h

Nieuws uit 2005

13 september 2005

Vragen van raadslid B.Gerard (SP) over de toekomst van de integrale wijkvernieuwing (IWV) in relatie tot de voorjaarsnota 2006-2009

Bij de behandeling van de voorjaarsnota (vjn) 2006-2009 heeft de socialistische partij een passage uit de vjn naar voren gehaald (blz 23), waarin de financiële problematiek van de iwv aan de orde gesteld wordt. De sp vond en vindt, ook na de beantwoording van het college, deze passage uiterst onduidelijk en misleidend. Een poging van de sp om, na de falende beantwoording door het college, alsnog duidelijkheid af te dwingen via een motie (de roemruchte ”lange motie”) mislukte omdat de motie, behalve door de sp zelf, alleen door de pvda gesteund werd. Daardoor blijven er grote vraagtekens bestaan over de inzet van een bedrag van minstens 14 miljoen euro - voorwaar geen kattenpis, en over de ermee gepaard gaande politiek essentiële investeringen in iwv-gebieden. Bovendien voert het college hiermee welbewust belangrijke raadsbesluiten uit het verleden niet uit, loopt daardoor juridische risico’s, en kent het zichzelf bevoegdheden van de raad toe.

Lees verder
12 september 2005

SP zet zich in voor huurders gemeentewoningen

Wethouder Pastoor wil 58 woningen verkopen, die nog overgebleven zijn nadat een aantal jaren geleden de bulk van het gemeentelijke woningbedrijf overgedragen is aan Trudo. De opbrengst dient als dekking voor de gemeentebegroting.

Lees verder
7 september 2005

Hulp bij invullen zorgtoeslagformulier

Na een verfrissende vakantie is onze Hulpdienst weer van start gegaan met het inloopspreekuur op maandag ochtend. Nieuw is dat we in samenwerking met de ouderenwerkgroep mensen die dat willen gaan helpen met het invullen van het belastingformulier aanvraag zorgtoeslag.

Lees verder
31 augustus 2005

Circuscapriolen op de fiets op industrieterrein Flight Forum

SP-raadslid B.Gerard heeft vragen gesteld over het lot van fietsers, die vanuit Eindhoven over de A. Fokkerlaan komen aangereden en die naar het vliegveld willen.

Lees verder
31 augustus 2005

3VO – rapport uitgebracht over fietssituatie in Winkelcentrum Woensel

SP-fractievoorzitter B.Gerard heeft vragen gesteld, en oplossingssuggesties igediend, over de situatie in het Winkelcentrum Woensel voor fietsers. De kritische vragen blijken door velen gedeeld te worden.

Lees verder
16 augustus 2005

Fietsersleed in het winkelcentrum Woensel

Naar aanleiding van een bericht in het ED is SP-fractievoorzitter Gerard (zelf verwoed fietser) gaan kijken of het echt zo erg was in het Winkelcentrum Woensel. Het is nog erger dan hij had gedacht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier