h
1 april 2022

Installatie gemeenteraad

Foto: SP Eindhoven

Afgelopen woensdag hebben onze nieuwe raadsleden, Murat Memis, Jannie Visscher en Bas Tromp, de “belofte” afgelegd. Daarmee zijn ze nu officieel raadslid namens de SP Eindhoven in onze Gemeenteraad!

Lees verder
30 maart 2022

Bewonersavond Tafelbergstraat, Rustenburgstraat en Veldmaarschalk Smutsstraat.

Foto: SP Eindhoven

SP Eindhoven is in de Tafelbergstraat, Rustenburgstraat en Veldmaarschalk Smutsstraat met bewoners in gesprek gegaan. Veel huurders, kopers en antikrakers hebben met ons gesproken over de aankomende sloop van uw woningen. Velen gaven aan, te willen blijven, maar woningcorporatie Trudo heeft duidelijk andere plannen met uw huis. We nodigen u dan ook van harte uit voor een bewonersavond op 1 april in het partijhuis van de SP.  Doel van de avond is te praten over de gezamenlijke belangen van de buurt en de eisen richting de woningbouwvereniging Trudo.

Lees verder
26 maart 2022

TRUDO BREEKT BELOFTE VAN 2015

Foto: SP

In 2015 heeft Trudo beloofd aan de huurders van de huizen in en rondom de Rustenburgstraat dat zij hier mochten blijven wonen tot het moment dat de huurders het contract opzeggen. Deze belofte is op papier gezet door Trudo. Nu heeft Trudo op 10 februari 2022 het besluit genomen om tegen de gemaakte afspraken in toch deze huizen te slopen en de sloopaanzegging naar de huurders te versturen.

Lees verder
24 maart 2022

Politieke duiding gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: SP Eindhoven

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn achter de rug en het is voor de gemeenteraad tijd om te onderzoeken wat de politieke gevolgen zijn van de uitslag; de zgn duiding. Tijdens het duidingsdebat van 24 maart 2022, heeft onze fractievoorzitter onderstaande analyse gegeven over welke gevolgen de uitslag voor de gemeentelijke politiek zou moeten hebben in de Raad en in welke richting het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders, zou moeten gaan werken.

Lees verder
24 maart 2022

Van de afdelingsvoorzitter

Foto: SP

De gemeenteraadsverkiezingen hebben ondanks onze grote inzet toch een verlies in zetels gebracht. Dat is niet wat we hoopten. Vier jaar geleden haalden we in Eindhoven nog 4 zetels. Inmiddels zijn dat er 3. We hebben weer verloren. Des te meer reden om met elkaar terug te blikken op deze  campagne en vast vooruit te kijken. Daarom nodigen we jullie uit voor de evaluatie op 31 maart om 20.00 uur in het Partijhuis.

Lees verder
4 maart 2022

5 maart Den Haag - Stop de oorlog

Foto: SP

Op zaterdag, 5 maart, 13.00, voert de SP op het Malieveld in Den Haag, de stad van vrede en recht, actie tegen de oorlog in Oekraine.

Lees verder
13 februari 2022

Energie armoede

Foto: SP

Het Eindhovens College heeft een mooi Raadsvoorstel gedaan; men wil de minima extra compenseren in verband met de gestegen energieprijzen. Gemeente Eindhoven wil alle minima 180 euro extra geven, bovenop de 200 euro die het Rijk al extra beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast krijgen alle minima die er nog geen gehad hebben, een voucher twv 70 euro om energiebesparende middelen aan te schaffen zoals bijvoorbeeld spaarlampen.

Lees verder
11 februari 2022

Anneke en Henk bij EenVandaag over de AOW

Foto: SP

Anneke en Henk maken zich zorgen dat ze in de armoedeval komen als ze de AOW-leeftijd bereiken. In deze reportage is goed te zien welke keuzes zij straks moeten maken maken. Het voornemen van het kabinet om de stijging van de AOW los te koppelen van de stijging van het minimum loon helpt dit gezin niet.

Lees verder
11 februari 2022

SP Eindhoven trekt de buurt in: Doornakkers

Foto: SP Eindhoven

Op zaterdag 5 februari is SP Eindhoven de buurt in getrokken om te horen wat er in Doornakkers speelt. Hier heeft de SP de verhalen van de bewoners aangehoord en na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we terug om samen met de bewoners op te trekken voor meer inspraak in hun buurt.

Lees verder
11 februari 2022

Mieke de Hoog overleden

Foto: SP

Tot ons is het verdrietige nieuws gekomen dat op 26 januari 2022  Mieke de Hoog is overleden. Ze was tot diens dood in 2002 getrouwd met Martin Batenburg (wiens naam verbonden is geweest aan ouderenpartijen), en heeft van 16 maart 2006 tot 18 maart 2008 voor de SP in de Eindhovense gemeenteraad gezeten.
Ze heeft deel uitgemaakt van de Rekenkamercommissie, van de commissie Maatschappelijke zorg, Financien, Personeel en organisatie, van de commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie en van de commissie Stadsdeelgericht werken.

Lees verder

Pagina's