h

Leefbaarheid van Eindhoven onder druk

25 september 2023

Leefbaarheid van Eindhoven onder druk

Foto: SP

Het valt steeds meer op: het groeiende aantal daklozen in Eindhoven. Te moeten leven zonder dak boven je hoofd is ontzettend zwaar. Maar ook voor bewoners is het groeiend aantal daklozen een probleem, zeker wanneer dit tot overlast leidt. In het Eindhovens Dagblad (ED) van zaterdag 9 september lezen we zelfs dat bewoners van Oud-Woensel de stekker hebben getrokken uit het overleg met opvangorganisaties, omdat de overlast tot een dieptepunt is gedaald.

De overlast wordt alleen bestreden met extra beveiliging bij de daklozeninloop en gemeentelijke 'gastheren'die de daklozen in de Kruisstraat en de Woenselse Markt moeten verjagen. Ook de bewoners 'mogen' dat nu zelf doen van de gemeente. Dit zijn geen oplossingen maar pleisters plakken.

 

  

Veel daklozen in Eindhoven zijn afkomstig uit Oost-Europa en als arbeidsmigrant hiernaartoe gehaald. Zo ook de 50-jarige Jozef Szojka die zijn verhaal in het ED van 5 september heeft gedaan. In plaats van fatsoenlijke huisvesting, moest hij eerst in een kantoortje en later met acht mensen in een vervuild huis slapen. Dat was niet alleen voor hem ellendig, maar ook voor de buurt!

Eenmaal op straat terechtgekomen, mocht hij niet naar de daklozenopvang, want die zijn er niet voor Oost-Europeanen; alleen voor onze eigen daklozen.

Mensonterend

Gevolg: mensonterende situaties en overlast voor bewoners op straat. Opgejaagd door gemeentelijke 'gastheren' worden ze van plek naar plek gedreven. Zonder enig perspectief moeten ze maar zelf zien te overleven.

Jozef is niet de enige die in Eindhoven op straat terecht komt; het komt steeds vaker voor dat werkgevers Oost-Europese werknemers van de ene op de andere dag op straat zetten. Het beste zou zijn om de problemen bij de bron aan te pakken. Door op zoek te gaan naar de bedrijven die mensen op deze manier verleiden naar Eindhoven te komen en ze vervolgens zo slecht behandelen en op straat zetten. Zij zijn verantwoordelijk; laat ze het ook voelen. Zorg ervoor dat de verhuurders worden aangepakt. De gemeente zou hierin veel pro-actiever moeten handelen en niet wachten totdat de overlast veel te groot is geworden.

De rol van de gemeente kan echt beter. Nu lijkt zij zich te verschuilen achter de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en kijkt de andere kant uit door 'gastheren' in te stellen en de bewoners het zelf maar op te laten lossen. Naast een veel actievere rol in het aanpakken van mensonterende en overlastgevende situaties, zou ze het op de agenda van de veelgeprezen Brainportsamenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, kunnen zetten. Spoor malafide huisjesmelkers op en pak die aan door te handhaven. Momenteel wordt dat meestal overgelaten aan buurtbewoners die eerst overlast bij de gemeente melden.

Zo legt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van illegale en schadelijke kamerverhuur teveel op de schouders van Eindhovenaren. Dat is niet goed: door bewoners aan te moedigen meldingen over hun buren te doen schaad je de sociale cohesie in de stad. De gemeente moet zelf veel meer verantwoordelijkheid nemen en de foute huisjesmelkers actief opsporen en aanpakken.

Het is niet aan de Eindhovenaren die overlast ervaren, om daklozen te moeten wegjagen. Het is aan de gemeente Eindhoven om oplossingen te vinden voor het probleem. Zorg voor menswaardige opvang van dakloze Oost-Europeanen zodat ze van straat zijn. Pak de werkgevers en huisjesmelkers aan door actief te handhaven, ook als er (nog) geen overlast is.

Murat Memis en Marc König, raadsleden SP Eindhoven

 

 

 

U bent hier