h

Vervolgonderzoek naar ex-wethouder Pastoor

8 december 2005

Vervolgonderzoek naar ex-wethouder Pastoor

De nasleep van de affaire-Pastoor leidt tot voor Eindhoven unieke taferelen. Bij ons weten is nog niet eerder vertoond, dat de fractievoorzitters een inventarisatie opmaken van de vele hele en halve geruchten, die over Pastoor in de stad de ronde doen, en dan vervolgens een vooronderzoek starten om uit te zoeken wat er van die geruchten waar is. Voor dat feitenonderzoek wordt een professionele instantie voor forensisch onderzoek ingeschakeld. Half februari zou die klaar moeten zijn. Het eindresultaat kan in theorie uiteenlopen van niks tot aangifte bij het Openbaar Ministerie en/of een raadsenquète. Vooralsnog rust op dit deel van het verhaal geheimhouding. Omdat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling, steunt de SP in dit geval de geheimhouding.
De SP is het eens met deze poging van de Raad om het vertrouwen in de Eindhovense politiek voor een stuk terug te winnen, en dat mag ook geld kosten.

Volgend opmerkelijk feit is dat het College de gunning aan Moeskops/van de Moesdijk in Waterrijk heeft ingetrokken. De SP is het hier van harte mee eens – het is zo ongeveer de eerste goede gedachte die het College in deze kwestie verzonnen heeft. Misschien kost het de gemeente wat geld, maar er is feitelijk nog niets gebeurd dus de schade kan nooit heel groot zijn.
Eveneens opmerkelijk is dat twee partijen zich tegen het terugdraaien van de gunning uitgesproken hebben. Van Leefbaar kan men zoiets verwachten, maar dat ook het Ouderenappel het tot haar politieke doelen rekent om Moeskops en Van de Moesdijk uit de wind te houden is nieuw.

Eveneens opmerkelijk is dat ex-wethouder Claassen zich bij de tegenaanvallen van Pastoor aansluit. Een normaal mens zou wellicht redeneren dat Claassen’s politieke carrière gebroken is door het gebeuren met Pastoor. Niemand in het raadsdebat had immers zijn aftreden geëist – hij ging zelf. Weliswaar kwam er niet erg veel nieuw beleid uit zijn vingers, maar daardoor maakte hij ook geen grote fouten. Men zou zich kunnen voorstellen dat Claassen boos op Pastoor zou zijn en hem de schuld zou geven, maar blijkbaar niet. Men stort zich bij Leefbaar nog steeds graag samen in het ravijn.
Ondertussen bevatten de aanvallen van Claassen en Pastoor een ingrediënt dat nog wel eens een rol kon gaan spelen, namelijk het vermelden van de medebetrokkenheid van burgermeester Sakkers. “Hij zat aan bij hetzelfde diner en hief hetzelfde glas met dezelfde vastgoedpartijen als ik” aldus Pastoor op RTV10.

In het raadsdebat op maandag 12 december moet het College zich verantwoorden over de gang van zaken.

U bent hier