h

Nieuws uit 2005

7 mei 2005

Intercity Best blijft

Eerder aangenomen SP Motie leidt tot actie

Nadat vorig jaar de gemeente raad een motie van de SP aannam tegen de dreigende verdwijning van de intercity naar Breda hebben nu de betroffen gemeenten een brief gekregen van de NS met de garantie dat het benodigde derde perron op tijd wordt gebouwd.

Lees verder
25 april 2005

Tribune raadszaal nog steeds niet toegankelijk

SP pleit vergeefs voor toegankelijkheid publieke tribune raadszaal voor rolstoelers, maar het ITS-symbool is terug.

Lees verder
25 april 2005

Gemeenteraad wil geen debat Europese Grondwet

De Eindhovense SP-afdeling heeft bij motie voorgesteld dat de Eindhovense gemeenteraad in de raadszaal een debat organiseert over de Europese Grondwet. Een meerderheid van Leefbaar Eindhoven, CDA en PvdA heeft dat afgewezen.

Lees verder
20 april 2005

De Bakkerij en de registratie van persoonsgegevens

Op 18 maart 2004 bezocht de politie een aantal coffeeshops, waaronder De Bakkerij, en noteerde daarbij de personalia van de aanwezige bezoekers. Daarover stelde SP raadslid Bernard Gerard op 22 maart 2004 vragen in de gemeenteraad want hij vond het onjuist dat de politie gegevens noteerde van mensen, die zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig hadden gemaakt. Ondertussen blijven nog steeds vragen onbeantwoord. Welke redenen ziet het College om welke burgerrechten in welke omstandigheden aan de kant te schuiven?

Lees verder
15 maart 2005

Motie tegen huurexplosie aangenomen

In navolging van een aantal andere gemeenteraden in den lande (zoals Haarlem) heeft ook in de Eindhovense gemeenteraad een meerderheid zich uitgesproken tegen de dreigende huurliberalisering. Dit na een welsprekend verhaal van SP-raadslid Kamphorst.

Lees verder
19 februari 2005

Jill Oomen kan praten!

Raadsleden en vaste bezoekers keken verrast op toen Leefbaar Eindhoven raadslid Jill Oomen in de laatste raadsvergadering een verhaal voorlas. Ze kan het dus toch! Tot dan toe had Jill Oomen haar dagen in de Raad in diep stilzwijgen doorgebracht. Het enige wapenfeit, waarmee ze tot dan toe de tongen losmaakte, was dat ze met een helicopter trouwde. Er staat ons nog veel moois te wachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier