h
13 mei 2015

Oproep SP Eindhoven: Bedenk een plan om de ijsbaan te redden!

Caro Goudriaan, voorzitter van de SP afdeling in Eindhoven vertelt dat ze binnen haar afdeling enorm geworsteld hebben met het dilemma rond de IJsbaan. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente weer moet bezuinigen. Niet alleen op sport maar ook op alle andere beleidsterreinen. Het is voor ons duidelijk dat er geen ander potje ligt binnen de gemeente waaruit zij de sport kan financieren. "Als je dan moet kiezen tussen een IJsbaan en zo ongeveer alle overige sportactiviteiten, dan is het voor de SP afdeling duidelijk dat actie voeren tegen de wethouder niet helpt.

Lees verder
3 mei 2015

Geluidwerende maatregelen spoor Tongelre dankzij SP stuk dichterbij

Foto: SP

Vanwege werkzaamheden aan het spoor in Duitsland rijden er de komende jaren extra veel goederentreinen door Eindhoven. Met name in Tongelre ondervinden bewoners geluidsoverlast door passerende treinen. Dat wordt door de forse toename van het treinverkeer alleen nog maar erger. 

Lees verder
24 april 2015

Eindhovense Sportvisie: van accommodaties naar activiteitengerichte aanpak

In onze verkiezing programma "Sociaal Investeren" heeft de SP de kiezers beloofd dat sportparticipatie van de Eindhovenaren minimaal 70% moet zijn. Sport moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle Eindhovense inwoners. Wij willen sociaal investeren in activiteiten in plaats van in accommodaties. Door de eerdere tariefverhoging van het vorige college, het daardoor teruglopende bezoekersaantal en doorgeschoven vervangingsinvesteringen, is het nu niet verantwoord om het golfslagbad en de ijsbaan op een verantwoorde manier te exploiteren.

Lees verder
24 april 2015

SP fracties 5 grote steden hekelen halfbakken asielcompromis

De SP-gemeenteraadsfracties in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben forse kritiek op het landelijke asielakkoord. Gisteren besloten de VVD en PvdA dat er in de vijf grote steden opvang blijft voor mensen die mee willen werken aan hun terugkeer. Het gaat echter om een tijdelijke oplossing voor slechts enkele weken. De vijf SP-fracties spreken daarom van een non-oplossing en roepen hun stadsbesturen op in actie te komen.

Lees verder
23 april 2015

Thumbs up voor besluit Woonbedrijf om huren niet te verhogen

Foto: Arno van Bakel

Woningcorporatie Woonbedrijf heeft, op aandringen van hun Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW), besloten om in het jaar 2015 geen huurverhoging toe te passen. Huuralarm Eindhoven was hier erg over te spreken en besloot daarom de verantwoordelijke van Woonbedrijf in het zonnetje te zetten.

Lees verder
8 april 2015

Woonbedrijf hanteert toch geen huurverhoging

Foto: Google Streetview

In tegenstelling tot wat in het vorige artikel beschreven staat, hanteert Woonbedrijf dit jaar geen huurverhoging. Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf is dit met Woonbedrijf overeengekomen. Voorheen werd nog uitgegaan van een inflatievolgend huurbeleid, dus een verhoging van 1%.

Lees verder
8 april 2015

Illegale bomenkap zwaarder bestraft dankzij SP

Foto: Marcel Lathouwers

De nieuw op te stellen Verordening Bomen 2015 is volgens de SP een hele goede plaatsvervanger voor de eerder opgestelde nota en verordeningen. Het geeft namelijk een eenduidiger beeld, zodat onze inwoners beter weten waar ze aan toe zijn. De SP stelde de verordening ter discussie, omdat er veel en te vaak illegaal gekapt wordt. Met resultaat.

Lees verder
7 april 2015

SP vraagt duidelijkheid over de klachten bij Werkleerbedrijf

De SP Eindhoven heeft vragen gesteld aan de wethouder Staf Depla (PvdA) over het werkleerbedrijf. In de afgelopen weken kregen aantal fractie's anoniem klachten binnen over het werkleerbedrijf. Een aantal uitkeringsaanvragers dat er een verplicht traject doorliep, voelt zich onderschat en ondergewaardeerd. Ook heerst er in hun ogen willekeur: casemanagers beoordelen de inzet van de deelnemers en slechte beoordelingen leiden tot strafkortingen op de uitkering. Het resultaat is dat bij het Werkleerbedrijf de angst regeert.

Lees verder
30 maart 2015

Huurverhogingen 2015 in Eindhoven zijn een feit

Foto: Marcel Lathouwers

De krantenkoppen stonden afgelopen week bol van de marginale huurverhogingen in het jaar 2015. Hoe dit er voor vele huurders uit komt te zien hebben we even op een rijtje gezet, want vooralsnog lijken huurders de pineut. Na de enorme huurverhogingen van de afgelopen twee jaar is ook dit jaar een ‘marginale huurverhoging’ een extra belasting.

Lees verder
17 maart 2015

Statenverkiezingen (VI): Meer invloed met partijlidmaatschap

Foto: SP

EINDHOVEN – Volgens het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Universiteit van Groningen, zijn zo'n 295.326 (1 januari 2015 1) mensen lid van een politieke partij. Dat is nog geen twee-en-een-half procent van het stemgerechtigde deel (12.489.683, 25 februari 2015 1) van de Nederlandse bevolking. Als we dit doorvertalen naar Noord-Brabant en even aannemen dat alle partijleden de stemgerechtigde leeftijd hebben komt dit percentage overeen met het aantal stemmen voor ruim één zetel (44.200) van de 55 Brabantse Statenzetels. De andere 53-en-een-beetje (!) zetels worden dus gedragen door mensen die geen lid zijn van een politieke partij.

Lees verder

Pagina's