h
16 februari 2019

Armoededebat Eindhoven van 31 januari 2019

Al jaren is er in Eindhoven een Armoededebat. Op initiatief van Hans-Martin Don en Lenie Scholten, wordt dit ieder jaar georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Er worden organisaties van verschillende instellingen uitgenodigd, een keur aan vrijwilligersorganisaties en mensen die iets in hun wijk doen of willen betekenen. 
Lees verder
11 februari 2019

Informele avond rond Roze stembusakkoord bij het COC

Op 1 februari 2019 heeft het COC een informele avond georganiseerd voor o.a. raadsleden van de gemeente Eindhoven. Tijdens deze avond heeft het COC zich gepresenteerd aan verschillende fracties. Ook wij waren erbij en hebben veel geleerd.

Lees verder
9 februari 2019

Start van Eindhovense Meldpunt Zorg

Foto: SP

Op 15 februari 2019 start het Eindhovense Meldpunt Zorg. Iedereen die problemen heeft met het krijgen van goede zorg of de uitvoering daarvan, vanuit de gemeente Eindhoven, kan dit melden.  Ook mensen uit het sociaal netwerk en hulpverleners kunnen een melding doen. Het doel is de structurele problemen in de zorg in Eindhoven in kaart te brengen. Alle meldingen worden gebundeld en aan het eind van dit jaar aan de wethouder aangeboden. Indien nodig komen we tussentijds in aktie.

Lees verder
2 februari 2019

Trots op een diverse stad!

Op 22 december heeft de meningsvormende vergadering over diversiteitsbeleid plaatsgevonden. De SP staat voor een gemeente die iedereen gelijke kansen geeft, ongeacht zijn of haar afkomst. Eindhoven bestaat inmiddels voor 35% uit mensen met een migratieachtergrond, en dat maakt ons sterk!

Lees verder
30 januari 2019

Oproep 5 feb inspraak huishoudelijke hulp

Aanstaande dinsdag 5 februari hebben wij samen met D66, Ouderen Appél en DENK een inspraakavond georganiseerd over de huishoudelijke hulp. Diverse mensen zullen inspreken aan de Raad, ze kunnen vertellen wat ze ervaren met het huidige beleid en de afhandeling van hun bezwaren.
Lees verder
30 januari 2019

Hoge opkomst op avond over vliegveld in Son

Foto: SP

Maandagavond 28 januari organiseerde het “ Beraad vlieghinder moet minder” (BVM2) een voorlichtingsavond over de toekomst van vliegveld Eindhoven. Dit beraad is een platform van 33 verschillende buurt-, belangen-, politieke en milieu-organisaties. SP Eindhoven is lid van BVM2.

Lees verder
20 januari 2019

SP in aktie voor Stichting Circulo

Foto: Sylvie van Dijk

Zoals al eerder vermeld op onze site heeft de SP de sociale basis geagendeerd omdat de nieuwe coalitie daar kei hard op bezuinigd. Door deze bezuinigingen gaan veel aktiviteiten in de wijken verloren. We hebben een aantal organisaties gesproken en uitgenodigd om in te spreken op 15 januari. In totaal waren er 8 insprekers.

Lees verder

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Knegsel

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Knegsel

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden.

Op 16 februari komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

Lees verder

Inspraakavonden stadhuis woningsplitsing en sociale basis

Dinsdag 15 januari zijn er een tweetal inspaakavonden op het stadhuis, een over woningsplitsing om 18:00 en een over de sociale basis om 20:30.

De eerste bijeenkomst heeft de gemeente georganiseerd en betreft kamerverhuur en woningsplitsing. De tweede hebben we zelf georganiseerd en betreft de sociale basis.

Lees verder
8 januari 2019

SP blijft strijden voor betere huishoudelijke hulp

Motie van treurnis voor college van Burgemeester en Wethouders

Lees verder

Pagina's