h

Landelijke aktie FNV over pensioenen.

Op 18 maart voert de FNV in heel Nederland aktie voor een goed pensioen. Daar willen wij als SP uiteraard aan mee doen. Op 13 maart zijn er door het hele land akties, in Eindhoven is de locatie het stadswandelpark, Alberdink Thijmlaan, van 11 tot 13.30uur. Het lijkt ons leuk om hier met een groep SP-ers aan te sluiten. Wie geïnteresseerd is kan zich melden via eindhoven@sp.nl

 

Dit is de informatie vanuit het FNV:

Lees verder

Klimaatmars

Ga mee op 10 maart naar de klimaatmars in Amsterdam! Voor 10 euro per persoon met de SP-bus. Dit geldt ook voor niet-leden van de SP! Meld je aan bij regiocoördinator Frans van Boekhold fvanboekhold@kpnmail.nl

Op zondag 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Lees verder
21 februari 2019

De raad steunt SP motie: Stop herindiceren Huishoudelijke Hulp.

Al langer staat de huishoudelijke hulp op de agenda. Sinds er resultaatgericht geïndiceerd wordt, krijgen veel mensen nog maar de helft van de hulp. Er worden beschikkingen afgegeven waar niet het aantal uren in staan, maar het resultaat: een schoon en leefbaar huis. Dat dat té vaag is blijkt uit het feit dat er 330 bezwaren ingediend zijn, bezwaren die in veel gevallen veel te lang blijven liggen, soms zelfs langer dan een jaar.

Lees verder
17 februari 2019

Jaarverslag werkzaamheden gemeenteraad

Ieder jaar maakt de gemeenteraad van Eindhoven een jaarverslag van haar werk. Zo ook over het afgelopen jaar. Het volledige jaarverslag is hier te vinden. Hieronder onze kritische bijdrage:
Lees verder
16 februari 2019

Armoededebat Eindhoven van 31 januari 2019

Al jaren is er in Eindhoven een Armoededebat. Op initiatief van Hans-Martin Don en Lenie Scholten, wordt dit ieder jaar georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Er worden organisaties van verschillende instellingen uitgenodigd, een keur aan vrijwilligersorganisaties en mensen die iets in hun wijk doen of willen betekenen. 
Lees verder
11 februari 2019

Informele avond rond Roze stembusakkoord bij het COC

Op 1 februari 2019 heeft het COC een informele avond georganiseerd voor o.a. raadsleden van de gemeente Eindhoven. Tijdens deze avond heeft het COC zich gepresenteerd aan verschillende fracties. Ook wij waren erbij en hebben veel geleerd.

Lees verder
9 februari 2019

Start van Eindhovense Meldpunt Zorg

Foto: SP

Op 15 februari 2019 start het Eindhovense Meldpunt Zorg. Iedereen die problemen heeft met het krijgen van goede zorg of de uitvoering daarvan, vanuit de gemeente Eindhoven, kan dit melden.  Ook mensen uit het sociaal netwerk en hulpverleners kunnen een melding doen. Het doel is de structurele problemen in de zorg in Eindhoven in kaart te brengen. Alle meldingen worden gebundeld en aan het eind van dit jaar aan de wethouder aangeboden. Indien nodig komen we tussentijds in aktie.

Lees verder
2 februari 2019

Trots op een diverse stad!

Op 22 december heeft de meningsvormende vergadering over diversiteitsbeleid plaatsgevonden. De SP staat voor een gemeente die iedereen gelijke kansen geeft, ongeacht zijn of haar afkomst. Eindhoven bestaat inmiddels voor 35% uit mensen met een migratieachtergrond, en dat maakt ons sterk!

Lees verder
30 januari 2019

Oproep 5 feb inspraak huishoudelijke hulp

Aanstaande dinsdag 5 februari hebben wij samen met D66, Ouderen Appél en DENK een inspraakavond georganiseerd over de huishoudelijke hulp. Diverse mensen zullen inspreken aan de Raad, ze kunnen vertellen wat ze ervaren met het huidige beleid en de afhandeling van hun bezwaren.
Lees verder

Pagina's