h

Intercity Best blijft

7 mei 2005

Intercity Best blijft

Eerder aangenomen SP Motie leidt tot actie

Nadat vorig jaar de gemeente raad een motie van de SP aannam tegen de dreigende verdwijning van de intercity naar Breda hebben nu de betroffen gemeenten een brief gekregen van de NS met de garantie dat het benodigde derde perron op tijd wordt gebouwd.

Eerder aangenomen SP Motie leidt tot actie

Nadat vorig jaar de gemeente raad een motie van de SP aannam tegen de dreigende verdwijning van de intercity naar Breda hebben nu de betroffen gemeenten een brief gekregen van de NS met de garantie dat het benodigde derde perron op tijd wordt gebouwd. De intercity dreigde te verdwijnen omdat er met de komst van de hogesnelheidslijn geen plaats meer voor was. Een substantiƫle verslechtering die niet alleen voor de SP, maar ook voor de gemeenteraad, regioraad en provinciale staten onacceptabel was. De Proviciale Staten zal de 10 miljoen die het perron gaat kosten voorfinancieren. De minister kon dit geld niet op tijd uit zijn begrotig vrij maken.

U bent hier