h

Bewoners Rustenburgstraat e.o. hebben samen met SP Eindhoven verhalen en handtekingingen tegen sloop overhandigd aan Trudo

5 september 2022

Bewoners Rustenburgstraat e.o. hebben samen met SP Eindhoven verhalen en handtekingingen tegen sloop overhandigd aan Trudo

Foto: SP Eindhoven

Op vrijdag 2 september heeft SP Eindhoven samen met de bewoners van de Rustenburgstraat, Tafelbergstraat en Veldmaatschalk Smutsstraat een  verhalenbundel met ervaringen en verhalen over het leven in hun bijzondere buurt aangeboden aan woningbouwcorporatie Trudo. 

Theo van Kroonenburg heeft namens Trudo het verhalenboek aangenomen en heeft de bewoners aangehoord. Hij bevestigde bovendien dat  de huurders en kopers mogen blijven wonen conform de afspraken die in 2015 gemaakt zijn. Daarnaast meldde hij dat er voor de mensen die op basis van antikraak of bruikleen wonen niets verder geregeld wordt, omdat zij, zogezegd, “wisten waar zij voor tekenden”. Trudo beschrijft zich als een sociale woningbouwcorporatie met de slogan “Supporting People”, maar de huidige bewoners die antikraak wonen hoeven niet op hulp van Trudo te rekenen omdat “ze wisten waar ze voor tekenden.” Veel van de huishoudens die een antikraak- of bruikleenovereenkomst hebben geven aan dat ze graag zouden huren, maar dat ze al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en er nog niet voor in aanmerking komen of dat ze ondertussen zoveel zijn gaan verdienen dat ze niet meer in aanmerking komen, maar te weinig verdienen om particulier te kunnen huren of een woning te kunnen kopen. Ze zitten vast, vaak al jaren lang. Hadden ze kunnen weten dat ze daar ook voor tekenden?

In het huidige plan van Trudo worden slechts 45 woningen extra gecreëerd waarbij een groot gedeelte pas veel later gerealiseerd kan worden, vanwege de huidige toezeggingen. Het gevolg is dat de 27 antikraak- of bruikleenhuishoudens, als de sloop plaats vindt, geen dak meer boven hun hoofd hebben. Het behoeft geen verder uitleg dat er momenteel onvoldoende mogelijkheden zijn om weer woonruimte te vinden. Onder deze huishoudens vallen gezinnen met kinderen en ook mensen met een beperking, die nu in een huis wonen dat aangepast is. Laat er nou ook net een schreeuwend tekort aan aangepaste woningen zijn…

Trudo heeft ook toegegeven dat zij al 35 jaar niets aan onderhoud gedaan hebben en dat ze gaan slopen omdat de woningen “in slechte staat zijn”. Het is volgens Trudo te duur om deze woningen te verduurzamen omdat er dan een nieuw dak op moet, ramen moeten worden vervangen en spouwmuurisolatie moet worden aangebracht. Terwijl deze werkzaamheden op andere plaatsen in de stad gewoon wordt uitgevoerd waarbij zelfs meer verduurzamende maatregelen worden genomen.

De sociale betrokkenheid van de bewoners is ongekend. Er is een sterke sociale cohesie in dit buurtje en het maakt niet uit onder welke voorwaarden je daar woont (huur, koop of bruikleen). Iedereen staat daar klaar voor elkaar. Buren komen bij elkaar op de koffie, als iemand problemen heeft staan de buren klaar voor elkaar.

SP Eindhoven vindt dat het bezopen is om in deze tijd sociale huurwoningen te slopen. De sociale woningvoorraad moet op peil blijven en worden uitgebouwd. De afgelopen jaren is het percentage sociale huurwoningen gezakt. SP Eindhoven ziet voldoende mogelijkheden om bij andere projecten meer sociale huurwoningen te laten creëren en op andere plaatsen in Eindhoven te verdichten. En laat dit mooie, groene stukje historisch Eindhoven mooi en groen blijven en ga verdichten op plaatsen waar meer woonruimtes gecreëerd kunnen worden met minder impact op het huidige groenbestand, uitstraling van de wijk en historische waarde.

Reactie toevoegen

U bent hier