h
22 november 2018

WEES ZUINIG OP ONZE VRIJHEID: RACISME ONACCEPTABEL

Tijdens de Sinterklaasintocht van dit jaar is Eindhoven op haar slechtst in het nieuws gekomen. De gewelddadigheden zijn ontoelaatbaar en het zit ons hoog dat er Eindhovenaren zijn die dit goedkeuren. Nederland is een rechtstaat waar het recht op vrije meningsuiting essentieel is. Wij kunnen niet zonder deze vrijheid en daar hebben wij lang voor gestreden als land.

Lees verder
17 november 2018

Gemeentebegroting 2019: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Willem Jan

Afgelopen 6 november stelde de gemeenteraad van Eindhoven de begroting voor 2019 vast. Het bespreken van de gemeentebegroting en die vaststellen voor het komende jaar, is één van de belangrijkste momenten van het jaar voor de gemeenteraad. Hier wordt beslist waaraan het geld besteed wordt in onze stad. De SP-fractie heeft zich daarom al wekenlang hier goed op voorbereid. Onze commissie- en raadsleden hebben uitgebreide discussies gevoerd met de verschillende wethouders. De discussie met wethouder Richters over de zorg in Eindhoven, waaraan onze commissieleden Sytze van de Veen en Sylvie van Dijk deelnamen duurde zelfs tot 01.00 uur ’s nachts!

Lees verder
13 november 2018

Stateloze Democratie

Foto: Jannie Visscher

In het Van Abbe Museum is het Volksparlement van Rojava nagebouwd. Hier kwamen afgelopen 11 november vele belangstellenden samen om over de Stateloze Democratie in Nederland te spreken. Inspiratiebron waren de idealen van de Rojava revolutie in Noord-Syrië, waar een multi-etnische coalitie een nieuwe vorm van stateloze democratie in praktijk brengt, gebaseerd op lokaal zelfbestuur, feminisme en ecologie.

Lees verder
9 november 2018

In Gestel is men ruimhartig!

Foto: Caro Goudriaan

Zaterdag 3 november is vanuit onze SP afdeling een ploeg vrijwilligers de hele dag op de been geweest. We hebben voedsel ingezameld voor de voedselbank. 

Lees verder
3 november 2018

Afscheids toespraak Caro Goudriaan

Lees verder
25 oktober 2018

Algemene Ledenvergadering.

19 oktober 2018: De afdeling Eindhoven kwam bijeen in de algemene ledenvergadering. Alle leden kregen een kans om mee te praten over de koers van de afdeling inzake het vliegveld en over het verkiezingsprogramma van de provinciale staten. Het gaat over zaken die ons allemaal aangaan. Ook de fractie legde verantwoording af aan de leden over hun activiteiten sinds ze zijn geïnstalleerd in maart 2018. Leden kunnen uitgebreide notulen opvragen via het afdelingsbestuur.

Lees verder
23 oktober 2018

Gevolgen van nieuwe tarieven

De laatste twee weken heb ik, Sylvie van Dijk, gehoord dat het college nieuwe tarieven voor zorgaanbieders heeft doorgegeven, en dat dit niet goed uitpakt voor cliënten. Vitalis organiseerde een avond voor raads- en commissieleden om uit te leggen wat de gevolgen hiervan zijn.

Lees verder
11 oktober 2018

SP bij debat over toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher

Afgelopen woensdag 10 oktober was er een bijeenkomst in het Evoluon over de toekomst van Eindhoven Airport. Het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten waaronder Eindhoven presenteerden wat ze van plan zijn.

Lees verder
8 oktober 2018

Huishoudelijke hulp in de Raad.

Naar aanleiding van de discussieavond op het stadhuis (zie artikel van 1 oktober) hebben wij een aantal moties geschreven zodat het beleid rondom huishoudelijke hulp zou verbeteren.

Lees verder

Openbare avond over Eindhoven Airport

Kom op 10 oktober naar de avond over Eindhoven Airport:

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

Lees verder

Pagina's