h

Motie Hardwerkende zorgverleners verdienen eerlijke tarieven!

8 november 2023

Motie Hardwerkende zorgverleners verdienen eerlijke tarieven!

Foto: SP

Bij de SP kwamen diverse signalen binnen die wezen op een te laag tarief voor pgb-zorgmedewerkers. Naar aanleiding van deze signalen heeft de SP-fractie de motie 'Hardwerkende zorgverleners verdienen eerlijke tarieven!' ingedient bij de raadsvergadering waarin de begroting werd behandeld.

De signalen logen er niet om. In plaats van het wettelijke pgb uurtarief voor huishoudelijke ondersteuning van €17,72 betaalt Eindhoven slechts €16,80. Een verschil van bijna een euro per uur! SP Eindhoven vindt dat deze onmisbare zorgverleners zeker minimaal het wettelijke uurtarief behoren te krijgen.

Vlak voor deze raadsvergadering kwam er een brief waarin staat dat Eindhoven vanwege de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep de hogere tarieven bevestigde en dat gemeenten daar niet onder mogen zitten. Onderzocht is wat de uitspraak voor de gemeente zou gaan betekenen en de wethouder heeft toegezegd dat per 1 januari 2024 de gemeente Eindhoven de juiste tarieven gaat hanteren.

U bent hier