h
9 december 2018

Enquête WIJ Eindhoven

Foto: Sylvie van Dijk

Nee, wij zijn geen mooi-weer-socialisten! Afgelopen zaterdag stonden we met een aantal leden van de werkgroep Zorg bij Winkelcentrum Woensel. In de stromende regen, maar gelukkig is het daar overdekt.

Lees verder
8 december 2018

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

Foto: Foto 1: van links naar rechts: Hero Sersefi, SP-kamerlid Cem Lacin, Erwin van der Ham, Henk van der Wal, Jannie Visscher en Dirk

Op 5 december reisden we met vier SP-ers van onze afdeling naar de Tweede Kamer. Daar volgden we vanaf de publieke tribune het luchtvaartdebat. Op dezelfde dag werd ook bekend dat in ons land de CO2-uitstoot het afgelopen jaar niet is afgenomen, maar is gegroeid! Hiermee wordt duidelijk dat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland niet gehaald worden en dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn voor een leefbare toekomst. Heel merkwaardig is hierbij dat de luchtvaart niet is gehouden aan de klimaatdoelen van Parijs en dat er ook geen belasting wordt geheven binnen de luchtvaart.

Lees verder
5 december 2018

Lagere indicatie in 2019? Bezwaar maken is zinvol!

Indien de beschikking nog doorloopt mag juridisch niet zomaar minder hulp gegeven worden. Ook een PGB mag niet zomaar verlaagd worden binnen een lopende beschikking. De gemeente Eindhoven doet dat toch. Wie bezwaar maakt krijgt zijn recht, wie dat niet doet, voorlopig nog niet.

Lees verder
4 december 2018

Verkoop van huurhuizen is een slecht plan

De VVD in Eindhoven wil zich meer gaan bemoeien met het woningmarktbeleid in de stad, zo lezen wij in het ED van 28 november. De VVD-plannen zijn echter in de praktijk van vandaag onrealistisch en onuitvoerbaar.

Lees verder
30 november 2018

Met de SP naar het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer op woensdag 5 december

Woensdag 5 december is in de Tweede Kamer een “Algemeen Overleg” over de luchtvaart. Op de agenda staat ook hoe de discussie gevoerd gaat worden over de toekomst van Eindhoven Airport.

Lees verder
30 november 2018

Dialoog omtrent de sinterklaasviering

Afgelopen dinsdag hebben we samen met een overgrote meerderheid in de gemeenteraad afstand genomen van het geweld dat is gebruikt tijdens de sinterklaasintocht. Ook is er afgesproken om volgend jaar in de stad een dialoog te starten over hoe we de sinterklaasintocht in de toekomst vorm willen gaan geven.

Lees verder
30 november 2018

Jannie Visscher SP-kandidaat voor het Europese Parlement

Jannie Visscher uit Eindhoven is een van de voorgedragen SP-kandidaten voor het Europese Parlement. Zij staat op plek nummer twee. Op dit moment heeft de SP twee zetels in het Europarlement.

Lees verder
22 november 2018

WEES ZUINIG OP ONZE VRIJHEID: RACISME ONACCEPTABEL

Tijdens de Sinterklaasintocht van dit jaar is Eindhoven op haar slechtst in het nieuws gekomen. De gewelddadigheden zijn ontoelaatbaar en het zit ons hoog dat er Eindhovenaren zijn die dit goedkeuren. Nederland is een rechtstaat waar het recht op vrije meningsuiting essentieel is. Wij kunnen niet zonder deze vrijheid en daar hebben wij lang voor gestreden als land.

Lees verder
17 november 2018

Gemeentebegroting 2019: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Willem Jan

Afgelopen 6 november stelde de gemeenteraad van Eindhoven de begroting voor 2019 vast. Het bespreken van de gemeentebegroting en die vaststellen voor het komende jaar, is één van de belangrijkste momenten van het jaar voor de gemeenteraad. Hier wordt beslist waaraan het geld besteed wordt in onze stad. De SP-fractie heeft zich daarom al wekenlang hier goed op voorbereid. Onze commissie- en raadsleden hebben uitgebreide discussies gevoerd met de verschillende wethouders. De discussie met wethouder Richters over de zorg in Eindhoven, waaraan onze commissieleden Sytze van de Veen en Sylvie van Dijk deelnamen duurde zelfs tot 01.00 uur ’s nachts!

Lees verder
13 november 2018

Stateloze Democratie

Foto: Jannie Visscher

In het Van Abbe Museum is het Volksparlement van Rojava nagebouwd. Hier kwamen afgelopen 11 november vele belangstellenden samen om over de Stateloze Democratie in Nederland te spreken. Inspiratiebron waren de idealen van de Rojava revolutie in Noord-Syrië, waar een multi-etnische coalitie een nieuwe vorm van stateloze democratie in praktijk brengt, gebaseerd op lokaal zelfbestuur, feminisme en ecologie.

Lees verder

Pagina's