h

Huurders Geestenberg bieden een berg ‘schiet eens op-kaarten’ aan bij Woonbedrijf – voortgang buurtactie

6 september 2021

Huurders Geestenberg bieden een berg ‘schiet eens op-kaarten’ aan bij Woonbedrijf – voortgang buurtactie

Foto: Bernard Gerard

De buurtactie van huurders van woningen in de Geestenberg van Woonbedrijf verloopt traag, o.a. door Corona en een interne reorganisatie.

 
Eind januari en begin februari 2021 heeft het onafhankelijk bureau Trition in opdracht van Woonbedrijf vijf, door de Werkgroep  verduurzaming huurwoningen Geestenberg aangeleverde, adressen onderzocht. Het rapport was in maart klaar en sindsdien was er weinig meer vernomen. Vandaar een actie om kaarten te verspreiden en op te halen met de boodschap dat Woonbedrijf eens moest opschieten. 
Er is een afspraak gemaakt om die kaarten aan te bieden en over de voortgang te praten, en wel op 23 juli 2021. Een delegatie uit de buurt bood zo’n 130  kaarten aan.

Foto: Bernard Gerard

 
In het gesprek kwamen van weerszijden een aantal zaken naar voren.
•    Van de vijf door Trition onderzochte huizen voldeden er vier aan de norm 
•    Trition formuleerde een aantal  verbeterpunten van structurele aard
•    Hiervoor heeft Woonbedrijf contact gezocht met aannemer Van Montfort die rond 2012-2013 het groot onderhoud-renovatie gedaan heeft. Van Montfort moet een Masterplan maken waarin zoveel mogelijk verbeterpunten worden meegenomen. Men heeft opnieuw voor Van Montfort gekozen omdat die de woningen kent, en de Geestenbergwoningen een lastige bouwconstructie hebben. 
•    Misschien worden de vijf woningen proefwoningen
•    Woonbedrijf heeft vanwege capaciteitsgebrek voorrang gegeven aan regulier onderhoud, en Van Montfort kampt, zoals de hele bouw, met gebrek aan personeel en materialen. 
De timing va het Masterplan is daarom niet helemaal duidelijk.

Foto: Bernard Gerard

•    Inmiddels heeft Woonbedrijf een nieuwe methode ontwikkeld om de veel voorkomende ‘sinkholes’ te repareren. Die ontstaan omdat de fundering rust op het maaiveld van de kruipruimte en er geen tegendruk is tegen naar binnen spoelend zand. De gekozen methode is een praktische vormgeving van een idee dat de vrijwillig meewerkende architect Maas van de Werkgroep al eerder ingediend had. In hoeverre hier sprake is van een oorzaak-gevolgrelatie is niet vermeld. 
•    Een geanonimiseerde samenvatting van het Tritiononderzoek wordt gekoppeld aan het Masterplan
•    Woonbedrijf neemt, hoe dan ook, in september opnieuw contact op met de Werkgroep
•    Woonbedrijf ziet het regulier verhelpen van gebreken enerzijds en de verduurzaming anderzijds als twee gescheiden werelden. De Werkgroep vindt dat die twee in elkaar overlopen, bijvoorbeeld bij de ’s winters ijskoude entreehallen en de vloerisolatie.
Bedacht moet worden dat bijvoorbeeld ook de koepel Aedes duurzaamheidsambities heeft en dat bijvoorbeeld door de EU-plannen van Timmermans mogelijk het gas duurder wordt. Als een en ander woonlastenneutraal moet, zoals ook afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord, moet er dus een stuk minder gas verstookt hoeven te worden. 
•    Er liggen, bij iedereen die wilde en waar dat kon, zonnepanelen. Er blijkt nog een nagekomen vraag te liggen die bij de volgende campagne moet worden meegenomen. 
•    Bij het ophalen van de kaarten kwam op verschillende plaatsen naar voren dat sommige huizen niet tegen extreme regenval kunnen. Soms stroomt, na een zware bui, het vanaf het dak de trap af (de verzekering begint moeilijk te doen), soms komt het vanuit de riolering omhoog. Op deze, zeer recent binnengekomen, informatie had Woonbedrijf nog geen antwoord klaar. Waar het om de riolering gaat, kunnen er woninggebonden oorzaken in het spel zijn (er is geen terugslagklep), en kan het aan de gemeenteriolering liggen die mogelijk te weinig capaciteit heeft. Over de gemeenteriolering in de Geestenberg heeft Jannie Visscher inmiddels technische vragen gesteld. Dd dit inlegvel zijn die nog niet  beantwoord. Ook het CDA heeft vragen gesteld over de Eindhovense riolering bij heftige buien, maar die hebben betrekking op de stad als geheel.

 

Wordt vervolgd.

 

Bernard Gerard

U bent hier