h

Openbare bestuursvergadering Participatie wet

Graag wil het bestuur van SP-Eindhoven inventariseren hoe groot de impact van participatiewet voor onze regio is, dus in Eindhoven zelf, maar ook zeker in de buitengemeenten (waar ons eigen zichtveld minder is). Het kabinet is er over gevallen, dus we zijn er terdege van bewust dat de impact voor alle betrokkenen enorm groot is.

Daar het hier een complex thema betreft en we helaas niet beschikken over een spreker/expert op dit thema leek het ons als bestuur verstandig hiervoor een ander middel in te zetten, de “Openbare bestuursvergadering”.

Lees verder
20 februari 2021

Aftrap verkiezingscampagne 2e kamer 2021

Foto: SP

Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met de distributie van maar liefst 40.000 folders en 10.000 flyers voor de gemeente Eindhoven en de omliggende dorpen. Onze mensen op het partijhuis zijn er in geslaagd om op deze eerste dag van de distributie al maar liefst 10.000 folders (dat is voor de beeldvorming een halve pallet)onderweg te krijgen via de 90 a 100 bezorgers. Onze dank aan al deze bezorgers en medewerkers van de campagne is nu in dit prille stadium al enorm!

Lees verder
29 januari 2021

Statement SP Eindhoven over de rellen van zondag, 24 januari

SP Eindhoven keurt het geweld dat zondag in onze stad is gepleegd af en deelt het heersende onbegrip en de algemene afschuw hierover. Mensen die dit gedrag als een vrijheidsstrijd zien leven niet binnen de realiteit. De realiteit is dat niemand hierom heeft gevraagd.

Lees verder
29 januari 2021

Uit de gemeenteraad

Rellen en huishoudelijke hulp: bericht uit de gemeenteraad
De gemeenteraad vergaderde afgelopen week maar liefst twee avonden. Er stond dan ook heel wat op de agenda. Een drietal onderwerpen lichten we er uit: de huishoudelijke hulp in Eindhoven, de vreselijke rellen in de stad en lange wachttijden voor naturalisatie in Eindhoven.

Lees verder
23 januari 2021

SP Eindhoven steunt corona-proof stakende werknemers van ASML en DAF

Sinds eergisteren staken werknemers van ASML en DAF. De vorm van actievoeren is aangepast aan de huidige omstandigheden. Een dag eerder werd bekend, dat ASML in 2020 een record omzet heeft gedraaid. De rechtvaardigheid van de actie is dus meer dan duidelijk.
SP Eindhoven steunt deze actie. Coronamaatregelen zoals de avondklok mogen geen reden zijn, dat mensen hun eerlijk deel niet kunnen opeisen.

Lees verder

Digitale Thema-avond over stadsplanning en hoogbouwvisie met Laurens Ivens

Eindhoven is een groeiende stad met een tekort aan woonruimte. Het thema hoogbouw zal daarom in het komende decennium steeds relevanter worden. Als SP Eindhoven moeten we ons hierop politiek voorbereiden, omdat er grote gevolgen kunnen zijn voor mens, natuur, en leefomgeving.

Lees verder

Digitale Scholing: Politieke Basisvorming (geschiedenis van de SP en waar de SP voor staat)

Politieke Basisvorming is een meerdelige scholing die SP-leden kennis laat maken met de geschiedenis van onze partij, onze ideologie, onze organisatie en ons activisme. Het is een eerste kennismaking met de politiek in het algemeen en de SP in het bijzonder. We organiseren deze scholing regelmatig voor nieuw en geïnteresseerde leden.
Deel 1 woord op donderdag, 28 januari, 19.30 gehouden. Hierin gaat het om de geschiedenis van de SP: ontstaan, ontwikkeling en huidige positie. Deel 2 en 3 volgen op 25 februari en 25 maart.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering op 18 Februari

Op Donderdag, 18 februari, zullen we een algemene ledenvergadering te organiseren. Deze zal digitaal plaatsvinden en om 19.30 beginnen.
Op de agenda staan een aantal jaarverslagen (afdelingsbestuur, fractie, penningmeester). Daarnaast zullen we het over de verkiezingen hebben voor de Tweedekamer in maart en voor de Gemeenteraad in 2022. Misschien worden nieuwe bestuursleden worden voorgedragen, afhankelijk van de technische mogelijkheden om geheim te stemmen.

Lees verder
18 januari 2021

De kostendelersnorm; een uitzondering in zicht?

Foto: SP

De kostendelersnorm is onderdeel van de Participatiewet. Het houdt in dat wanneer je gezamenlijk onder 1 dak woont, en 1 persoon werkt en inkomen heeft, de andere persoon geen recht heeft op een Bijstandsuitkering. Zo kan een moeder dus financieel afhankelijk worden van haar werkende zoon etc.

Lees verder
15 januari 2021

Meld verslechtering dienstregeling bus bij Statenfractie

Foto: SP

Begin dit jaar is de nieuwe dienstregeling van Hermes ingegaan. Daarbij zijn er een klein aantal verbeteringen ingevoerd, maar ook een flink aantal verslechteringen. Buslijnen geschrapt of minder ritten per uur, vooral ’s avonds. En door Corona is het op dit moment nog slechter.

Lees verder

Pagina's