ouder worden en zorg nodig hebben. Mensen krijgen daar vaste hulp.

Foto: SP

De Eindhovense fractie is aan het inventariseren of we een Zorgbuurthuis in Eindhoven kunnen gaan vormgeven. De enquête (link enquête) wordt nu uitgezet in de Belgische buurt. Wilt u deze enquête ook invullen, dat kan uiteraard. Meer info? (Zie de bijgevoegde 2 bestanden)

U bent hier