h
16 oktober 2016

"Geen wachtlijsten voor nieuwe jeugdzorg-aanvragen in Eindhoven"

Afgelopen week werd bekend dat gemeente Almere jongeren die nu jeugdzorg nodig hebben laat wachten tot 2017 omdat het budget dat Almere in 2016 vanuit de rijksoverheid krijgt, onvoldoende is. In Eindhoven doen we dat gelukkig anders! In onze regio hebben alle gemeenten onderling afgesproken dat alle kinderen die dat nodig hebben zo snel mogelijk jeugdzorg krijgen. Als hiervoor te weinig geld is dan zoeken we een oplossing waar de jongeren en hun ouders geen last van hebben.

Lees verder
4 oktober 2016

Jannie Visscher brengt goed nieuws voor Hofstraat Tongelre

Foto: SP

SP-wethouder Jannie Visscher brengt goed nieuws aan bewoners in de Hofstraat in Tongelre. Op maandag 3 oktober kwam het goede nieuws dat de Rijksoverheid geld beschikbaar stelt voor geluidssanering van woningen in de Hofstraat.

Lees verder
2 oktober 2016

Binnenstadsvisie vastgesteld

In de afgelopen raadsvergadering is de Binnenstadvisie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt er in de komende begroting van 2017 negen miljoen uitgetrokken voor de verbetering van de openbare ruimte in de Binnenstad. Ook wordt het Stationsgebied aangepakt zodat het mooi visitekaartje wordt voor onze stad.

Lees verder
8 september 2016

SP wethouder Jakob Wedemeijer: "Denk mee over het nieuwe familiezwembad van De Tongelreep"

Op 5 september jongstleden is het golfslagbad in de Tongelreep gesloten. De andere baden van de Tongelreep blijven gewoon open en zijn voor iedereen te bezoeken voor een toegangsprijs van 6 euro. In plaats van het golfslagbad komt er een familiebad. Om ervoor te zorgen dat het een bad van iedereen wordt roep SP wethouder Jakob Wedemeijer op om mee te denken en te praten over hoe dit familiebad er uit komt te zien.

Lees verder
5 september 2016

SP voert actie met kerstman bij opening academisch jaar TU/e

Foto: Caro Goudriaan

Maandag 5 september opende onder de leus Dream. Dare. Do (droom, durf, doe) onder andere president-directeur Shell Nederland Marjan van Loon het academisch jaar in Eindhoven. De SP vindt dat Shell niet thuishoort op deze opening. Volgens de partij leidt de toegenomen commercialisering tot een stagnatie in het aantal wetenschappelijke doorbraken en tot gekleurd onderzoek. Uit onderzoek van de SP onder 1000 wetenschappers blijkt hetzelfde: 78% vindt de toenemende commercialisering van de universiteit geen goede zaak.  Een kerstman in de zomer trok veel bekijks. Ook Marjan van Loon en de directeur communicatie van de TU/e kwamen om uitleg vragen:  “De leus van de opening is Dream. Dare. Do. Eén van de bekendste kerstliedjes gaat ook over dromen. Dromen van een witte kerst. De SP kerstman droomt van meer onderzoek en minder Shell op de universiteit. Het is een ludiek protest tegen de vercommercialisering.” Aldus Sandra Beckerman, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Lees verder
26 juli 2016

Brandweer in actie voor pensioen

Foto: SP

9 juli jongstleden voerde de brandweer actie voor het behoud van de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan vanwege de fysiek zware aard van het werk.

Lees verder
1 juli 2016

Binnenstad Eindhoven wordt bedrijfsinvesteringszone

Afgelopen vrijdag maakte onze wethouder Jakob Wedemeijer bekend dat de Eindhovense binnenstad een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) wordt. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in het verbeteren van hun bedrijfsomgeving en het bezoekersklimaat. In de Eindhovense binnenstad zijn dat de eigenaren van bedrijfspanden en de ondernemers die deze huren.

Lees verder
26 juni 2016

Brexit

De media kwamen superlatieven tekort om de ‘ramp’ te beschrijven die Brexit heet. Crisiscentra werden bemand en zelfs Bolkenstijn is de hele nacht opgebleven. Alle verloven van beurshandelaren waren ingetrokken en voor de zekerheid werden valiumpillen gratis verstrekt. Een reanimatieteam stond constant paraat.
Lees verder
6 juni 2016

Leve de lokale democratie in Acht!

In Kerkdorp Acht, onderdeel van de gemeente Eindhoven, ligt een dierenweide. Deze dierenweide zou misschien plaats moeten maken voor het realiseren van een door de dorpelingen gewenste supermarkt. Dorpsraad Acht heeft de lokale bevolking gevraagd of er behoefte is aan een supermarkt en indien wenselijk een  locatie. Een mogelijke locatie is de dierenweide in hartje Acht. Een aantal omwonenden zijn het burgerinitiatief ‘Behoud Dierenweide Acht’ gestart om de toekomst van de weide op de raadsagenda te zetten. Bijna de helft van alle Achtenaren hebben hun handtekening gezet onder de petitie. Afgelopen dinsdag is de kwestie besproken in een commissievergadering. De SP is erg positief over dit burgerinitiatief. Voor de hoeveelheid mensen die zich bekommeren om hun leefomgeving, moet de gemeenteraad niet blind zijn.

Lees verder

Pagina's