h
13 oktober 2017

Openheid in de SP

In de afgelopen weken zijn er een aantal stukken in de krant verschenen over de sfeer in de partij. Te beginnen met het boek van Sharon Gesthuizen. Ook Tjitske Siderius kwam naar buiten met haar onvrede. Dan een publicatie van een partijlid uit Hoorn, die er stevig van baalde dat Hoorn niet mee mocht doen met de gemeenteraadsverkiezingen. En zaterdag een artikel in het Eindhovens Dagblad over Geldrop Mierlo waar Miranda Verdouw, die namens de SP wethouder is geworden, uit onvrede voor zichzelf met een partij start.

Lees verder
5 oktober 2017

Het groencafé: over de uitdaging voor onze stad

Foto: Sytze van der Veen

Onze stad staat voor een grote uitdaging. Het leven in het centrum van Eindhoven staat gelijk aan het roken van 7 sigaretten per dag. Een kind dat opgroeit in het centrum van Eindhoven en hier blijft wonen tot na zijn tienerjaren, zal gemiddeld 3 jaar eerder sterven ten gevolge van de luchtkwaliteit.

Lees verder
12 september 2017

Buurten in Gestel

Foto: Caro Goudriaan

Op 9 september 2017 is een groep SP-ers gaan buurten in Gestel om te horen wat er leeft in de wijk. In de omgeving van Schubertlaan hebben we gewoon aangebeld. We hebben gevraagd wat de gemeente nu eindelijk eens moet weten over de buurt. En we hebben gevraagd wat men in ons verkiezingsprogramma terug wil zien. Het werden boeiende gesprekken.

Lees verder
8 september 2017

Samen bereik je meer

Bij de SP weten we dat al lang, maar het is weer eens bewezen: samen met anderen bereik je meer dan in je eentje. Dat werd onlangs weer eens duidelijk in Eindhoven bij het bestrijden van overlast door treinverkeer.

Lees verder
5 september 2017

Murat Memis lijsttrekker SP Eindhoven

Foto: SP

2 september 2017, tijdens de algemene ledenvergadering van de SP Eindhoven is Murat Memis met overgrote meerderheid van stemmen gekozen als lijsttrekker. Hij gaat de kar trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  Murat gaat nu als lid van de kandidatencommissie aan de slag om een complete lijst te maken. Er hebben zich al een aantal goede kandidaten gemeld. Natuurlijk kunnen SP leden zich nog altijd aanmelden als kandidaat voor het raadslidmaatschap.

Lees verder
15 juli 2017

D66, PvdA en VVD zetten rem op bestrijding geluidsoverlast.

Op 11 juli 2017 stond een geluidsmaatregel van het college van burgemeester en wethouders ter discussie in de Raad. SP wethouder Jakob Wedemeijer had een voorstel om het geluidsoverlast te beperken van feesten op het eigen terrein van de horeca ondernemer. Het aantal feestjes moest terug van 5 naar 1 per onderneming per jaar.
Het bleek dat dergelijk feesten met enige regelmaat tot veel klachten leidden van omwonenden. Dat had zeker ook te maken met het feit dat er geen maximumnorm was vastgesteld waardoor het geluid vaak zeer hard kan zijn.
VVD, D66 en PvdA vonden het te snel gaan en wilden niet op dit moment de beperking nog niet in voeren. Er is nu afgesproken dat de regeling voorlopig nog niet wordt ingevoerd tot een maand na behandeling in de commissie van de gemeenteraad.
De SP vindt het jammer dat we hier niet kunnen doorpakken om de omwonenden te beschermen. Wij zullen doorgaan om de geluidsoverlast te aan te blijven pakken. 

Lees verder
12 juli 2017

Bijdrage SP voor Jaarrekening 2016

Foto: SP

Op dinsdag 11 juli gaf fractievoorzitter Murat Memis een terugblik op de afgelopen jaren zoals de SP dit ervaart. Hieronder de terugblik.

Lees verder
8 juli 2017

Murat Memis Lijsttrekker SP-Eindhoven

Foto: SP

Het afdelingsbestuur van de SP afdeling Eindhoven heeft unaniem besloten Murat Memis als lijsttrekker voor te dragen, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De SP leden zullen hierover stemmen tijdens de algemene ledenvergadering op 2 september.

Lees verder
2 juli 2017

WOEKERWINSTEN? HAAL DE MARKT UIT DE ZORG!

Haal de markt uit de zorg en de zorg uit de markt! Dat is het antwoord van de SP op het openingsartikel van het Eindhovens Dagblad van zaterdag 24 juni. Geld dat in de zorg verdiend wordt behoort niet te verdwijnen in de beurs van de BV van de zorgaanbieder. Maar dat is wel toegestaan in Nederland: winst mag in de zorg. Landelijke wetgeving maakt dit mogelijk. Zorg BV’s mogen winst wegsluizen naar aandeelhouders. Nu de zorg is overgedragen naar gemeenten komen deze zaken die al langer bestaan eindelijk aan het licht. 

Lees verder

Pagina's