h
27 september 2019

Inspraakavond Huishoudelijke hulp

Foto: SP

Al eerder verscheen hier op de site een stuk over de uitspraken die de rechter deed inzake de huishoudelijke hulp in Eindhoven. De gemeente is door de rechter flink op de vingers getikt en moet de bezwaarmakers tegemoet komen. Een groep van 4500 mensen heeft huishoudelijke hulp en maakte geen bezwaar. Het lijkt de SP zeer waarschijnlijk dat er ook bij deze groep mensen fouten zijn gemaakt en dat hier mensen bij zijn die te weinig hulp krijgen. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of ook deze mensen extra hulp kunnen krijgen. Juridisch zijn ze immers te laat; dan had er bezwaar gemaakt moeten worden. Ter voorbereiding op deze beslissing was er dinsdag 24 september een inspraakavond over dit onderwerp in de Gemeenteraad.

Lees verder
26 september 2019

SP: VESTDIJK ONVEILIG VOOR VERKEERSDEELNEMERS

Foto: Dagmar Mous

Schouw Vestdijk – Ten Hagestraat 12 september 2019

Lees verder
26 september 2019

Onderzoek verkeersveiligheid/verkeersmogelijkheden Kruisstraat Oktober 2019

Foto: Dagmar Mous

De verkeersveiligheid in de Kruisstraat is een terugkerend onderwerp van gesprek. In het buurtcontract 2017 is afgesproken om extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid in het winkelgebied van de Kruisstraat.

Lees verder
21 september 2019

DE SP HULPDIENSt GAAT VERHUIZEN!

INFORMATIE & ADVIES, VOOR IEDEREEN

Lees verder

World Clean Up Day

Zaterdag 21 september is het “ World Clean Up Day”: een “ groene golf” van opruimacties die begint in Nieuw-Zeeland en 36 uur later eindigt in Hawai. Wereldwijd gaan mensen in 150 landen op straat om afval op te ruimen. In Eindhoven gebeurt dat onder andere in Groendomein het Wasven, Celebeslaan 30 in Tongelre. Aanvang zaterdagmorgen 21 september 9.30 uur. 

Lees verder
12 september 2019

Tribune-vrijwilligers in actie

Foto: SP

Iedere maand ontvangen SP-leden het nieuwsblad Tribune en het magazine Spanning. Maar voordat deze in de brievenbus vallen gaat er heel wat werk aan vooraf. Maandelijks worden de stapels met honderden Tribunes en Spanningen bezorgd op ons partijkantoor in de Poeijersstraat. Op een dinsdagochtend komt een groep vrijwilligers bijeen om er pakketten met adresstickers van te maken. Dat is altijd een heel gezellig gebeuren. De pakketten worden vervolgens verdeeld over een heel gezelschap van bezorgers. En deze brengen de tijdschrifften bij de leden thuis. Op de foto’s de inpakploeg in actie. De man met de grote stapel is Frans van Boekhold die sinds kort de coördinatie van de Tribune-verspreiding op zich heeft genomen. 

Lees verder
30 augustus 2019

De Eindhovenaar en de gemeente: terugblik op het jaar 2018. Bericht uit de gemeenteraad.

Foto: Sylvie van Dijk
Afgelopen week stond de jaarrekening 2018 op de agenda van de gemeenteraad. Vorige week hebben we hierover al gediscussieerd met de andere fracties. Wij hebben toen de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: milieu (circulaire economie), verkeersveiligheid, woonoverlast en zwembad de Tongelreep. Uitvoerig hebben we ook stilgestaan bij de huishoudelijke hulp in Eindhoven (zie het vorige bericht hierover op deze website d.d. 23 augustus).
Lees verder
23 augustus 2019

Verdieping: dossier huishoudelijke hulp

Al sinds het begin van het nieuwe beleid, januari 2018, is de huishoudelijke hulp in Eindhoven onderwerp van discussie. In het kort: men ging over op zgn resultaatfinanciering: cliënten weten niet meer hoe lang de hulp komt, maar het huis wordt wel ‘schoon en leefbaar’. In de praktijk een ruim begrip, zo blijkt. Een groot aantal huishoudelijke taken werd niet meer gedaan, dit zijn de incidentele taken zoals de koelkast van binnen schoonmaken en hoog stoffen. Dat zou een vrijwilliger moeten komen doen.
Lees verder
21 augustus 2019

UITNODIGING: THEMA-AVOND OVER PERMANENTE OORLOG EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Foto: SP
Kom op donderdagavond 5 september naar een avond over het thema “permanente oorlog en internationale solidariteit”. Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP, komt hierover spreken.
Lees verder
20 augustus 2019

Gemeenteraad weer begonnen: over 2018, kamerverhuur en GP Bulls

Foto: SP
Niet alleen voor de scholen is de zomervakantie voorbij, ook de gemeenteraadsleden zijn na een aantal weken rust weer begonnen met hun werk. Op 20 en 27 augustus bespreekt de raad het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018.
Lees verder

Pagina's