h
8 april 2015

Illegale bomenkap zwaarder bestraft dankzij SP

Foto: Marcel Lathouwers

De nieuw op te stellen Verordening Bomen 2015 is volgens de SP een hele goede plaatsvervanger voor de eerder opgestelde nota en verordeningen. Het geeft namelijk een eenduidiger beeld, zodat onze inwoners beter weten waar ze aan toe zijn. De SP stelde de verordening ter discussie, omdat er veel en te vaak illegaal gekapt wordt. Met resultaat.

Lees verder
7 april 2015

SP vraagt duidelijkheid over de klachten bij Werkleerbedrijf

De SP Eindhoven heeft vragen gesteld aan de wethouder Staf Depla (PvdA) over het werkleerbedrijf. In de afgelopen weken kregen aantal fractie's anoniem klachten binnen over het werkleerbedrijf. Een aantal uitkeringsaanvragers dat er een verplicht traject doorliep, voelt zich onderschat en ondergewaardeerd. Ook heerst er in hun ogen willekeur: casemanagers beoordelen de inzet van de deelnemers en slechte beoordelingen leiden tot strafkortingen op de uitkering. Het resultaat is dat bij het Werkleerbedrijf de angst regeert.

Lees verder
30 maart 2015

Huurverhogingen 2015 in Eindhoven zijn een feit

Foto: Marcel Lathouwers

De krantenkoppen stonden afgelopen week bol van de marginale huurverhogingen in het jaar 2015. Hoe dit er voor vele huurders uit komt te zien hebben we even op een rijtje gezet, want vooralsnog lijken huurders de pineut. Na de enorme huurverhogingen van de afgelopen twee jaar is ook dit jaar een ‘marginale huurverhoging’ een extra belasting.

Lees verder
17 maart 2015

Statenverkiezingen (VI): Meer invloed met partijlidmaatschap

Foto: SP

EINDHOVEN – Volgens het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Universiteit van Groningen, zijn zo'n 295.326 (1 januari 2015 1) mensen lid van een politieke partij. Dat is nog geen twee-en-een-half procent van het stemgerechtigde deel (12.489.683, 25 februari 2015 1) van de Nederlandse bevolking. Als we dit doorvertalen naar Noord-Brabant en even aannemen dat alle partijleden de stemgerechtigde leeftijd hebben komt dit percentage overeen met het aantal stemmen voor ruim één zetel (44.200) van de 55 Brabantse Statenzetels. De andere 53-en-een-beetje (!) zetels worden dus gedragen door mensen die geen lid zijn van een politieke partij.

Lees verder
16 maart 2015

SP-Kamerlid Van Bommel bezoekt Halabja herdenking in Eindhoven

Foto: SP

Kamerlid Harry van Bommel heeft vandaag de Halabja herdenking in Eindhoven bezocht en daar de oproep gedaan dat Nederland nu eindelijk eens de genocide op de Koerden formeel erkent. Die erkenning is in Zweden en Engeland al erkend en het zou goed zijn als Nederland dat voorbeeld zou volgen, zo betoogde de buitenlandwoordvoerder van de SP. 

Lees verder
16 maart 2015

Statenverkiezingen (V): coalitie, water bij de wijn

Foto: ANP

EINDHOVEN – In de praktijk is de partij die tijdens de Statenverkiezingen het grootste aantal zetels weet te behalen de 'winnaar van de verkiezingen' en de enige die zeker is van deelname aan de Gedeputeerde Staten. Behalve als er geen samenwerking met andere partijen mogelijk blijkt. Sinds de Provinciale Staten verkiezingen van 1974 is er geen enkele partij die de absolute meerderheid aan zetels in de Staten weet te halen. In de provincie zou dit minimaal 28 van de totaal 55 zetels zijn.

Lees verder
15 maart 2015

Statenverkiezingen (IV): Uw voorkeurstem telt ook

De kandidatenlijst en de rangschikking van de kandidaten wordt door de algemene ledenvergadering van de partij vastgesteld1. Met deze rangschikking is vastgelegd wie er het eerste in Provinciale Staten terechtkomt. Het is echter ook mogelijk om met voorkeursstemmen in de Staten te komen. Dat gaat echter niet zomaar.

Lees verder
14 maart 2015

Politiek Café WeSP: Stop integratie, start samenleven

EINDHOVEN – ‘We zijn de integratie voorbij. De problemen die we nu ondervinden zijn van sociaal-economische en niet van etnische-culturele aard en daar moeten ook de oplossingen worden gezocht. Dit is waar het huidige en de voorgaande kabinetten faalden.’ Dat is in een paar woorden de boodschap van het meest recente politiek café van de Eindhovense SP (26 februari).

Lees verder
14 maart 2015

Statenverkiezingen (III): Niet stemmen is instemmen

Foto: Kiesraad

In Nederland is stemmen een recht en niet een plicht, zoals bijvoorbeeld in België. Het is echter een illusie te denken dat u zich aan de verkiezingen kunt onttrekken door niet of blanco te stemmen. In dat geval stemt u in met de zetelverdeling die tot stand is gekomen door de keuzes van mensen die wél hebben gekozen.

Lees verder
13 maart 2015

Geef duidelijkheid aan mensen met plannen voor mantelzorgwoningen op eigen grond

Foto: top-og.nl (via Ouderenjournaal.nl) / top-og.nl

In Eindhoven vallen ouderenvoorzieningen weg, staan voor ouderen geschikte huurwoningen op de slooplijst bij de woningcorporatie en wordt er steeds meer druk gelegd op de families van ouderen. Dit kan desastreus uitpakken voor de oudere Eindhovenaar en voor hun verzorgers en familieleden. Daarom moet alles uit de kast worden getrokken om te voorkomen dat ouderen niet meer verzorgd worden en vereenzamen. Het aantal ouderen in Eindhoven neemt de komende 10 jaar met 1500 toe tot ruim 26.000. Er leven mensen met de gedachte om op eigen grond een zorgwoning te maken. Met een zogeheten mantelzorgwoning kunnen ouderen en zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van (klein-) kinderen en verzorgers, zo lang mogelijk, zelfstandig blijven wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief de fysieke druk op de gezondheidszorg en drukken daarmee ook de kosten van die zorg.

Lees verder

Pagina's