h

Vanwege COVID19 Afgelast: Een nieuwe kerngroep-bijeenkomst!

Foto: SP

Op 23 januari 2020 heeft de algemene ledenvergadering van onze afdeling een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwgekozen bestuur hecht eraan om weer kerngroep-bijeenkomsten te organiseren, die actieve en belangstellende SP-leden weer bij elkaar brengen.
We nodigen daarom ieder SP-lid uit aan de eerste kerngroep bijeenkomst van dit jaar deel te nemen.
Tijd: Afgelast vanwege Covid19/Corona virus
Locatie: Partijhuis aan de Poeijerstraat 39
We zullen het hebben over de vraag: “De afdeling SP Eindhoven in 2020 en 2021: Wat zijn de speerpunten?”.
Op die avond gaan we ook vastleggen, wanneer we de komende reeks kerngroep bijeenkomsten gaan houden, en wellicht ook waarover die moeten gaan.
Laat ons weten of je belangstelling hebt voor kerngroep bijeenkomsten (eindhoven@sp.nl) - ook als je komende donderdag niet kunt.

Wat is het belang van de kerngroep?
Op bijeenkomsten van de kerngroep wordt een specifiek thema of vraagstelling op een deskundige manier geïntroduceerd. Er is gelegenheid voor een diepgaande en onderbouwde discussie, waar iedereen aan bod kan komen. De uitkomst daarvan is bij voorkeur een consensus die richtinggevend is voor de doelstellingen van onze acties en de positie van onze afdeling.
Op bijeenkomsten van de kerngroep zien we elkaar regelmatig, praten we gezellig bij, versterken ons groepsgevoel, wisselen we ideeën uit, en steunen elkaar in onze strijd voor een betere maatschappij!

Datum en tijd: 
donderdag, 26 maart, 2020 - 19:30
Waar: 
Partijhuis: Poeijerstraat 39, Eindhoven

U bent hier