h

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk

23 november 2005

SP maakt uitbreiding armoedebeleid mogelijk

De hele gemeenteraad wilde een uitbreiding van het minima- of armoedebeleid, maar men wist dat er niet doorheen te krijgen. Dat kwam omdat alle andere partijen zich bij de afgelopen begrotingsbehandeling fixeerden op de NRE-gelden als dekking. In de NRE-gelden is een incidentele impuls voorzien van 2,0 miljoen in 2006. Omdat het College terecht vond, dat men geen structureel uitgavenpatroon kon aangaan op basis van incidenteel geld, wilde wethouder Kuppens deze impuls vooral een preventie – karakter geven. Dat verplicht immers niet voor de toekomst. Iedereen wilde echter inhoudelijk geld voor minstens een aantal jaren, maar men was met het College overeen gekomen dat de NRE-gelden daarvoor niet de langdurige dekking konden zijn.

Omdat de SP wat beter opgelet had, kon de SP een uitweg bieden. Het is bekend dat er een groot overschot zal zijn op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand (Wwb), maar liefst 7,5 miljoen over 2005. Wat uit de NRE-gelden niet kon, kan wel uit dit overschot, dat zodoende niet gewoon teruggestort wordt in de grote pot, maar gekoppeld blijft aan de herkomst. In technische zin kan dat pas als de Jaarrekening 2005 vastgesteld is, en dat gebeurt dit voorjaar. Maar de Raad had er geen enkel probleem mee om nu al het geld, dat straks officieel beschikbaar komt, voor dit doel te oormerken. Zodoende nam de Raad, met slechts de VVD en Liberaal Eindhoven tegen, het door SP-raadslid Kamphorst ingediende amendement over.
Het geld zal gebruikt worden voor een gunstiger uitvoering van de Regeling chronisch zieken, en voor een verhoging van de reductieregeling.

U bent hier