h

Met groei van ASML staan inwoners buitenspel

13 juni 2024

Met groei van ASML staan inwoners buitenspel

Foto: SP

Op 11 juni stemde een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Eindhoven in met de uitbreiding van ASML. ASML heeft hiervoor in korte tijd 20.000 extra nieuwe mensen nodig. Een groot deel van de nieuwe medewerkers betreft hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland. Zij komen vaak met hun familie en dat betekent een groei van de stad met tienduizenden nieuwe inwoners. Al deze nieuwe mensen moeten ook ergens wonen en aan het verkeer kunnen deelnemen. Maar dat niet alleen, er moeten ook nieuwe voorzieningen komen op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur en sport om maar wat te noemen.

 

Kan onze regio zo’n grote groei aan?

Die vraag kan niemand beantwoorden. Momenteel wordt onderzocht welke sociaal-maatschappelijke voorzieningen er nodig zijn, maar het resultaat hiervan is niet bekend voor het einde van het jaar. De rijksoverheid heeft wel al een flinke financiële bijdrage toegezegd om de groei te faciliteren, maar die is niet bedoeld voor extra maatschappelijke voorzieningen: daarvoor is er (nog) geen geld.

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te bedenken dat de komst van zoveel nieuwe inwoners in de regio tot meer knelpunten zal leiden. Feit is dat we nu al flinke problemen hebben die we maar niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld het gebrek aan betaalbare woningen, het groeiend aantal daklozen, wachtlijsten in de zorg en voor zwemles, tekort aan artsen, leraren, medewerkers kinderopvang en in veel andere beroepen en gebrekkig busvervoer in dorpen en stadswijken.

 

Wat vinden de Eindhovenaren ervan?

Dat is niet bekend. Evenmin is bekend hoe de bewoners van de omliggende plaatsen in de regio erover denken. Zo’n ingrijpend besluit voor de toekomst van onze regio zou het gemeentebestuur moeten voorleggen aan de bevolking en de inwoners raadplegen. Dat is niet gebeurd. De gemeenteraad van Eindhoven heeft al besloten dat ASML welkom is en de inwoners van stad en regio hebben het nakijken.

 

Wat vindt de SP?

De raadsfractie van de SP heeft tegen het voorstel gestemd. Zij wilde niet besluiten tot zo’n enorme groei terwijl niemand weet of dat wel mogelijk is zonder dat er serieuze maatschappelijke problemen ontstaan. En ook niet zonder dat de inwoners serieus betrokken en geraadpleegd zijn. Wat de SP betreft had dit andersom gemoeten: eerst de consequenties in beeld en de inwoners raadplegen en pas daarna een besluit nemen. 

 

Ongelijkheid

Expats van ASML hebben meer geld te besteden dan veel andere   inwoners. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld gemakkelijker een huis kunnen kopen of huren. Om een einde te maken aan de ongelijkheid die hierdoor bestaat, wil de SP dat het afgelopen is met de voordelen die er speciaal voor expats zijn in ons land. Ze betalen minder belasting en hun buitenlandse rijbewijs kan zomaar omgezet worden in een Nederlands rijbewijs, zonder rijlessen en zonder rijexamen. Daarom heeft de SP aan burgemeester en wethouders gevraagd of zij bij de regering willen aandringen op een einde aan deze speciale voordelen voor expats. Het college is hier echter niet toe bereid en helaas vindt ook een meerderheid in de gemeenteraad dat deze ongelijkheid mag blijven voortbestaan.

 

Wat nu?

Het college en ASML hebben wel beloofd dat ze hun uiterste best zullen doen om de gevolgen van de groei zo goed mogelijk op te vangen. Daar zal de SP-fractie ze aan houden en de vinger goed aan de pols houden. Natuurlijk zullen we ook iedere gelegenheid aangrijpen om ongelijkheid in de stad terug te dringen.

Reactie toevoegen

U bent hier