h
14 maart 2015

Politiek Café WeSP: Stop integratie, start samenleven

EINDHOVEN – ‘We zijn de integratie voorbij. De problemen die we nu ondervinden zijn van sociaal-economische en niet van etnische-culturele aard en daar moeten ook de oplossingen worden gezocht. Dit is waar het huidige en de voorgaande kabinetten faalden.’ Dat is in een paar woorden de boodschap van het meest recente politiek café van de Eindhovense SP (26 februari).

Lees verder
14 maart 2015

Statenverkiezingen (III): Niet stemmen is instemmen

Foto: Kiesraad

In Nederland is stemmen een recht en niet een plicht, zoals bijvoorbeeld in België. Het is echter een illusie te denken dat u zich aan de verkiezingen kunt onttrekken door niet of blanco te stemmen. In dat geval stemt u in met de zetelverdeling die tot stand is gekomen door de keuzes van mensen die wél hebben gekozen.

Lees verder
13 maart 2015

Geef duidelijkheid aan mensen met plannen voor mantelzorgwoningen op eigen grond

Foto: top-og.nl (via Ouderenjournaal.nl) / top-og.nl

In Eindhoven vallen ouderenvoorzieningen weg, staan voor ouderen geschikte huurwoningen op de slooplijst bij de woningcorporatie en wordt er steeds meer druk gelegd op de families van ouderen. Dit kan desastreus uitpakken voor de oudere Eindhovenaar en voor hun verzorgers en familieleden. Daarom moet alles uit de kast worden getrokken om te voorkomen dat ouderen niet meer verzorgd worden en vereenzamen. Het aantal ouderen in Eindhoven neemt de komende 10 jaar met 1500 toe tot ruim 26.000. Er leven mensen met de gedachte om op eigen grond een zorgwoning te maken. Met een zogeheten mantelzorgwoning kunnen ouderen en zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van (klein-) kinderen en verzorgers, zo lang mogelijk, zelfstandig blijven wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief de fysieke druk op de gezondheidszorg en drukken daarmee ook de kosten van die zorg.

Lees verder
13 maart 2015

Statenverkiezingen (II): Uw stem telt?

Foto: SP / www.brabant.nl

EINDHOVEN – U heeft zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd wat de invloed van uw ene stem is bij de gemeenteraadsverkiezingen. U bent tenslotte maar één van de grofweg 1.9 miljoen Brabantse stemgerechtigden. Ziet u uw stem nog ergens terug?

Lees verder
12 maart 2015

Statenverkiezingen (I): waarom zou u stemmen?

Foto: SP / www.rtvdrenthe.nl

EINDHOVEN – Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur vraagt menig één zich af of het wel zin heeft om zijn of haar stem uit te brengen. In de ogen van veel mensen heeft de Provincie niets te zeggen en staan deze bestuurslaag te ver van hen vandaan.

Lees verder
27 februari 2015

Geluidsmetingen in Best-Zuid: resultaten na twee jaar

Foto: SP / Platform 10 Geboden voor Eindhoven Airport

Geluidsnet BV, een dochteronderneming van het ingenieursbureau DGMR, heeft op verzoek van de gemeente Best vier meetposten gestationeerd in Best Zuid. Er staan er twee in het onbewoonde zuidelijke deel van dit grofweg vierkante gebied, en twee in het bewoonde noordelijke deel (een in Batadorp en een in Villawijk/Koekoeksbos). Er is nu een rapportage over de periode februari 2012-febr 2013 en idem 2013-2014. Omdat de meetstations samenwerken, kunnen ze geluiden in redelijke mate onderscheiden naar herkomst: weg, kanaal, spoor, luchtvaart en ongedefinieerd (blaffende honden en zo). In bewoond gebied blijken in praktijk alleen weg en luchtvaart van belang.

Lees verder
10 februari 2015

Bewoners 'Witte huizen' Tongelre strijden tegen sloop

Foto: SP

'Slopen? Bezopen!’ Dat is wat de bewoners van de witte huizen in de Rustenburgstraat e.o. zich bedachten toen ze erachter kwamen dat Woningcorporatie Trudo de woningen wil gaan slopen terwijl ze niet weten wat ze er uiteindelijk mee gaat doen en ze niet weten wannéér ze de woningen wil gaan slopen. Voor de bewoners zelf en voor de SP is het duidelijk: Deze unieke woningen in een prettige woonomgeving moeten behouden blijven!

Lees verder
10 februari 2015

Politiek Café WeSP 27 februari 2015: Integratie - Mislukt?

Foto: SP

Op 27 februari 2015 houdt SP Eindhoven weer een editie van haar politiek café WeSP. De avond wordt gehouden in Grand Café Usine in de Lichttoren. Als thema wordt de sprekers de vraag voorgelegd: 'Is de integratie mislukt?'. Eindhovense oud-SP-wethouder Hans Martin Don is de dagvoorzitter.

Lees verder
10 februari 2015

Het TAG van Jansen Recycling voor de rechter

Op 6 februari 2015 kwam de berg Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) van Jansen Recycling voor de rechter. Directe aanleiding is de revisievergunning, die de provincie wil geven met daarin ruimte voor een enorme TAG-opslag. Het is de bedoeling dat die TAG vernietigd wordt (door een soort gecontroleerde verbranding), waarna het zand en het grind en andere vulstoffen weer hergebruikt kunnen worden. TAG bevat veel PAK’s die, indien vrij in de lucht, kanker kunnen veroorzaken. Het is dus goed dat het vernietigd wordt en conform het Nederlandse beleid, als de vernietiging milieutechnisch goed gebeurt. Alleen, de machine die dat moet doen staat er nog niet en er is zelfs nog geen vergunning voor (die is pas in november jl aangevraagd). Of het goed gebeurt, is dus nu niet beoordeelbaar.

Lees verder
2 februari 2015

Vastgoed Eindhoven nog niet op orde, maar krijgt steun SP

Foto: SP

Het Natlab, Dynamo, buurthuizen, scholen, kantoren, onverkoopbare woningen in eigendom en beheer van de gemeente: er was een hersteloperatie voor nodig om de informatie en het beheer op orde te krijgen. En -volgens het tweede vastgoedonderzoek van de Rekenkamer- is het nog niet op orde. Toch steunt de SP-fractie het vervolg van de hersteloperatie, omdat het college op de goede weg is en de aanbevelingen van de Rekenkamer en raad overneemt.

Lees verder

Pagina's