h
30 januari 2019

Hoge opkomst op avond over vliegveld in Son

Foto: SP

Maandagavond 28 januari organiseerde het “ Beraad vlieghinder moet minder” (BVM2) een voorlichtingsavond over de toekomst van vliegveld Eindhoven. Dit beraad is een platform van 33 verschillende buurt-, belangen-, politieke en milieu-organisaties. SP Eindhoven is lid van BVM2.

Lees verder
20 januari 2019

SP in aktie voor Stichting Circulo

Foto: Sylvie van Dijk

Zoals al eerder vermeld op onze site heeft de SP de sociale basis geagendeerd omdat de nieuwe coalitie daar kei hard op bezuinigd. Door deze bezuinigingen gaan veel aktiviteiten in de wijken verloren. We hebben een aantal organisaties gesproken en uitgenodigd om in te spreken op 15 januari. In totaal waren er 8 insprekers.

Lees verder

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Knegsel

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Knegsel

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden.

Op 16 februari komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

Lees verder

Inspraakavonden stadhuis woningsplitsing en sociale basis

Dinsdag 15 januari zijn er een tweetal inspaakavonden op het stadhuis, een over woningsplitsing om 18:00 en een over de sociale basis om 20:30.

De eerste bijeenkomst heeft de gemeente georganiseerd en betreft kamerverhuur en woningsplitsing. De tweede hebben we zelf georganiseerd en betreft de sociale basis.

Lees verder
8 januari 2019

SP blijft strijden voor betere huishoudelijke hulp

Motie van treurnis voor college van Burgemeester en Wethouders

Lees verder
6 januari 2019

In het hol van de leeuw

De ijzeren man wil uitbreiden en daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit moet door de raad goedgekeurd worden en ook de SP heeft daar iets over te zeggen, dus om ons daarop voor te bereiden ben ik naar de bewonersavond geweest die daar onlangs plaatsvond.
Lees verder
19 december 2018

Woningsplitsing en kamerverhuur

Eindhoven is een stad met historisch gezien veel laagbouw en ééngezinshuizen. Door onder andere de High Tech bedrijven en de universiteit is er meer en meer behoefte aan één en tweepersoonswoningen gekomen. Slimme mensen zijn in dit gat in de markt gesprongen en hebben huizen opgekocht en deze omgebouwd (al dan niet met een vergunning) naar appartementen. Sommige onder hen doen dit ter kwader trouw en worden huisjesmelkers genoemd.
Lees verder
10 december 2018

Dankzij SP: ook in 2019 gratis met de bus voor mensen met een minimuminkomen

De afgelopen jaren konden mensen met een minimuminkomen in Eindhoven gratis met de bus. De SP vindt dat heel belangrijk omdat vervoer een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving. We waren afgelopen zomer dan ook blij om in  het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD te lezen dat het college ging “zoeken naar middelen om het gratis openbaar vervoer voor minima in stand te houden”.

Lees verder
9 december 2018

Enquête WIJ Eindhoven

Foto: Sylvie van Dijk

Nee, wij zijn geen mooi-weer-socialisten! Afgelopen zaterdag stonden we met een aantal leden van de werkgroep Zorg bij Winkelcentrum Woensel. In de stromende regen, maar gelukkig is het daar overdekt.

Lees verder
8 december 2018

Luchtvaartdebat in de Tweede Kamer

Foto: Foto 1: van links naar rechts: Hero Sersefi, SP-kamerlid Cem Lacin, Erwin van der Ham, Henk van der Wal, Jannie Visscher en Dirk

Op 5 december reisden we met vier SP-ers van onze afdeling naar de Tweede Kamer. Daar volgden we vanaf de publieke tribune het luchtvaartdebat. Op dezelfde dag werd ook bekend dat in ons land de CO2-uitstoot het afgelopen jaar niet is afgenomen, maar is gegroeid! Hiermee wordt duidelijk dat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland niet gehaald worden en dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn voor een leefbare toekomst. Heel merkwaardig is hierbij dat de luchtvaart niet is gehouden aan de klimaatdoelen van Parijs en dat er ook geen belasting wordt geheven binnen de luchtvaart.

Lees verder

Pagina's