h
12 september 2019

Tribune-vrijwilligers in actie

Foto: SP

Iedere maand ontvangen SP-leden het nieuwsblad Tribune en het magazine Spanning. Maar voordat deze in de brievenbus vallen gaat er heel wat werk aan vooraf. Maandelijks worden de stapels met honderden Tribunes en Spanningen bezorgd op ons partijkantoor in de Poeijersstraat. Op een dinsdagochtend komt een groep vrijwilligers bijeen om er pakketten met adresstickers van te maken. Dat is altijd een heel gezellig gebeuren. De pakketten worden vervolgens verdeeld over een heel gezelschap van bezorgers. En deze brengen de tijdschrifften bij de leden thuis. Op de foto’s de inpakploeg in actie. De man met de grote stapel is Frans van Boekhold die sinds kort de coördinatie van de Tribune-verspreiding op zich heeft genomen. 

Lees verder
30 augustus 2019

De Eindhovenaar en de gemeente: terugblik op het jaar 2018. Bericht uit de gemeenteraad.

Foto: Sylvie van Dijk
Afgelopen week stond de jaarrekening 2018 op de agenda van de gemeenteraad. Vorige week hebben we hierover al gediscussieerd met de andere fracties. Wij hebben toen de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: milieu (circulaire economie), verkeersveiligheid, woonoverlast en zwembad de Tongelreep. Uitvoerig hebben we ook stilgestaan bij de huishoudelijke hulp in Eindhoven (zie het vorige bericht hierover op deze website d.d. 23 augustus).
Lees verder
23 augustus 2019

Verdieping: dossier huishoudelijke hulp

Al sinds het begin van het nieuwe beleid, januari 2018, is de huishoudelijke hulp in Eindhoven onderwerp van discussie. In het kort: men ging over op zgn resultaatfinanciering: cliënten weten niet meer hoe lang de hulp komt, maar het huis wordt wel ‘schoon en leefbaar’. In de praktijk een ruim begrip, zo blijkt. Een groot aantal huishoudelijke taken werd niet meer gedaan, dit zijn de incidentele taken zoals de koelkast van binnen schoonmaken en hoog stoffen. Dat zou een vrijwilliger moeten komen doen.
Lees verder
21 augustus 2019

UITNODIGING: THEMA-AVOND OVER PERMANENTE OORLOG EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Foto: SP
Kom op donderdagavond 5 september naar een avond over het thema “permanente oorlog en internationale solidariteit”. Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP, komt hierover spreken.
Lees verder
20 augustus 2019

Gemeenteraad weer begonnen: over 2018, kamerverhuur en GP Bulls

Foto: SP
Niet alleen voor de scholen is de zomervakantie voorbij, ook de gemeenteraadsleden zijn na een aantal weken rust weer begonnen met hun werk. Op 20 en 27 augustus bespreekt de raad het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018.
Lees verder
11 juli 2019

Update Bravoflex

Eind maart jl. heeft Dagmar Mous een stuk geschreven over de invoering van Bravoflex en de voorgenomen ontwikkelingen in 2019. Bravoflex is een flexibele vervoersservice op bestelling zonder overstap. 17 juni jl. is er een informatieavond geweest op het gemeentehuis over de actuele en voorgenomen ontwikkelingen in het busvervoer in het algemeen in Eindhoven. Het onderwerp Bravoflex was een onderdeel van deze voorlichting. Ik zal de belangrijkste punten van deze avond beschrijven.

Lees verder
10 juli 2019

SP STEUNT STRIJD ZIEKENHUISMEDEWERKERS VOOR BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Foto: Jannie Visscher

Woensdag 10 juli voeren medewerkers van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven actie voor betere arbeidsomstandigheden. Op dit moment hebben de mensen daar te maken met een bescheiden loon, personeelstekorten en een hoge werkdruk. De SP vindt dit geen goede zaak omdat deze mensen onmisbaar zijn voor goede zorg. Daarom trokken SP-ers uit Eindhoven in alle vroegte naar het ziekenhuis om de personeelsleden een hart onder de riem te steken en te steunen in hun strijd voor een goede CAO.

Lees verder
5 juli 2019

MURAT IS WEER THUIS!

Foto: SP

Woensdagavond 3 juli kwam Murat na twee lange en angstige maanden weer veilig terug in Eindhoven. Met tientallen mensen stonden we op het Catharinaplein om Murat samen met zijn broer en Lilian Marijnissen te verwelkomen. Het was een ontroerend moment toen Murat als eerste zijn familie kon omhelzen en daarna iedereen kon begroeten. De blijdschap spatte van de gezichten af.

Lees verder
3 juli 2019

KOM MURAT VERWELKOMEN IN EINDHOVEN!

Foto: SP

Vandaag, woensdag 3 juli, komen Murat en zijn broer samen met Lilian Marijnissen en haar collega Nina de Ridder terug naar Nederland. We verwachten ze om 20.30 uur in Eindhoven op het bordes voor de Catharinakerk aan het Catharinaplein. Daar is gelegenheid om Murat te verwelkomen. We zullen een bijeenkomst houden met enkele korte welkomstwoorden en de gelegenheid voor Murat zelf om iets tegen ons te zeggen. Het zal niet langer dan een half uur duren. Daarna gaat Murat snel naar huis en is de bijeenkomst afgelopen.

Lees verder
2 juli 2019

SP steunt actie tegen megaparking nabij het Dommeldal!

ASML en andere grote verkeersaantrekkers op industrieterrein De Run in Veldhoven komen om in de auto’s. Het probleem is niet langer met meer-van-hetzelfde-middelen te behappen.

Lees verder

Pagina's