h

Nieuws uit 2005

11 juli 2005

Ouderendag in Ouwehands Dierenpark

Verslag van de SP-afdeling Eindhoven, betreffende de op zaterdag 18 juni gehouden ouderendag in Ouwehands Dierenpark te Rhenen.

Lees verder
22 juni 2005

Onderzoek woon- en zorgbehoefte

Vorig jaar heeft het SP-Ouderenplatform met medewerking van ruim 25 afdelingen, waaronder ook de Eindhovense, een enquête gehouden onder personeel en bewoners van verpleeg- en verzorginginghuizen. De uitkomsten zijn onder de titel “Waar een rijk land arm in is” gepubliceerd door ons wetenschappelijk bureau.
Mede door onze druk heeft het kabinet daarna de budgetten voor de verpleeghuizen- hoewel nog te weinig- moeten verhogen.

Lees verder
15 juni 2005

Provinciereis

De ouderen van de SP afdeling Eindhoven brachten een bezoek aan het Provinciehuis in ’s Hertogenbosch.

Lees verder
15 juni 2005

Raadsnotitie

eindelijk5Betreft voorkeursalternatief Trajectnota/MER BOSE t.b.v. Commissie Ruimtelijke Pijler van 8 juni 2005 en gemeenteraad van 20 juni 2005

Lees verder
14 juni 2005

Campagne tegen EU – referendum ook in Eindhoven e.o. succes

In deze regionale editie kan gemeld worden wat bij het ter perse gaan van De Tribune nog niet bekend was: namelijk dat een ruime meerderheid het referendum afgewezen heeft, ook in Eindhoven en de meeste buurgemeenten

Lees verder
14 juni 2005

TOT STOF ZULT GIJ WEDERKEREN EN OF DE RUIT TROEF IS…..

Stadsdichter Jan van der Pol heeft SP-fractievoorzitter Bernard Gerard de onuitsprekelijke eer vergund om hem in een heus sonnet te vereeuwigen. Het sonnet is te mooi en de aanleiding coor commentaar te belangrijk om te laten schieten.
Het speelde zich af in het Politiek Café SPAM in Grand Café Berlage op 29 mei. Daar was een diskussie gepland tussen Bernard Gerard en Henk Daalder van Beter Bose enerzijds en de veldhovense wethouder, en EVO-voorlichter Kees Buuts anderzijds. Smetsers doet binnen het Dagelijks Bestuur van de SRE verkeer (en is dus verantwoordelijk voor Bose). De EVO is de Eigen Verladers Organisatie, met als achterban de bedrijven die zelf geen vrachtauto’s hebben, maar wel bevrachten. Uiteraard ging het over de nieuwe snelweg door het Dommeldal waar de SP, zoals bekend, een fel tegenstander van is. De gekozen invalshoek is de fijn stof – problematiek, die op dit moment de aanleg van die nieuwe weg onmogelijk maakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier