h

Motie SP: 'Maak haast met ombudsman' omarmd door wethouder

4 november 2015

Motie SP: 'Maak haast met ombudsman' omarmd door wethouder

De SP heeft in het coalitieakkoord afgesproken, dat er een ombudsman voor zorg en welzijn zou komen. De SP pleit al langer voor een ombudsman in het sociaal domein. Deze ombudsman is hard nodig. Dat bleek ook weer uit het onderzoeksrapport 'Menselijke maat in de zorg?' dat de SP op 13 oktober presenteerde. Dit rapport stond in het teken van de gevolgen van de decentralisatie in de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen bang zijn om hun klachten over zorg te uiten. De ombudsman kan klachten van mensen onafhankelijk behandelen en beoordelen, en de gemeente advies geven over het beleid in de zorg en welzijn.

Bij de commissie over de begroting heeft de SP aan wethouder Scholten gevraagd naar de stand van zaken rondom de ombudsman. De wethouder liet weten dat de ombudsman nog niet is ingesteld was omdat de verantwoordelijke ambtenaren ziek waren. De SP vond deze reden erg zwakjes. 

De SP heeft daarom een motie ingediend die oproept om haast te maken met het aanstellen van een ombudsman. Deze motie kon op brede steun rekenen in de raad en werd omarmd door wethouder Scholten.

Reactie toevoegen

U bent hier