h

Eindelijk stopt Eindhoven met kostendelersnorm

8 september 2022

Eindelijk stopt Eindhoven met kostendelersnorm

Foto: SP

Na een lange strijd gaat de gemeente Eindhoven op initiatief van de SP-fractie, eindelijk de kostendelersnorm afschaffen.

De SP Eindhoven heeft de afgelopen maanden meerdere keren het college van B&W opgeroepen om zo snel mogelijk te stoppen met deze asociale regel binnen de Participatiewet. Eindelijk heeft het College van Eindhoven gehoor gegeven aan de SP en meerderheid van de gemeenteraad die een SP-motie van die strekking hebben gesteund, om snel van de kostendelersnorm af te zien.

Per 1 september stopt de gemeente Eindhoven met de kostendelersnorm uit te voeren voor gezinnen waarin kinderen vanaf 21 jaar nog thuis wonen. Dit betekent dat in die gevallen wordt de uitkering van de ouders niet gekort. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee voor deze Eindhovense gezinnen.

Wat is kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm, kort de gemeente de uitkering als de ontvanger samenwoont met andere volwassenen op één adres. Dit geldt ook voor eigen inwonende volwassen kinderen. Dit heeft al tot meerdere schrijnende situaties geleid. Het idee is dat samenwonende volwassenen, dus ook eigen inwonende kinderen, minder woonkosten zouden hebben. Kinderen die niet ergens anders een betaalbare ruimte kunnen huren en hun goedwillende ouders, worden hiermee gestraft. Daar komt de explosief gestegen energiekosten nog eens bij. Het gevolg is dat mensen, die al op het bestaansminimum zaten, tot mensonterende keuzes gedwongen worden; of in bittere armoede leven en schulden maken, of je eigen kinderen op straat zetten wetende dat zij dakloos worden.

Wij als SP, vinden dat het onverantwoord is om dit nog tot volgend jaar door te laten gaan, terwijl we wachten op wetgeving die aan deze onwenselijke situatie eindelijk een einde maakt. Daarom hebben we meerdere moties voor afschaffing van de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar ingediend. De Participatiewet geeft hier ook gewoon mogelijkheden voor. Eindhoven heeft hier een voorbeeldfunctie.

Reactie toevoegen

U bent hier