h

SP verzet zich tegen Inkomenstoets Jeugdzorg

22 maart 2020

SP verzet zich tegen Inkomenstoets Jeugdzorg

Foto: JMHNK

De gemeente Eindhoven is plotseling begonnen met het toetsen van het inkomen van de ouders bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg. Hierover werd bij het Meldpunt Zorg van de SP een melding gedaan. Een gezin met een kind met een behoorlijke beperking had al langere tijd een pgb voor de zorg voor het kind. Momenteel voert het “servicebureau” van de gemeente een herindicatie uit. En vroeg opeens om een waslijst aan persoonlijke en financiële gegevens. 

De SP zet hier grote vraagtekens bij: Hoe verhoudt dit zich tot de zorgplicht die de gemeente heeft voor kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg? Wil de gemeente werkelijk dat in voorkomende gevallen een van de ouders moet stoppen met werken om te zorgen voor het kind?
In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 14 maart lazen we dat wethouder Richters gelukkig ook alweer is gestopt met deze werkwijze: bij nieuwe aanvragen wordt deze toets niet meer geëist. Op het moment dat dit in de krant was te lezen had het gezin van onze melding heeft hierover nog geen bericht gehad. Als SP vinden wij dat de betrokkenen ook rechtstreeks gerust gesteld moeten worden en het niet alleen uit de krant moeten vernemen. 

Tenslotte is de SP van mening dat wanneer de wethouder nieuwe werkmethodes met zulke ingrijpende gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben wil starten, zij hierover de gemeenteraad moet informeren.
Zodra de toestand rond het coronavirus dat weer toelaat zal de SP-fractie deze gang van zaken in de gemeenteraad aan de orde stellen.
Fractievoorzitter Murat Memis en commissielid Sylvie van Dijk hebben over deze inkomenstoets een ingezonden brief geplaatst in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 20 maart. Aan wethouder Richters heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn als bijlage bij dit artikel gevoegd. 

U bent hier