h

Eerste reactie van de SP op het Ergon-rapport

11 oktober 2023

Eerste reactie van de SP op het Ergon-rapport

Foto: SP

De SP Eindhoven spreekt graag haar waardering uit naar de onderzoekers van dit rapport. De SP is al lange tijd bezig geweest met mensen die bij de Ergon werken en zich niet gehoord voelden. We hebben die meldingen verzameld en met de Ergon besproken. Zij stelden zich open op naar ons toe en wij als SP wilden ons graag constructief opstellen. De SP heeft een grote waardering voor de uitvoering van de taken die de Ergon heeft. Het gaat immers om de mensen die hier werken en niet om ons of het veroorzaken van reuring. Dit was en is nog steeds, een gedeelde grondhouding van ons beiden.

We kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de SP-meldingen aanleiding zouden moeten zijn voor een onafhankelijk onderzoek, naar de ervaringen van de mensen op de werkvloer over klachten en doorgroeimogelijkheden. De onderzoeksbegeleidingscommissie stelde KWIZ aan om het onderzoek uit te voeren en hield de gang van zaken in de gaten. De open houding van de Ergon om kritisch in de organisatie te laten kijken, wordt zeer gewaardeerd door de SP. 

Het gepresenteerde onderzoek is hiervan het resultaat en het is duidelijk dat het de vermoedens van uit SP-meldingen bevestigen. Zo heeft bijvoorbeeld 40% van alle medewerkers op de werkvloer wel eens een geschil of klacht gehad waarvan slechts de helft opgelost is, en meer dan de helft van alle medewerkers heeft wel eens iets heeft meegemaakt of gezien, wat niet door de beugel kon. Zorgwekkend is ook dat een derde van de kaderleden, de rechten en plichten van de werknemers op de vloer niet kent. 

Toch is de SP ook positief. Het rapport geeft duidelijke aanbevelingen om tot oplossingen te komen,  met name in de communicatie tussen medewerkers op de werkvloer en het kader om de huidige mismatch in beleving op te lossen.

De SP is dan ook zeer benieuwd naar de uitvoering van de voorgestelde oplossingen om de werksfeer en de mogelijkheden van de mensen op de werkvloer te verbeteren. 

Het Onderzoeksrapport is een belangrijk rapport waar ook de politiek notie van zal moeten nemen. Daarom zal de SP-fractie het initiatief nemen om dit rapport te bespreken in de gemeenteraad van Eindhoven.

Ten slotte willen wij als SP Eindhoven Kwiz, de leden van de onderzoeksbegeleidingscommissie en zeker ook Yvonne van Mierlo bedanken voor het mogelijk maken en uitvoeren van dit onderzoek en wij kijken samen met de medewerkers op de werkvloer, uit naar de implementatie van de aanbevelingen. 

U bent hier