h

De SP start discussie op over toekomst wijkraden en beste systemen van buurtbeheer.

24 november 2005

De SP start discussie op over toekomst wijkraden en beste systemen van buurtbeheer.

De SP gemeenteraadsfractie wil de beide wijkraden in Acht en Vaartbroek/ Heesterakker, onder dankzegging voor hun functioneren, afschaffen en vervangen door stadsbreed toepasbare vormen van buurtdemocratie.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2005 heeft de SP Eindhoven, bij monde van dhr Bernard Gerard (gemeenteraadslid) het voortbestaan van de wijkraden Acht en Vaartbroek ter discussie gesteld.
Aangaande de wijkraden zijn er positieve en negatieve dingen te melden. Op papier is het een manier om tot een controleerbaar buurtbeheer te komen. In de praktijk zijn het er in heel Eindhoven maar twee en vormen ze een doublure met het algemeen stadsdeelgerichte werken. Bovendien is de opkomst bij hun verkiezingen matig tot laag en is de verzameling gekozen bestuurders tamelijk eenzijdig samengesteld, zodat ook hun draagvlak niet gegarandeerd is.
De kosten die gepaard gaan met de instandhouding van de Raden zijn mede een reden om de discussie aan te gaan of deze raden moeten worden afgeschaft of gehandhaafd moeten blijven of vervangen kunnen worden door stadsbreed toepasbare vormen van buurtdemocratie.

De SP gemeenteraadsfractie wil in deze discussie gaarne het voortouw nemen.

Voortbestaan wijkraden Acht en Vaartbroek ter discussie.

U bent hier