h
26 augustus 2015

De SP stelt raadsvragen over incassobeleid Woningcorporatie Trudo

De SP is ter ore gekomen dat Trudo een eigenaardig incassobeleid er op na houdt. De woningcorporatie hanteert een inflatiehuurverhoging van 1%, mits de huurder Trudo machtigt om over te gaan tot het automatisch laten incasseren van de huurprijs. Als de huurder, om wat voor reden dan ook, Trudo hiertoe niet machtigt dan volgt er een verhoging van 2,5%. Een boete dus van 1,5%. De SP komt dan natuurlijk in beweging.

Lees verder
13 augustus 2015

Wij gaan 12 september naar Amsterdam! (voor de demonstratie Red de Zorg)

Foto: SP

De SP trekt samen met de FNV op om de zorg te verbeteren. Ik heb net de ruwe versie gelezen van het rapport wat gemaakt wordt van de kaartjes die binnengekomen zijn van de actie Hang de Vuile Was Maar Buiten. De tranen stonden in mijn ogen. Het is schandalig wat er wordt afgebroken. Nergens voor nodig. Daarom moeten we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om op 12 september naar Amsterdam te gaan.

Lees verder
23 juli 2015

SP: ‘Behoud woningvoorraad voor de minima’-motie aangenomen

Foto: SP

Tijdens één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar is er een motie van de SP aangenomen. De behandeling van de Kadernota maakte het dat de SP deze motie indiende om meer transparantie te krijgen in de werkelijke vraag en het werkelijk aanbod van goedkope huurwoningen. Daarnaast heeft de wethouder de opdracht meegekregen om afspraken met de woningcorporaties te maken, die als doel hebben om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor de minima. Goed nieuws dus voor de woningzoekenden met een krappe beurs.

Lees verder
23 juli 2015

Sloop karakteristieke Van Daelbouw woningen in Tongelre gaat door

Foto: SP

Een tijdje terug zijn vele bewoners van de Van Daelbouw Woningen in Tongelre op bezoek gegaan bij Trudo om verhaal te halen over de toekomst van hun woningen. Destijds is door Trudo en door de Eindhovense Wethouder Yasin Torunoglu toegezegd dat de mensen (met een regulier huurcontract en de koopwoningbezitters) er kunnen blijven wonen tot het moment van overlijden of het moment van vrijwillige verhuizing.

Lees verder
13 juli 2015

SP’er Karabulut stelt Kamervragen over Woningcorporatie Trudo

Foto: SP

Deze maand hebben vele huurders weer een huurverhoging gekend. De Eindhovense verhuurders gaan er dit jaar op verschillende wijze mee om. De ene verhuurder hanteert 0% huurverhoging, de andere collecteert 2,5% extra. Jaar op jaar worden de huren verhoogd, wat voor velen niet meer te betalen is. Woningcorporatie Trudo kiest er zelfs voor om een boete uit te delen. De SP stelt Kamervragen aan Minister Blok (VVD).

Lees verder
8 juli 2015

Laaggeletterden moeten ook kunnen stemmen: Motie SP unaniem aangenomen door raad en college

Foto: SP

Bij de afgelopen provinciale- en waterschapsverkiezingen kreeg de SP te horen dat het voor analfabeten en laaggeletterden heel lastig was om te stemmen. Blinden en slechtzienden mogen een begeleider meenemen het stemhokje in. Dit geldt echter niet voor analfabeten en laaggeletterden. Deze stemgerechtigden zijn naar huis gegaan om dat er geen mogelijkheid was om zelf te stemmen. Soms gaven mensen aan niet te kunnen lezen of schrijven. Vanwege het taboe daarop is dat erg moeilijk. En dan nog kon men geen hulp krijgen om zelfstandig stemmen mogelijk te maken.

Lees verder
1 juli 2015

SP Veldhoven condoleert ZuidZorg met openen nieuwe B.V. constructie

Foto: SP

1 juli 2015: vandaag is een nieuwe B.V. opgericht door ZuidZorg: Hulp Thuis B.V. Alle thuishulpen komen daar in dienst. Geen reden voor een felicitatie vindt de SP Veldhoven, maar juist een reden van zorg. Een condoleance dus. Dat Zuidzorg het nodig vindt om de thuishulpen in een aparte B.V. onder te brengen heeft alles te maken met de bezuinigingen. Die worden snoeihard afgewimpeld op deze beroepsgroep. Vorig jaar had een groot deel van de thuishulpen de keuze tussen  20% salaris inleveren of ontslag. Dankzij de bezuinigingen op de thuiszorg is er veel minder werk voor mensen die niet zoveel alternatieven hebben op de arbeidsmarkt.

Lees verder
25 juni 2015

Lezing Harry van Bommel in Best over Islamitische Staat

Maandag 29 juni vanaf 19:30 uur geeft SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel in Buurthuis Kadans in Best een lezing over de Islamitische Staat (IS). We roepen iedereen op naar Best te komen omdat het om een bijzonder interessante lezing gaat waarin o.a. een verband wordt gelegd tussen de brandhaard in het Midden-Oosten en de enorme stroom vluchtelingen naar Europa, Nederland en de regio.

Lees verder
25 juni 2015

Ma 29 juni: Boekpresentatie Emile Roemer bij Van Piere

Foto: SP

Op maandag 29 juni zal Emile in boekhandel 'Van Pierre' zijn nieuwe boek met de titel 'Het kan wel - tussen binnenhof en buitenwereld' presenteren. Na afloop zal hij vragen uit het publiek beantwoorden. De avond begint om 19.30 uur met een inloop. De lezing begint om 20:00 en eindigt om 21.00 uur.

Lees verder
15 juni 2015

SP zoekt mensen die de vuile was uit de zorg verzamelen

Foto: SP Eindhoven

Er is in het afgelopen jaar veel veranderd in de zorg. Er is veel bezuinigd en het regelen van zorg is een stuk ingewikkelder geworden. Hoe lang gaat dit nog door? Samen met medewerkers die het helemaal zat zijn van verschillende thuiszorgorganisaties hebben we over actie gesproken. De Volkspetitie van de FNV is prima. Maar hier in de regio moet echt wat gebeuren. De bestuurders bezuinigen en zeggen dat bezuinigen de enige optie is. De wethouders in de regio denken dat het goed gaat, want niemand protesteert. Wij weten dat het niet waar is. Het gaat helemaal niet goed, maar we praten er niet graag over. Cliënten durven niet te klagen - of kunnen dat niet meer. Niemand wil de vuile was buiten hangen. Maar als je er niets van zegt gaat het maar door. Dus gaan we juist wel de vuile was buiten hangen.

Lees verder

Pagina's