h
17 januari 2015

4 SP leden uit Eindhoven op kandidatenlijst provincie

De SP kandidatenlijst voor de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015 is vastgesteld. Lijsttrekker is opnieuw Nico Heijmans uit Den Bosch. De tweede kandidaat en de eerste vrouw op de lijst is Willemieke Arts uit Eindhoven. Op nummer 14 staat Bernard Gerard. Bernard Gerard heeft de laatste jaren de fractie op het provinciehuis ondersteund. Daarnaast is hij actief in de millieubeweging. Twee SP-ers uit Eindhoven staan verderop in de kandidatenlijst; raadslid Murat Memis uit Eindhoven en afdelingsvoorzitter Caro Goudriaan. Als echte lijstduwer is voormalig SP-wethouder Hans-Martin Don één van de hekkensluiters op de lijst.

Lees verder
28 november 2014

SP fractie blijft werken aan een sociaal Eindhoven

Het bestuur en de fractie van de SP Eindhoven werden vandaag verrast door het besluit van twee raadsleden, Ernest Maas en Patrick van de Voort, om een eigen partij te beginnen. Nadat in maart 11.172  Eindhovenaren hun vertrouwen in de SP hebben uitgesproken, is de partij voortvarend aan de slag gegaan met een fractie van 7 raadsleden om Eindhoven socialer te maken. Dat heeft geresulteerd in een geweldig coalitieakkoord en de SP heeft voor deze coalitie hele goede wethouders geleverd. 

Lees verder
26 november 2014

Motie SP Eindhoven: basisvoorzieningen illegale vluchtelingen

Op 10 november j.l. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR)  besloten dat illegale vreemdelingen bij de Nederlandse overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen zoals een bed, een bad en eten. In een reactie heeft staatsecretaris Fred Teeven (VVD) gezegd dat deze uitspraak niet juridisch bindend is, maar slechts gezaghebbend. Daarom wil de staatsecretaris geen geld vrijmaken voor het verzorgen van basisvoorzieningen van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen gaan naar hun land van herkomst. Deze mensen mogen van dit kabinet buiten op straat in het kou slapen. In Eindhoven denken wij hier heel anders over. Daarom heeft SP Eindhoven

Lees verder
25 november 2014

Drukke protestvergadering tegen Eindhoven Airport

Op 17 november 2014 vond in Son en Breugel een protestvergadering tegen de groeiende drukte in de lucht plaats. Ruim honderd mensen kwamen bijeen in buurthuis Braecklant om te luisteren naar de Sonse wethouder Robert Visser, en naar Klaas Kopinga (voorzitter van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap BOW), naar Wim Scheffers (voorman van de actiegroep Geen Vluchten Na Elven GVNE), en naar Bernard Gerard (organisatie-verantwoordelijke van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport). Het idee van de avond kwam uit Son en het grootste deel van de praktische uitwerking ook.

Lees verder
24 november 2014

Verslag Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid

21 november 2014 was de internationale dag voor de rechten van het kind. Al 25 jaar bestaat het verdrag voor de rechten van het kind. Naar aanleiding daarvan organiseerde de Stichting SGV (Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen) en conferentie over Kinderen, Armoede en gezondheid. Roy Caris, raadslid, en Caro Goudriaan zijn namens de SP gaan luisteren. Wat is er in 25 jaar bereikt en hoe staat het er nu eigenlijk voor?

Lees verder
21 november 2014

Petitie tegen Ruit om Eindhoven ingediend bij Tweede Kamer

Het Platform Noord-Oost Corridor (NOC) heeft op 18 november 2014 een petitie ingediend tegen aanleg van de Ruit om Eindhoven. Het Platform NOC heeft vooral bezwaar tegen een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal, nu een rust- en recreatiegebied met belangrijke natuurwaarden zoals het Dommeldal, de Breugelse Beemden en de Ruweelsels. Daarnaast is het NOC  bezorgd voor een extra aanslag op het leefklimaat in wijken als Helmond-Oost en de Eindhovense wijk Blixembosch, waar het verkeer sterk toe gaat nemen.

Lees verder
21 november 2014

Petitie Taming Aviation aangeboden

Taming Aviation is een burgerinitiatief uit Oostenrijk, dat een groot aantal organisaties rondom Europese luchthavens verenigd heeft in een petitie aan het Europese parlement. Bedoeling is om de luchtvaart te ' 'temmen' met eisen als geen nachtvluchten, geen heimelijke staatssteun, stillere vliegtuigen etc. Het Europees Parlement heeft hier een vinger in de pap.

Lees verder
16 november 2014

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het Provinciale Inpassings Plan voor de N69 aangenomen, de weg die nu vanaf de Belgische grens door de dorpskom van Valkenswaard en Aalst loopt. Daarmee is de verdere taak van PS vooral controlerend geworden. De SP heeft voor de gekozen, omstreden oplossing gestemd en licht zijn standpunt toe. Het is nu aan de direct belanghebbenden of ze naar de Raad van State gaan.

Lees verder
16 november 2014

Gemeenteraad Eindhoven zegt nee tegen de Ruit

Als het aan de meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad ligt, komt de Ruit om Eindhoven er niet. Er moet namelijk eerst worden geïnvesteerd in minder ingrijpende oplossingen, zoals Smart Mobility, en verbreding van de A58 en A67. Dat is uitgesproken tijdens de marathonvergadering op 4 november. Toen moest er namelijk gestemd worden over het voorkeursalternatief wat door de Provincie is voorgelegd. In het coalitie-akkoord was al opgemaakt, dat wat de vier coalitiepartijen betreft, de Ruit er niet komt.

Lees verder

Informatieavond 040energie: energieneutraal wonen

Energiezuinig wonen in een energieneutraal huis. Je hoort er veel over, maar wat betekent energieneutraliteit nu eigenlijk en hoe bereik je dat in de praktijk? Twee huiseigenaren die hun woning energieneutraal hebben gemaakt zullen op 25 november uitleg geven tijdens een informatieavond van 040energie.

Lees verder

Pagina's