h

Pleidooi voor verruimen van de minimaregelingen in Eindhoven

2 juni 2024

Pleidooi voor verruimen van de minimaregelingen in Eindhoven

Foto: SP

Op 28 mei heeft de gemeenteraad de zogenaamde kadernota vastgesteld. De kadernota bepaalt op hoofdlijnen waar de gemeente in 2025 zijn geld aan zal uitgeven.

Wat betekenen de voornemens in de Kadernota voor de Eindhovenaren? Wat merken de mensen ervan?

Dat is de bril waardoor wij van de SP naar de Kadernota hebben gekeken.

 

We zien een groot verschil tussen hoe de gemeente omgaat met de groeiambities van Brainportbedrijven en de manier waarop inwoners soms worden benaderd.

Om die groeiambities te realiseren haalt het college letterlijk alles uit de kast en zet de deur wagenwijd open. Helaas zien we deze houding niet terug als het gaat om inwoners die hulp nodig hebben met het oplossingen van dagelijkse problemen. De SP is van mening dat de gemeente bestuur éérst de basis op orde moet brengen vóór dat je grote stappen gaat zetten om te groeien.

 

Daarom heeft de SP-fractie voorgesteld om de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een minimaregeling, te verhogen van 120% naar 130 % van het sociale minimum. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld, gratis met de bus, een bibliotheekpas en gratis zwemdiploma A. Want mensen die nu net buiten de boot vallen hebben deze ondersteuning ook hard nodig. Daarmee laat de gemeente zien dat zij niet alleen bezig is met bedrijven en diens toekomst, maar er ook is voor Eindhovenaren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

In de raadsvergadering heeft de wethouder gezegd dat er in ieder geval financiële ruimte is om de minimaregelingen te verruimen, maar de discussie het geld ook daadwerkelijk besteed gaat worden aan mensen die nu net buiten de boot vallen, gaat verder gevoerd worden op 4 juni. Daar zullen Marc König en Murat Memis hun uiterste best doen voor Eindhovenaren die deze extra steun van de gemeente zo goed kunnen gebruiken!

 

UPDATE:

Dit agendapunt is van de agenda gehaald en de gemeenteraad zal op een ander tijdstip debateren over de minimaregelingen

U bent hier