h
14 september 2015

SP op bezoek in de Bennekel met vragen over WIJeindhoven

Twee SP raadsleden hebben op maandag 14 september een bezoek gebracht aan de buurt De Bennekel in Eindhoven. Reden hiervoor zijn de aanhoudende klachten over WijEindhoven en de zorg in de gemeente. De SP koos de Bennekel omdat WIJeindhoven hier al het langst actief is. Ook speelden vragen over de zorg in de buurt een grote rol bij ons bezoek.

Lees verder
7 september 2015

Murat Memis Fractievoorzitter na uitvallen Jan van Erp

Murat Memis wordt de nieuwe fractievoorzitter na het uitvallen van huidig fractievoorzitter Jan van Erp. Jan kreeg op 14 juli een forse beroerte, waardoor hij de komende tijd niet in staat is om zijn taak als fractievoorzitter aan te houden. Na ziekenhuisopname is Jan nu aan het revalideren. Binnenkort zal nog een zware operatie volgen. De gezondheid van Jan van Erp gaat elke week gelukkig steeds een beetje vooruit.

Lees verder
7 september 2015

Manifiesta: Feest van de solidariteit

Op 19 september zal vanuit SP Eindhoven een reis georganiseerd worden naar het Manifiesta festival. Het Manifiesta festival is een aan de Belgische kust. Vorig jaar is er voor het eerst een groep vanuit SP Eindhoven naar dit Festival van de Solidariteit gegaan. Deze dag was een groot succes. 

Lees verder
26 augustus 2015

SP op Woenselse Markt voor Red De Zorg-manifestatie

Foto: SP

Op 15 augustus waren we met een hele ploeg SP-ers en leden van de AbvaKabo op de Woenselse Markt in Eindhoven. We willen zo veel mogelijk mensen uitnodigen om mee te gaan naar de landelijke manifestatie Red De Zorg op 12 september. Dat lukte; er zijn volop flyers uitgedeeld en meegenomen. Mensen gaan de site opzoeken van de FNV om zich aan te melden. Mensen die vanwege hun handicap, leeftijd of werk niet kunnen maar wel willen komen, lieten zich fotograferen. Zo kunnen ze er niet in persoon, maar wel op de foto bij zijn.

Lees verder
26 augustus 2015

De SP stelt raadsvragen over incassobeleid Woningcorporatie Trudo

De SP is ter ore gekomen dat Trudo een eigenaardig incassobeleid er op na houdt. De woningcorporatie hanteert een inflatiehuurverhoging van 1%, mits de huurder Trudo machtigt om over te gaan tot het automatisch laten incasseren van de huurprijs. Als de huurder, om wat voor reden dan ook, Trudo hiertoe niet machtigt dan volgt er een verhoging van 2,5%. Een boete dus van 1,5%. De SP komt dan natuurlijk in beweging.

Lees verder
13 augustus 2015

Wij gaan 12 september naar Amsterdam! (voor de demonstratie Red de Zorg)

Foto: SP

De SP trekt samen met de FNV op om de zorg te verbeteren. Ik heb net de ruwe versie gelezen van het rapport wat gemaakt wordt van de kaartjes die binnengekomen zijn van de actie Hang de Vuile Was Maar Buiten. De tranen stonden in mijn ogen. Het is schandalig wat er wordt afgebroken. Nergens voor nodig. Daarom moeten we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om op 12 september naar Amsterdam te gaan.

Lees verder
23 juli 2015

SP: ‘Behoud woningvoorraad voor de minima’-motie aangenomen

Foto: SP

Tijdens één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar is er een motie van de SP aangenomen. De behandeling van de Kadernota maakte het dat de SP deze motie indiende om meer transparantie te krijgen in de werkelijke vraag en het werkelijk aanbod van goedkope huurwoningen. Daarnaast heeft de wethouder de opdracht meegekregen om afspraken met de woningcorporaties te maken, die als doel hebben om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor de minima. Goed nieuws dus voor de woningzoekenden met een krappe beurs.

Lees verder
23 juli 2015

Sloop karakteristieke Van Daelbouw woningen in Tongelre gaat door

Foto: SP

Een tijdje terug zijn vele bewoners van de Van Daelbouw Woningen in Tongelre op bezoek gegaan bij Trudo om verhaal te halen over de toekomst van hun woningen. Destijds is door Trudo en door de Eindhovense Wethouder Yasin Torunoglu toegezegd dat de mensen (met een regulier huurcontract en de koopwoningbezitters) er kunnen blijven wonen tot het moment van overlijden of het moment van vrijwillige verhuizing.

Lees verder
13 juli 2015

SP’er Karabulut stelt Kamervragen over Woningcorporatie Trudo

Foto: SP

Deze maand hebben vele huurders weer een huurverhoging gekend. De Eindhovense verhuurders gaan er dit jaar op verschillende wijze mee om. De ene verhuurder hanteert 0% huurverhoging, de andere collecteert 2,5% extra. Jaar op jaar worden de huren verhoogd, wat voor velen niet meer te betalen is. Woningcorporatie Trudo kiest er zelfs voor om een boete uit te delen. De SP stelt Kamervragen aan Minister Blok (VVD).

Lees verder
8 juli 2015

Laaggeletterden moeten ook kunnen stemmen: Motie SP unaniem aangenomen door raad en college

Foto: SP

Bij de afgelopen provinciale- en waterschapsverkiezingen kreeg de SP te horen dat het voor analfabeten en laaggeletterden heel lastig was om te stemmen. Blinden en slechtzienden mogen een begeleider meenemen het stemhokje in. Dit geldt echter niet voor analfabeten en laaggeletterden. Deze stemgerechtigden zijn naar huis gegaan om dat er geen mogelijkheid was om zelf te stemmen. Soms gaven mensen aan niet te kunnen lezen of schrijven. Vanwege het taboe daarop is dat erg moeilijk. En dan nog kon men geen hulp krijgen om zelfstandig stemmen mogelijk te maken.

Lees verder

Pagina's