h

Samenvatting begroting 2016 volgens SP

4 november 2015

Samenvatting begroting 2016 volgens SP

Foto: SP

Op dinsdag 3 november werd in de Eindhovense gemeenteraad de begroting voor de jaren 2016 en verder besproken. De begroting is sluitend, en dat is heel belangrijk voor de SP. Daarbij is het gelijkertijd jammer dat we nog geen zicht op de werkelijke cijfers over 2016 hebben. Het is lastig om nu keuzes te maken als we nog niet precies weten wat het kost en opbrengt. Vandaar dat we mee gaan met het idee om begin volgend jaar een tussenbegroting op te laten stellen, nadat er meer inzicht is in de kosten van de zorg, IHP, en sport. De twee snelheden zoals we die in het coalitie akkoord hebben benoemd, komen ook terug in deze begroting. Denk aan de focus die er is op Eindhoven als grote speler op het gebied van techniek, design en kennis aan de ene kant, maar ook de focus van Eindhoven op het tegengaan van armoede aan de andere kant. Daar zijn we als SP trots op.

De SP ziet nog kansen om de stromen te verbinden binnen het sociaal domein. De SP is aan de slag met de ontwikkelingen binnen de decentralisaties van onder andere de zorg, en dit heeft gevolgen voor mensen. Daarom pleiten we al langer voor een ombudsman in het sociale domein. Er is nog veel te verbeteren maar het aanstellen van een onafhankelijke ombudsman die de klachten afhandelt is van groot belang. Juist om hier de mensen en het beleid aan elkaar te verbinden.  Dan hebben de mensen ook het gevoel dat ze serieus worden genomen. De aanstelling van deze ombudsman heeft vertraging opgelopen, maar wij denken dat het van groot belang is dat die ombudsman er komt, juist omdat dit mensen kan ondersteunen en omdat die ombudsman ook zijn of haar ogen en oren binnen het sociale domein zal hebben om eventuele uitdagingen op te pakken. Wij denken dus dat de ombudsman ook kwaliteit kan toevoegen aan de taken binnen zorg en welzijn. Hier door dienen wij een motie in samen met de andere fracties en roepen het college op om zo snel als mogelijk een concrete datum te noemen voor de aanstelling van de ombudsman in de zorg en welzijn.

Op het gebied van sport ziet de SP het belang van meedoen, bijvoorbeeld in het bewegingsonderwijs. Niet alleen topsport maar ook breedtesport is belangrijk. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de sportvisie en de uitwerking daarvan. En wij zijn dan ook heel benieuwd naar de presentatie van het regieteam op 1 december. We willen dan ook de komende jaren volop aan de slag met de uitvoering van de verschillende punten van sport.

We vinden het belangrijk goed inzicht te krijgen in wat er zowel financieel als inhoudelijk kan, op welk moment en welke urgentie we erop kunnen zetten. Waar het gaat om de binnenstad, is de vergroening bijvoorbeeld erg belangrijk. We zijn dan ook heel nieuwsgierig naar hoe de plannen daarin eruit gaan zien.

Reactie toevoegen

U bent hier