h

Onderzoek woon- en zorgbehoefte

22 juni 2005

Onderzoek woon- en zorgbehoefte

Vorig jaar heeft het SP-Ouderenplatform met medewerking van ruim 25 afdelingen, waaronder ook de Eindhovense, een enquête gehouden onder personeel en bewoners van verpleeg- en verzorginginghuizen. De uitkomsten zijn onder de titel “Waar een rijk land arm in is” gepubliceerd door ons wetenschappelijk bureau.
Mede door onze druk heeft het kabinet daarna de budgetten voor de verpleeghuizen- hoewel nog te weinig- moeten verhogen.

In 2005 wil het Ouderenplatform nu zelfstandig wonende 55-plussers gaan enquêteren over hun woonbehoefte. En met bouwen alleen zijn we er niet. Ook de woonomgeving is van cruciaal belang. Om zelfstandig wonen mogelijk te maken, zal de woonomgeving prettig en veilig moeten zijn, met winkels, zorg- en welzijnsvoorzieningen en goed openbaar vervoer in de buurt. Door deze enquête wil de SP de komende maanden een helder beeld zien te krijgen van de mogelijkheden en knelpunten rond de ouderenhuisvesting.

U kunt de enquête vinden op de website: ouderen.sp.nl

Let wel, deze enquête geldt alleen voor zelfstandig wonende mensen boven de 55 jaar.

Marijke Kamphorst
afdelingsvoorzitter

U bent hier